DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Recollectie Janneke Smeets 18 mei 1774
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8167

© Maaike van Eekelen


Recollectie gedaen
.........Ter instantie
van den Wel.Ed. Gestr.Hr.
lt.-Dross. deses Landts
nom. off. Informant
.........Door
Jan Smeets gedetin. op
den Lands Huijse van
Valkenborg
.........Over
desselfs responsiven
onder scherper examen
gedaen op den 17. meij 1774


Woensdag den 18 meij 1774

Is van weegens den Hr. Informant voorn. gesisteerdt den gedetin. Jan Smeets van Haesdal ten eijnde om gerecolleerdt te worden over deselver responsiven onder Scherper Examen op gisteren gedaen. De welke gevragt sijnde buijten de plaetse van tortuur semoto omne terrore, handen en voeten vrij, aen de welke derselver responsiven onder Scherper Examen van woorde tot woorde duijdelijk voorgelesen, heeft verclaert an alle de daerbij aengehaelde diefstallen plichtig te staen en dat de daerbij genoemde complicen tot de bende gehooren en plichtig staen behalven Steven Nuchelmans de welke hij gedetin. van hooren seggen maer heeft en heeft naer duijdelijke voorleesinge hier bij blijven persisteeren ten eijnde dese ondertekendt

merk + van
Jan Smeets


Nobis Præsentibus
J.L. Wintgens G.J. van Gendt
P.VandenHeuvel J.Wateler
J.Theod.VCraen A. Wilmar© Maaike van Eekelen

bovenzijde


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER