Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSmeets


528

Dirk Smeets uit Brunssum, gevlucht?, proces onbekend

•...Frans Theod. SMEETS (1742-) [zie 529] x Heerlen 1766 An. Mar. JENNENEmond
Smeets


Leonard Spierts

Hendrik Kreijten

Frans Theodorus (Dirk) Smeets wordt 30 jan. 1742 gedoopt in Heerlen als zoon van Emond Smeets* en Anna Elisabeth Kreijten. Zijn moeder is de zuster van Gertrudis Kreijten getrouwd met Leonard Spierts* en van Hendrik Kreijten*. Hij woont 'op het Spaans', het Oostenrijks deel van de Landen van Overmaas en over beroep en bezit is niets bekend
Hij trouwt 21 maart 1766 in Heerlen Anna Maria Jennen gedoopt 14 april 1742 in Grevenbicht als dochter van Hendrik en Catharina Dillen. Uit dit huwelijk worden van 1767 tot 1773 vier kinderen geboren.
Dirk wordt in 1773 genoemd als lid van de bende en medeplichtige bij overvallen, bijvoorbeeld tijdens het scherp examen van Herman Heugens*. Op een lijst uit het najaar van 1773 met een overzicht van de vermeende bendeleden staat hij weliswaar genoteerd als fugitief maar zonder de opmerking dat hij publiekelijk voor het gerecht gedaagd is. En eigenlijk is geen enkele maatregel bekend om hem te vervolgen, nog door Staatse noch door Oostenrijkse gerechten.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Herman Heugens 9 juni 1773
...........In: Nader scherp verhoor Nicolaas Herseler 6/7 juli 1773
...........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
...........In: Crimineel examen Geertruid Bosch 21 juli 1775
...........In: Idem 22 juli 1775

— LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 52, 375, 377 [samenvatting]

© Maaike van Eekelen

529

Emond Smeets, boer in Heerlerheide, gevlucht, verbannen 1774, idem 1778

•...Edm. SMEETS (1720-80) x Heerlen 1740 An. Elis. KREIJTEN (1713-)
|
|----•...Mar. Magd. SMEETS (1741-) x Heerlen 1766 Johan VROLIX (VREULINGS) (1734-1808)
|----|
|----|----• Frans Theod. VROLIX (1771-1838) x 1° Mar. Agn. KEYBETS (1771-1803)
|----|----|....x 2° Schaesberg 1805 Mar. Agn. HAEKEN (1769-1837)
|----|----|
|----|----|----•...1) Joh. Frans VROLINGS (1799) x Heerlen 1819 Petr. GULPERS (1795-)
|----|----|----|
|----|----|----|----•...Frans Theod.VROLINGS (1820-89) x Jabeek 1854 Mar. Elis. REIJNDERS (1820-93)
|----|----|----|
|----|----|----|----•...Joh. Jos. VROLINGS (1823-72) x Heerlen 1849 Mar. Sib. BOUR (1816-83) [zie 599]
|----|----|----|----|----•...Joan. Cath. VROLINGS (1852-84) x Heerlen 1881 Joh. Wil. GULPERS (1859-1937) [zie onder]
|----|----|----|
|----|----|----|----•...Mar. Hel. VROLINGS (1824-91) x Heerlen 1851 Joh. Andr. DEGENS (1827-) [zie 119]
|----|----|----|
|----|----|----|----•...Joh. Math. VROLINGS (1825-98) x Heerlen 1852 Joan. Mar. HERINX (1819-78) [zie 119]
|----|----|----|----|----•...An. M.M.C. VROLINGS (1854-1929) x Heerlen 1892 Hend. Jos. PAKBIER (1847-1932)
|----|----|----|----|----•...Joh. Leon. VROLINGS (1856-1926) x Heerlen 1883 Mar. J.Th. BEAUJEAN (1859-1946)
|----|----|----|----|----•...Joh. Rein. VROLINGS (1860-) x Heerlen 1892 An. M.B. RAVEN (1871-)
|----|----|----|
|----|----|----|----•...Mar. Elis. VROLINGS 1869-1920) x Heerlen 1853 Joh. Theod. HERMANS (1817-96)
|----|----|----|----|----•...Mar. An. HERMANS (1863-1937) x Heerlen 1884 Joh. Wil. GULPERS (1859-1937) [zie boven]
|----|----|----|----|----•...Mar. Barb. HERMANS (1865-1929) x Heerlen 1894 Petr. Jos. HEUTS
|----|----|----|----|----•...Joh. HERMANS (1869-1920) x Heerlen 1894 Mar. Marg. KREUKELS
|----|----|----|
|----|----|----|----•...Johan VROLIKS (1829-1906) x Heerlen 1854 Joan. Cath. BOUR (1833-1907) [zie 599]
|----|----|----|----|----•...Jos. Hel. VROLIKS (1865-1948) x Heerlen 1886 Joh. Rein. ZELISSEN (1865-) [zie 513]
|----|----|----|----|----•...Mar. Sib. VROLIKS (1871-) x Heerlen 1895 Piet. Kasp. BEAUJEAN
|----|----|----|
|----|----|----|----•...An. Cath. VROLINGS (1835-1914) x Heerlen 1859 Joh. Wil. MERTENS (1834-1915) [zie 027]
|----|----|----|
|----|----|----|----•...Hend. Jos. VROLINGS (1839-1912) x 1° Heerlen 1862 An. Mar. MOONEN
|----|----|----|----|....x 2° Heerlen 1869 An. Jos. KOONEN
|----|----|----|----|....x 3° Heerlen 1875 An. M.G. DEWITTE
|----|----|----|----|----•...Frans Theo FROLIX (1864-1942) x Brunssum 1890 Gertr. CLAUS
|----|----|
|----|----|----•...1) Joh. Jos. VROLINGS (1802-60) x 1° Heerlen 1825 An. Elis. MOONEN
|----|----|----|....x 2° Mar. Cath. CORDEWENER
|----|----|----|....x 3° Heerlen 1843 An. Cath. HOLLANDERS [zie 076]
|----|----|----|----•...1) An. Jos. VROLINGS (1828-1858) x Heerlen 1857 Joh. Theod. ODEKERKEN (1829-91)
|----|----|----|----•...1) Bern. Jos. VROLINGS (1831-84) x Heerlen 1875 Marg. PάTSCH (-1915)
|----|----|----|----•...2) Mar. Cath. VROLINGS (1838-) x Heerlen 1867 Math. Jos. BEAUJEAN (1844-1922) [zie 119]
|----|----|----|----|----•...Petr. Jos. BEAUJEAN x Heerlen 1897 An. M.C. MERTENS (1872-) [zie 027]
|----|----|----|----|----•...Math. Joz. BEAUJEAN x Heerlen 1900 Maria Sib. MEIJS (-1927)
|----|----|----|----•...1) Joh. Fred. VROLIKS (1840-) x Haaren 1863 Christ. Hub. UNTERBEIN (1837-)
|----|
|----|----• Mar.Elis. VROLIX (1774-1841) x 1) N.N.
|----|----|....x 2) Johan MACHIELS
|
|----•...Frans Theod. SMEETS (1742-) [= 528] x Heerlen 1766 An. Mar. JENNEN

Dirk Hersseler

Nicolaas Hersseler

Leonard Spierts

Hendrik Kreijten

Dirk Smeets


Emond Smeets is 13 jan. 1721 gedoopt in Brachelen bij Linnich als zoon van Pilgram Schmitz en Nφlken Heinkens. Omstreeks 1728 verliest hij zijn ouders en komt in huis bij zijn zuster Christina in Heerlen, die daar 4 febr. 1735 trouwt met Geurt Degens. Dirk Hersseler* omschrijft hem als 'eenen korten Dicken kerel'. Edmond woont naast diens broer Nicolaas Hersseler* aan de Schrijversheide onder Heerlen, is 's winters thuis en werkt in de zomer in 'Holland', althans de polders van zuidwestelijk Nederland. Zijn vrouw heeft een aantal stukken land geλrfd die zij nog gezamenlijk met haar broer bezit, maar ook staande huwelijk heeft het echtpaar diverse percelen aangekocht.
Hij trouwt 30 april 1740 in Heerlen Anna Elisabeth Kreijten, gedoopt 23 mei 1713 in Heerlen als dochter van Hendrik en Helena Gelissen. Zij is een zuster van Gertrudis Kreijten getrouwd met Leonard Spierts* en van Hendrik Kreijten*. Uit het huwelijk van Emond en Anna Elisabeth worden in 1741 en 1742 twee kinderen geboren, waaronder Dirk Smeets*. Ook schoonzoon Hans Vrolings wordt noor Nicolaas Hersseler genoemd als mededader, 'Hens schoonzoon van Emond Smeets, woonende in ’t Loch aan het Straetje bij Johannis, hebbende voortijds met calver gedreeven'.
Edmond neemt na zijn huwelijk dienst in het Staatse leger, is van 1746 tot 1752 als cavalerist gelegerd in Zutphen. Werkt vervolgens ruim zes en een half jaar in Amsterdam als metselaarsknecht en keert pas dan weer terug naar zijn vrouw in Heerlen.
Hij wordt vanaf mei 1773 door gevangenen uit Heerlen genoemd als medeplichtige aan diefstallen en overvallen. Bovendien verdenkt het gerecht hem de hand gehad te hebben in de stadsbrand van Valkenburg op 27 apr. 1773, maar Emond is niet te vinden, was naar eigen zeggen die maand al in Holland. Deze brand wordt gezien als misdrijf tegen de staat en de zaak tegen hem gaat over naar de Raad van Brabant. Deze laat hem in het openbaar dagvaarden en veroordeelt hem 3 nov. 1774 bij verstek en 'Band hem ten eeuwigen daege uijt den Hertogdomme van Braband, Ressort van dezen Staet, ende Landen van Overmaze, partage van Hun Hoogmogende op paene dat hij daer weder  inkomende zwaerder zal werden gestraft."
Als Emond in het najaar van 1773 weer thuis is hoort hij van vrienden dat men hem verdenkt schuldig te zijn aan de Valkenburgse brand en op aanraden van deze vrienden vertrekt hij een paar dagen naar het land van Gulik. Maar in okt. 1777 keert hij terug naar zijn huis in Heerlerheide, wordt opgepakt en op transport gezet naar Den Haag, waar hij in de Gevangenpoort is opgesloten. Op 10 nov. wordt hij verhoord en erkent dan weliswaar zich in 1773 aan arrestatie onttrokken te hebben, maar zegt dat hij niet op de hoogte was van de dagvaarding door de Raad van Brabant, het vonnis tegen hem en trouwens ook niet te weten voor welke misdaden een groot aantal inwoners van het Land van Valkenburg met de dood zijn gestraft. De Raad acht de alibi's voor de tijd van de brand geloofwaardig en herhaalt 26 febr. 1778 slechts het banvonnis en ontslaat hem uit detentie.
Emond overlijdt 11 dec. 1780 in Brunssum en Anna Elisabeth Kreijten overlijdt 2 febr. 1796 in Heerlen, 82 jaar oud.

ZIE VERDER:

— Documenten: Als landeigenaar
...........In: Scherp verhoor Matthijs Sengen 25 mei 1773
...........In: Scherp verhoor Herman Heugens 9 juni 1773
...........In: Scherp verhoor Dirk Herseler 11 juni 1773
...........In: Scherp verhoor Dirk Herseler 12 juni 1773
...........In: Nader scherp verhoor Nicolaas Hersseler 6/7 juli 1773
...........In: Scherp examen van Peter Gerrits 3 aug. 1773
...........Verkoop van zijn koe 9 aug 1773
...........Wie beschuldigt hem?
...........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
...........Dagvaarding april 1774
...........Vonnis Raad van Brabant 3 nov. 1774
...........Inventaris roerende goederen 5 nov.1774
...........Inventaris onroerende goederen 12 nov. 1774
...........Opbrengt executoriale verkoop
...........Bericht van arrestatie 22 okt 1777
...........Verhoor 10 nov. 1777
...........Besluit tot vrijlating 26 febr. 1778

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 35 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 116, 118 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 31, 52/3, 128, 206, 209, 213, 226/7, 374, 376/7 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 94, 104/5, 255/6, 256
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

530

Gilles Smeets, wever in Klein Meers, galg 1774

•...Egid. SMEETS (1735-74) x Maria COUMANS (1734-1803)
|----•...Theod. SMEETS (1762-) x Elsloo 1799 Mecht. ROUTEN (-1833)
|----|----•...Mar. Cath. SMEETS (1802-71) x Joh. Mat. PETERS (-1871)
|----|----|----•...Joan. Cath. PETERS (1831-94) x Elsloo 1868 Petr. Hend. LAMBRICHTS
|----|----|----•...Hend. Leon. PETERS (1835-) x Stein 1873 Mar. Gertr. WESTHOVENS (1846-83)
|----•...An. Mar. SMEETS (1773-1853) x Elsloo 1801 Mat. SASSEN (1779-1852)
|----|----•...Joh. Mat. SASSEN (1813-48) x Stein 1836 Mar. Cath. PEPELS (1815-44)
|----|----|----•...An. Mar. SASSEN (1837-) x Ulestraten 1855 Johan JANSSEN (1817-1901)
|----|----|----|----•...Mar. Jos. JANSSEN (1865-) x Maastricht 1889 Adolf STEVENS
|----|----|----|----•...Joan. Mar. JANSSEN (1859-) x Ulestraten 1896 Joh. Hend. JANSSEN
Egidius (Gillis) Smeets, genoemd 'Gilis de Wever van Kleine Meers', wordt 10 febr. 1735 gedoopt in Urmond als zoon van Theodorus en Anna Maria van Loo. Hij woont al ruim tien jaar in Kleine Meers en is dus wever van beroep. Het gezin was arm.
Hij trouwt met Maria Coumans, gedoopt 15 nov. 1734 in Elsloo als dochter van Joannes en Catharina Martens. Uit dit huwelijk worden van 1762 tot 1773 vijf kinderen geboren en de jongste is nog geen jaar oud bij de dood van de vader.
Van het procesdossier is bijne niets bewaard gebleven. Het bevel tot arrestatie 26 nov. 1773 gegeven en het doodvonnis geveld  op 27 jan. 1774. Gillis sterft (nog net) 38 jaar oud op 9 febr. 1774  aan de galg  in de 'Heere-Bempden' bij Elsloo.
Maria Coumans verdient de kost als spinster en hertrouwt 16 febr. 1783 in Elsloo met Joannes Wijnen, die echter 6 jan. 1787 al wordt begraven. Maria zelf overlijdt bijna dertig jaar na de executie van haar eerste man op 1 jan. 1803 in Elsloo.

ZIE VERDER:

— Documenten: Bericht in krant van die tijd
...........In overlijdensregister

— LIT. - Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987) p. 103 [samenvatting] *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 218/9, 337 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 119, 122, 248
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

531

Judicke Sjaak uit Kleine Meers, gevlucht, verbannen 1774

•...Jacob SMEETS x Elsloo 1750 Jud. RITSERVELT (-1788)
|---•...Mar. Cath. SMEETS (1754-1832) x Stein 1795 Ger. OPDENKAMP
|----|----•...Mar. Jud. OPDENKAMP (1798-) x 1° Stein 1830 Wil. VRANCKEN (-1832)
|----|----|....x 2° Elsloo 1843 Petr. MARTENS (1811-77)
|----|----|----•...1) Gerard VRANCKEN (1833-) x Leuth 1863 An. Cath. JEURISSEN (1838-)Pieter
Janssens


Dirk
Hersseler


Marten Mulckens


Jacob Smeets wordt 'Judicke Sjaak' genoemd, omdat zijn vrouw Judith voor de mensen in Elsloo een meer bekend persoon is. De afkomst noch het beroep is bekend. In 1764 hebben hij en zijn vrouw moeilijkheden met de Schout, omdat ze zwervers en bedelaars onderdak bieden.
Hij trouwt 1 april 1750 in Elsloo met Judith Ritserveld de weduwe van Theodorus Beckers; wordt zo de stiefvader van Maria Elisabeth Beckers getrouwd met Pieter Janssens*. Uit het huwelijk van Jacob en Judith worden van 1750 tot 1754 drie kinderen geboren.
Van het strafproces weten we heel weinig, omdat verreweg de meeste stukken niet meer beschikbaar zijn. Jacob is op 26 en 27 juli 1773 genoemd in de scherpe verhoren van Dirk Hersseler* als medeplichtige aan overvallen. Ook Marten Mulckens* noemt hem op 15 okt. als bendelid. Aan het eind van het jaar blijkt Jacob gevlucht en reageert niet op oproepen om in persoon te verschijnen. Bij vonnis van 14 nov. 1774 is hij voor eeuwig verbannen uit Elsloo en daar is hij nooit teruggezien.
Judith Ritservelt overlijdt 22 maart 1788 in Elsloo.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
...........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 27 juli 1773

— LIT.  - Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987) p. 103 [samenvatting] *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 221, 337 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 120, 260
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

532

Janneke Smeets, boer uit Haasdal, gefolterd, galg 1774

•...Johan SMEETS (1720-74) x Schimmert 1748 Petron. DEBETS (1716-82)
|
|----•...Mich. SMEETS (1751-1820) x Schimmert 1779 Ida HAEGMANS (1752-1829) [zie 200]
|----|
|----|----• Petron. SMEETS (1780-1840) x Beek 1807 Sebast. SASSEN [zie 553]
|----|
|----|----• Joh. Wil. SMEETS (1785-1868) x 1° Schimmert 1809 Maria LONIS (-1828)
|----|----|....x 2° Schimmert 1828 An. Cath. GOFFING (-1864)
|----|----|----•...1) Johan SMEETS (1816-) x Bunde 1846 Mar. Sib. GELISSEN (1822-)
|----|----|----|----•...Mar. A.C. SMEETS (1845-) x Berg en Terblijt 1874 Joh. Hend. VAN KAN (-1912) [zie 502]
|----|----|----•...1) Joh. Wil. SMEETS (1819-1909) x Strucht 1844 Mar. An. BOURS (1814-)
|----|----|----•...2) Hub. SMEETS (1836-1907) x Spaubeek 1865 Mar. Ther. HOUTVAST (-1901)
|----|----|----•...2) Joh. Lod. SMEETS (1839-1902) x Wijlre 1868 Mar. C.H. L'ORTYE (1844-98)
|----|----|----|----•...Alph. M.H. SMEETS (1873-) x Simpelveld 1899 Agn. Elis. VAN DEENEN
|----|----|----|----•...Nic. Vict. SMEETS (1870-) x Maastricht 1900 Mar. G.A. DUJARDIN
|----|
|----|----• Mar. Sib. SMEETS (1788-1869) x Schimmert 1821 Mich. DOENEN (1760-)
|----|----|----•...An. Mar. DOENEN (1825-) x Berg en Terblijt 1851 Petr. Frans COBBEN (1827-76)
|----|----|----|----•...Wil. COBBEN (1852-1906) x Berg en Terblijt 1889 Mar. Hel. CANISIUS
|----|----|----|----•...Mar. Hub. COBBEN (1856-1936) x Berg en Terblijt 1889 Laur. Hub. FRIDAEL (1863-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. COBBEN (1859-) x Berg en Terblijt 1884 Wil. Hub. BOOSTEN (1856-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. COBBEN (1862-) x Berg en Terblijt 1890 Joh. Math. COOLS (1857-95)
|----|----|----|----•...Mar. Phil. COBBEN (1864-92) x Berg en Terblijt 1888 Arn. Hub. BUDIJ (1866-) [zie 036]
|----|----|----•...Mar. Elis. DOENEN (1828-1923) x Schimmert 1854 Johan FRIJNS (1828-1902) [zie 114]
|----|
|----|----• >Mar. Elis. SMEETS (1794-) x Maastricht 1820 Johan CLERMOND (1790-) [zie 066]
|----|
|----|----• >Anna SMEETS (1797-1837) x Schimmert 1830 Petr. WIEKEN (1803-)
|
|----•...An. Elis. SMEETS (1752-1831) x Schimmert 1793 Egid. MUYLKENS (1768-1812) [zie 367]
|
|----•...An. Cath. SMEETS (1754-1833) x Schimmert 1796 Mart. SPEETJENS (1754-1834) [zie 543]
|
|----•...Wil. SMEETS (1757-) x Den Bosch 1786 Joan. ALBERG
|----|
|----|----• Johan SMEETS (1787-1870) x Maastricht 1824 Maria BLOEM (-1888)
|----|
|----|----• Mar. Hel. SMEETS x Ginneken 1824 Corn. VAN DEN BRULE
|----|----|----•...Adr. VAN DEN BRULE x Breda 1849 An. Corn. VAN STEENOVEN
|----|----|----|----•...An. Corn. VAN DEN BRULE x Breda 1874 Thom. VAN GERTH
|----|
|----|----• Joh. Ign. SMEETS (1795-1849) x Breda 1823 Petron. VAN DER WOUW (1790-)
|----|----|----•...Elis. SMEETS (1832-64) x Breda 1860 Fel. Joh. JESPERS
|----|----|----|----•...Joh. Ign. JESPERS x Breda 1885 Elis. SCHOENMAKERS
|----|----|----|----•...Corn. A.A. JESPERS x Breda 1887 Joh. Jac. ERKELENS
|----|
|----|----• Elis. SMEETS x Etten-Leur 1838 Johan SNEIJERS
|----|
|----|----• Mar. Sib. SMEETS (-1873) x Breda 1831 Theod. BOOMHOUWER
|----|----|----•...Corn. BOOMHOUWER (1834-1903) x Breda 1866 Rach. HUISMAN (-1871)
|----|----|----|----•...Joan. Th. BOOMHOUWER (1867-1932) x Raamsdonk 1893 Joh. H.E. VERDONK
|----|----|----|----•...Corn. BOOMHOUWER x Raamsdonk 1892 Fred. FISCHER
|----|----|----•...Joan. BOOMHOUWER (1835-97) x Breda 1861 Wil. Joh. ALBERS
|----|
|----|----• Joan. Mar. SMEETS x Breda 1827 Joh. W.L. DELDIK
|----|----|----•...Mar. An. DELDIK (1836-) x Apeldoorn 1857 Joh. VAN GENEGTEN
|----|----|----•...Petron. DELDIK (1834-66) x Arn. VAN ROOIJ
|
|----•...Johan. SMEETS (1761-1840) x Den Bosch 1785 Mar. An. ALBERG

Peter
Smeets


Matthijs Smeets

Peter Muylkens

Matthijs Cardous


Janneke Smeets is geboren in Hulsberg in de periode 1719-24 volgens eigen zeggen, zou een broer van Peter Smeets* zijn, maar daarvoor ontbreken concrete aanwijzingen. Hypothese: hij is een zoon van het echtpaar Mathias Smeets en Joanna Rφmgens dat 7 jan. 1714 trouwt in Berg en Terblijt. Woont in Haasdal in het Buske, is akkerman met wat land en een paar stuks vee.
Hij trouwt 14 jan. 1748 in Schimmert Petronella Debets, gedoopt aldaar 13 april 1716 als dochter van Michael en Anna Leurs. Uit dit huwelijk worden van 1749 tot 1761 acht kinderen geboren. Ook Matthijs Smeets* zou een zoon zijn, maar ook daarvoor is geen concrete aanwijzing.
Er is veel vaag in het proces van Janneke Smeets. In een verklaring van twee boswachters in het Ravensbos van 6 jan. 1773 staat dat Janneke zich schuldig maakt diefstal van de akkers en van hout uit het bos en mogelijk ook contact heeft met vagebonden. Maar hij zit al sinds 23 nov. 1773 in de gevangenis in Valkenburg en weer maanden later op 10 mei 1774 is hij verhoord onder foltering. Hij bekent meegedaan te hebben aan een aantal misdrijven waaronder het beroven van Campo in het Nieuw Huis, van welke beroving echter in dec. wordt aangetoond dat het een fabel is en nooit heeft plaats gevonden. Tijdens het scherp examen noemt hij ook complicen bij deze overvallen en Peter Muylkens* en Matthijs Cardous* worden mede op grond van deze verklaringen gearresteerd. Janneke is ter dood veroordeeld en sterft, ongeveer 55 jaar oud op 7 juli 1774 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Petronella Debets overlijdt 16 juni 1782 in Schimmert.

ZIE VERDER:

— Documenten: In een getuigenverklaring d.d. 6 jan. 1774
...........Lijst scherper examen 10 & 17 mei 1774
..........Scherp verhoor 17 mei 1774
..........Recollectie 18 mei 1774
..........Bekentenissen onder scherp examen
..........Lees over de overval die nooit gepleegd werd
..........In: Arrestatie Peter Muylkens en Matthijs Cardous 26 mei 1774
..........In: Vragen verhoor Pieter Mulkens
..........In: Nader scherp verhoor Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp verhoor Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Vonnis 5 juli 1774
..........Bericht in krant van die tijd
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........In: Scherp examen Anton Emonts 30 nov. 1774
..........Lijst echtparen Valkenburg 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [kopie Sleinada]
...- A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 149
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 108 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 218, 220, 362 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 143, 250
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

533

Willemen Henske uit Elsloo, galg 1773•  Johan SMEETS (-1773) x Cath. SCHREURS
|
|----•...Rebec. SMEETS (1747-1825) x ELSLOO 1780 Joh. Fred. KINDELEIN (-1805)
|----|----•...Mar. Corn. KINDELEIN (1789-1861) x Elsloo 1818 Laur. PENDERS (1791-) [zie 409]
|----|----•...Johan KINDELEIN (1792-) x Elsloo 1824 Mar. An. REINAARTS
|----|----|----•...An. Reb. KINDELEIN (1825-1911) x Elsloo 1847 Gosw. PIJPERS (1818-) [zie 409]
|
|----•...Hend. SMEETS (1749-1817) x Elsloo 1776 Ida FREDRIX (-1804)
|----|
|----|----• Johan SMEETS (1776-) x Elsloo 1810 Mar. Cath. SASSEN (-1837)
|----|----|----•...Mar. Marg. SMEETS (1819-) x Elsloo 1842 Rein. REINDERS (1779-) [zie 134]
|----|----|----•...Mar. Ida SMEETS (1821-60) x Geulle 1847 Math. NOTTEN (-1883)
|----|----|----|----•...Joh. Math. NOTTEN (-1911) x Maastricht 1883 Mar. Gertr. VANEIJSER (-1917)
|----|----|----|----•...An. Mar. NOTTEN x Beek 1886 Serv. DOHMEN
|----|
|----|----•...An. Cath. SMEETS (1788-1867) x Elsloo 1817 Ger. AMEN (-1854)
|----|----|----•...Hend. Jac. AMEN (1820-85) x Elsloo 1858 Corn. LENAERTS (1819-90) [zie 214]
|----|----|----|----•...Mich. Hub. AMEN (1859-) x Elsloo 1894 An. C.H. GUBBELS
|----|----|----|----•...Mar. Corn. AMEN (1865-) x Elsloo 1894 Petr. Hub. PIJPERS
|----|----|----•...Johan AMEN (1827-79) x Elsloo 1858 Mar. B.H. STARMANS (-1911)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. AMEN (1859-) x Maastricht 1891 Mar. A.H. SOETERS
|----|----|----|----•...Mar. Joan. AMEN (1867-) x Luik 1898 Guil. VANDENBERG (1870-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. AMEN (1876-) x Maastricht 1898 Mart. Hub. SEVERIJNS
|
|----•...Jacob SMEETS (1752-1823) x Elsloo 1795 Mar. Cath. LOMMERTINGEN (1772-1841) [zie 327]
|----|
|----|----•...Frans SMEETS (1797-1867) x Elsloo 1830 An. Elis. PENDERS (-1864)
|----|----|----•...Mar. Barb. SMEETS (1832-1923) x 1° Ulestraten 1854 Joh. Mat. BOTTI (1811-)
|----|----|----|....x 2° Elsloo 1882 Lamb. JANSSEN (-1895) [zie 603]
|----|----|----•...Mar. Cath. SMEETS (1838-1911) x 1° Elsloo 1875 Joh. Jos. JANSSEN
|----|----|----|....x 2° Elsloo 1887 Johan SCHREURS
|----|----|----•...Hend. Hub. SMEETS (1842-1908) x Elsloo 1881 Maria VAN MULKEN
|----|
|----|----•...Mar. Cath. SMEETS (1799-1858) x 1° Elsloo Hend. Rein. APPELS (1799-1829)
|----|----|....x 2° Elsloo 1838 Hend. HENDRIX (-1846)
|----|
|----|----•...An. Elis. SMEETS (1804-53) x 1838 Hend. HENDRIX (1788-1862) [zie ook 334]
|----|----|----•...Mar. Cath. HENDRIX (1838-) x Elsloo 1862 Math. LEMMENS (-1883)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. LEMMENS (1865-) x Elsloo 1894 Mart. SMEETS (1853-1930) [zie 534]Michiel Minten

Nicolaas Vlecken

Herman Vrancken

Joannes Smeets wordt 'Willemen Henske' genoemd en vermoedelijk verwijst dat naar zijn vader, maar zijn afkomst is niet bekend. We weten heel weinig van Joannes, alleen dat hij minstens vanaf 1739 in Elsloo woont.
Hij trouwt met Catharina Schreurs die mogelijk 17 febr.1714 is gedoopt in Elsloo als dochter van Joannes en Anna Hendrix. Uit dit huwelijk worden in Elsloo van 1739 tot 1757 zeven kinderen geboren.
Ook van het verloop van de rechtszaak zijn er weinig schriftelijke verslagen. Joannes is 22 okt. 1773 beschuldigd in de confrontatie met Michiel Minten* en Nicolaas Vlecken*. Bij het scherp verhoor de dag daarna bekent hij en beschuldigt onder meer Herman Vrancken* en ook personen uit Geulle, zoals uit andere stukken blijkt. Hij is 5 nov. 1773 ter dood veroordeeld. Joannes sterft op 8 nov. 1773 aan de galg  in de 'Heere-Bempden' bij Elsloo.
Hoe het met Catharina verder is gegaan blijft onbekend.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
...........Bericht in krant van die tijd
...........In overlijdensregister
...........Verklaringen over verdachten in Geulle

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 51 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 37 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 217, 337 [samenvatting]
...- Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987)p. 47/50 [vonnis],  p. 105 [samenvatting] *
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 137, 247
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

534

Putjan, wolspinner in Neerbeek, gefolterd, galg 1774

•...Johan SMEETS (-1774) x Beek 1754 Elis. BOOSTEN (-1790)
|
|----•...Arn. SMEETS (1755-1833) x Beek 1787 Petron. NELISSEN (1755-1818)
|----|
|----|----•...Petr. SMEETS (1789-1855) x Ubach over Worms 1813 Joan. Mar. VLUIG (VLEU) (1782-1851)
|----|----|
|----|----|----•...Arn. SMEETS (1815-88) x Urmond 1843 An. Elis. FRANSSEN (1815-78)
|----|----|----|----•...Joan. Mar. SMEETS (1845-1915) x 1° Urmond 1871 Petr. Hend. CLAESSEN (1840-)
|----|----|----|----|...x 2° Urmond 1891 Herm. HEFFELS (1837-1928)
|----|----|----|----•...Mar. Ida SMEETS (1849-) x Urmond 1881 Hub. Frans. STEEGMANS (1881-1923)
|----|----|----|----•...Mart. SMEETS (1853-1930) x Elsloo 1894 Mar. Elis. LEMMENS (1865-) [zie 533]
|----|----|----|----•...Math. SMEETS (1856-1929) x Roermond 1886 An. Mar. NIJSTEN (1855-1926)
|----|----|
|----|----|----•...An. Cath. SMEETS (1818-97) x Geleen 1841 Math. PEPELS (1811-85)
|----|----|----|----•...Ger. PEPELS (1844-1912) x Stein 1875 Mar. Ida OPDENKAMP (1850-1918)
|----|----|----|----•...Corn. PEPELS (-1896) x 1° Joh. Math. LONGERICH
|----|----|----|----|....x 2° Stein 1887 Joh. COUMANS (1832-95)
|----|----|----|----•...Petr. PEPELS (1849-1924) x Stein 1879 An. Mar. BROUNS (1855-97)
|----|----|----|----•...Math. Phil. PEPELS (1854-1929) x Urmond 1880 Mar. Ida PETERS (1859-1910)Dirk
Hersseler


Geerke
StijnenJoannes Smeets genaamd 'Elser Jan' of 'Putjan' zou uit Elsloo afkomstig zijn en woont sinds 1744 in Neerbeek onder Beek. Hij is dagloner (wolspinner?) en heeft wat vee.
Hij trouwt 13 okt. 1754 in Beek de 36-jarige Elisabeth Boesten, gedoopt aldaar 3 nov. 1717 als dochter van Arnold Boesten en Christina Paes. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren van 1755 tot 1759.
Jan wordt 27 juli 1773 op de vierde dag van het pijnlijk verhoor van Dirk Hersseler* genoemd als medeplichtige aan een aantal overvallen. Daaronder ook 'bij Campo achter Schimmert in het Nieuw Huys' en in dec. van dat jaar 1773 blijkt bij onderzoek door de schepenen van Nuth, dat deze overval nooit heeft plaats gevonden. Geerke Stijnen* noemt 21 sept. 'Jan Smeets in Neerbeek getrouwt met Liesbet Erkens'. Veel later, op 10 mei 1774 is Jan gearresteerd en opgesloten in het cachot van het Landshuis in Valkenburg. Het proces verloopt in een verbazingwekkend tempo, op 17 mei volgt het verhoor onder foltering en dan volgt een doodvonnis. Jan sterft 26 mei 1774 aan de galg op de Graetheide onder Beek.>
Elisabeth Boesten overlijdt 14 sept. 1790 in Beek.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Dirk Hersseler 27 juli 1773
...........Lees over de overval die nooit gepleegd werd
....... ...In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
...........Lijst scherper examen 17 mei 1774
...........Rol in arrestatie Matthijs Stijnen 4 juli 1774
...........Beschuldigingen tegen Matthijs Stijnen
...........Beschuldigingen tegen Christiaan Vrusch
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Lijst echtparen Valkenburg 1775
..........Notarieel onderzoek naar bezit
..........Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 31 [deels kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 219, 349 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 22, 133, 249
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

535

Kromme Thijs, wolspinner in Beek, gefolterd, galg 1774

•...Mat. SMEETS (1727-74) x Beek 1755 Gertr. BIESMANS (1716-81)

Dirk
Hersseler


Andries Stijnen

Joannes Severijns

Leonardus Pijls

Welter
PendersMathijs Smeets genoemd 'Kromme Thijs' wordt 6 febr. 1727 gedoopt in Beek als zoon van Theodorus en Aleid van Glabbeeck. Hij woont aan het Wolfeinde in Beek en is van beroep wolspinner en heeft wat land, een koe en een varken.
Hij trouwt 12 oktober 1755 in Beek de elf jaar oudere Gertrudis Biesmans. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Thijs is gearresteerd in sept. 1773 en wordt geconfronteerd met Dirk Hersseler* en Andries Stijnen*, die hem beschuldigd hebben. Geen bekentenis, dus veroordeeld tot verhoor onder foltering en dat wordt 16 sept. afgenomen. En de verklaringen die Thijs dan aflegt zijn een extreme demonstratie van wat een mens in een delirium van angst en pijn allemaal kan raaskallen. 'Dat sij als doen gegaen sijn tot eenen kruijsweg buijten Sittard, dat de Majeur (Joannes Severijns*) als doen een seker geroep maekte. Op welk roepen een seker lankwerpig machien aen quam. Kunnende hij Gedetineerde niet seggen, nadien te seer verbaest is geweest, hoe het uijtgesien heeft. (Soo het hem nogtans voorstaet, was het swart en niet hoger dan een paer voeten van de grondt) Nae aenkomst van welk machiene of Geijtebok den Majeur als doen tot hunne complicen, sterk twee en veertig persoonen, alle hier voor opgenoemt, segde: Kom jongens laeten wij hier op gaen sitten. Dat sij alle doen tegelijk daerop sijn gaen sitten, Leonardus Pijls*] als voerman, dewelke 'tselve ook gemendt heeft en de Majeur en Welter Penders* aen't Hoofdt. Dat se doens in een ogenblik tijdt sijn geweest ontrent vier uuren voor Venlo achter Ruurmond, alwaer sij den diefstal hier voren gedetailleerdt begaen hebben en na begaene diefstal ook op de selfde maniere des morgens vroegtijdig wederom t'huijs sijn gekomen.' De volgende dag herroept hij dit verhaal, maar blijft bij de andere bekentenissen en beschuldigingen. Thijs blijft nog langer in de gevangenis, maar zijn in beslag genomen vee wordt op 22 dec. 1773 alvast verkocht. En uiteindelijk is hij ter dood veroordeeld. Thijs sterft 8 febr. 1774 aan de galg op de Graetheide onder Beek.
Gertrudis Biesmans overlijdt 26 nov. 1781 in Beek.

Opmerking: Mathijs noemt een hele reeks overvallen die verder niet bekend zijn: 'bij de weduwe Robroks op de Laek aen dese seijde Maseijk', bij Bourdtscheijd', 'in een herberg ... aen dese kandt Cornelis Munster' en 'bij eenen seekeren Hoffman tot Weerdt achter Sittard gelegen'. Tja en ook 'Aen't Nieuw Huijs bij Campo achter Schimmert', de overval die nooit gebeurt is.

ZIE VERDER:

— Documenten: Confrontatie tegen Dirk Hersseler en Gerrit Steijnen sept. 1773
..........In: Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........Lijst scherper examen 17 sept. 1773
..........Scherp examen 17 sept. 1773
..........Scherp examen 18 sept. 1773
..........Recollectie 20 sept. 1773
..........Beschuldigingen van Bastiaan Boosten
..........In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Openbare verkoop van vee 22 dec. 1773
..........In: Scherp verhoor Erke Moberts 19 jan. 174
..........Vonnis 3 febr. 1774
..........Bericht in krant van die tijd
..........Beschuldigingen tegen Christiaan Vrusch
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........in Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 31 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 153 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 131, 216, 219, 337, 345, 347/9 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 20, 97. 'Deel II (2014)' p. 154, 249
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

536

Jannekes Thijs uit Haasdal, gevlucht, verbannen 1776

•...Math. SMEETS (1744-) x Schimmert 1772 Petron. SCHERNUT (1739-1822)Janneke Smeets


Mathijs Smeets genoemd 'Jannekes Thijs'. Hij zou een zoon zijn van Janneke Smeets*, maar daarvoor is geen concrete aanwijzing. Woont in Haasdal, zijn kostwinning is niet bekend en de confiscatie van zijn goederen brengt later niets op, arm dus.
Met dispensatie voor bloedverwantschap 3/4e graad trouwt hij 5 jan. 1772 in Schimmert Petronella Scherneut, gedoopt aldaar op 2 maart 1739 als dochter van Willem van Schernut en Anna Debets. Uit dat huwelijk wordt in 1773 een zoon geboren die in 1781 sterft.
Thijs onttrekt zich aan arrestatie, negeert alle dagvaardingen en blijft voortvluchtig. Zodoende wordt hij op 8 sept. 1775 bij verstek voor eeuwig verbannen uit de Landen van Overmaas en het district van de Generaliteit.
Petronella Schernut woont in 1796 bij haar broer in Haasdal en overlijdt 13 jan. 1822 in Schimmert; zij is 82 jaar oud geworden.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 224, 226, 362 [samenvatting]
    - F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 174, 259
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

537

Peter Smeets, dagloner uit Hulsberg, galg 1775


•...Petr. SMEETS (-1775) x Berg en Terblijt 1757 Petron. SCHERNUT (-1791)
|----•...Math. SMEETS (-1823) x Mar. Gert. BUDE (1756-1834)
Onder voorbehoudJanneke Smeets

Lins Schouteten

Anton
BoschPeter Smeets, is mogelijk geboren in Berg en gedoopt 6 nov. 1719 in Berg en Terblijt als zoon van Matthias en Johanna Rφmgens, een broer van Janneke Smeets* (maar dit blijft hypothetisch). Hij woont in Hulsberg, werkt als dagloner en heeft geen bezittingen.
Onder voorbehoud!: Hij is 30 okt. 1757 in Berg en Terblijt getrouwd met Sybille Feber en uit dit huwelijk zijn tenminste een zoon geboren. Sybilla is 11 maart 1791 in Hulsberg begraven.
Als Lins Schouteten* op 21 juni 1774 met behulp van tortuur wordt ondervraagd over medeplichtigen bij overvallen van de bende, noemt hij ook Peter. Veel later op 6 dec. is hij gearresteerd en opgesloten in een cachot in het Landshuis van Valkenburg, er is echter σσk een notitie dat hij 22 nov. scherp is geλxamineerd. In het dossier dat hij 22 dec. pijnlijk is verhoord, er zal hier sprake zijn van een administratieve fout. In ieder geval bekent hij betrokken te zijn geweest bij een aantal overvallen en noemt hij namen van complicen, zoals van Anton Bosch* die hem gerekruteerd zou hebben. Tenslotte is er een doodvonnis uitgesproken. Peter sterft 14 maart 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.

Opmerking: In het dossier is ook nog een vonnis tot scherpe examinatie aanwezig gedateerd .. jan. 1775. De tijdlijn is hier wel erg wazig.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Nader scherp verhoor Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp verhoor Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Lijst scherper examen 22 nov. & 22 dec. 1774
..........Beschuldiging van Anton Bosch
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Vonnis scherper examen jan. 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 221/2, 362 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 251

© Maaike van Eekelen

538

De Klauw uit Arensgenhout, gevlucht, verbannen 1776

•...Win. SMEETS (1739-1807) x Valkenburg 1763 Mar. Cath. MOONEN (1741-1811)
Winand Smeets genoemd 'de Klauw' wordt 7 dec. 1739 gedoopt in Valkenburg als zoon van Franciscus en Anna Catharina Duijsings. Woont in Arensgenhout, is boer en over welstand is weinig bekend, maar in het gichtregister vinden we hem als koper en verkoper van land, echt arm zal hij niet zijn geweest.
Hij trouwt 16 okt. 1763 in Valkenburg Maria Catharina Moonen, gedoopt 13 juni 1741 als dochter van Simon en Joanna Catharina Habets. Uit dit huwelijk worden van 1766 tot 1774 drie kinderen geboren.
Op 1 okt. 1774 verkoopt Winand nog land. Korte tijd daarna wil het gerecht hem laten oppakken maar hij is er vandoor. Op geen enkele dagvaarding komt een reactie en deze blijvende voortvluchtigheid ziet het Hoge Gerecht van Valkenburg als bewijs dat de beschuldigingen waar zijn. Na aug. 1776 is hij bij verstek veroordeeld tot eeuwige verbanning en confiscatie van zijn goederen.
Maria Catharina Moonen hertrouwt 9 febr. 1782 bij de Hervormde Gemeente in Klimmen met de 25- jarige Willem Willems, gedoopt 30 nov. 1756 in Hulsberg als zoon van Joseph en Agnes Bruls. In de ondertrouwakte staat de bruid omschreven als 'verlaatene Huijsvrouwe wijlen Winandus Smeets'. Ze zijn dus 'voor de wet' getrouwd en er is geen katholiek huwelijk 'voor de kerk'.
Maar Winand is teruggekeerd, want in de Franse volkstelling van 1796 staan als bewoners van huis 24 in Arentsgenhout vermeldt: Wijnand Smeets, 57, bouwman en Maria Catharina Moene, vrouw. Van alle commotie die dat in het dorp moet hebben opgeleverd is niets opgetekend.
Winand overlijdt 9 okt. 1807 in Hulsberg. Maria Catharina Moonen en Willem Willems trouwen nu ook r.-k. op 17 jan. 1809 in Hulsberg en sluiten ook een burgerlijk huwelijk. Maria Catharina Moonen overlijdt 4 aug. 1811 in Hulsberg. Volgens notarisakten betreffende de nalatenschap had zij vijf kinderen die allen vσσr haar zijn overleden.

ZIE VERDER:

— Documenten: Koper en verkoper van vastgoed okt. 1774
...........In: Crimineel examen Geertruid Bosch 21 juli 1775
...........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 226, 362 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 174/5, 259
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER