Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailDreessen


134

Bolderjan uit Elsloo, gevlucht, verbannen 1774

•  Joh. DREESSEN x Mar. Luc. WILLEMS (1719-1802)
|
|----•...Jos. Joh. DREESSEN (DRIESSEN) (1747-86) x Elsloo 1769 Barb. BOVENS (-1786)
|----|
|----|----•...Mar. Luc. DREESSEN (1771-1820) x Rein. REINDERS (-1836)
|----|----|----•...Rein REINDERS (1799-1849) x 1Ί Papenhoven 1826 Cath. Elis. VOETS (1800-3434)
|----|----|----|....x 2Ί Elsloo 1835 Mar. Cath. GREETEN (1790-1840)
|----|----|----|....x 3Ί Elsloo 1842 Mar. Marg. SMEETS (1819-45) [zie 533]
|----|----|----|----•...1) Gert. Elis. REINDERS (1830-1910) x Elsloo 1861 Joh. Jac. PENDERS (1839-) [zie 409]
|----|----|----|----•...3) Mar. Barb. REINDERS (1843-1927) x Beek 1871 Thom. Jos. BOUWENS (1816-84)
|----|----|----•...An. Cath. REINDERS (1803-86) x Elsloo 1826 Nic. MARTENS (1802-68)
|----|----|----|----•...Petr. Hub. MARTENS (1839-) x Elsloo 1871 Mar. Christ. MEIJERS
|----|----|----•...Joan. Barb. REIJNDERS (1807-72) x Meerssen 1832 Bern. HOOFS (1807-)
|----|
|----|----•...Joan. Barb. DREESSEN (1774-1851) x Geulle 1816 Petr. GIJSEN (1789-1847)
|
|----•...Casp. DREESSEN (DRIESSEN) (1756-1839) x Elsloo 1782 Mar. Gertr. BECKERS (-1792)
|----|
|----|----•...Johan DREESSEN (1783-1858) x 1Ί Elsloo 1825 Mar. Elis. THIJSSEN (1792-1829)
|----|----|....x 2Ί Elsloo 1832 Mar. Ther. BOURS (1810-)
|----|----|----•...2) Mar. Gert. DREESSEN (1833-1911) x 1Ί Mich. HΦFELER (-1864)
|----|----|----|....x 2Ί Elsloo 1865 Johan HENDRIKS (1844-)
|----|----|----|----•...1) Adam Mich. HOEFELER (1860-) x Elsloo 1884 An. Mar. HENDRIX (1860-)
|----|----|----|----•...2) Mar. J.G. HENDRIKS x Elsloo 1888 Petr. Aug. BARTELS (1860-)
|----|----|----|----•...2) Mar. Elis. HENDRIKS (1873-) x Elsloo 1895 Theod. Hub. COLLARD
|----|----|----|----•...2) An. Mar. HENDRIKS (1873-) x Elsloo 1896 Leon. ZANDERS
|----|----|----•...2) Joh. J.H. DREESSEN (1840-90) x Elsloo 1871 Cath. Elis. MERLO
|----|----|----|----•...Mar. Ther. DREESSEN x Elsloo 1898 Joh. Theod. ZENGERS
|----|
|----|----•...Mar. Cath. DREESSEN (1787-1858) x Elsloo 1818 Jac. FREDRIX (1786-1854)
|----|----|----•...Johan FREDRIX (1819-93) x Nieuwstadt 1849 Mar. Jos. STELTEN (1825-1908)
|----|----|----|----•...Jacob FREDRIX (1863-) x Roermond 1892 Elis. MASOLIJN
|----|----|----|----•...Joh. Aug. FREDRIX (1865-1915) x 1° Meerssen 1889 Joan. MOMMERS
|----|
|----|----•...Mar. Luc. DREESSEN (1789-1881) x Elsloo 1816 Johan PETERS (1783-1855)
|----|----|----•...Nic. PETERS (1819-93) x 1° Maastricht 1849 Mar. Jos. BERTRAND (1817-51)
|----|----|----|....x 2° Maastricht 1852 An. C.D. JANSSEN (1823-89)
|----|----|----|----•...1) Cath. PETERS (1851-1905) x Maastricht 1879 Theod. WALTERS
|----|----|----|----•...2) Math. Jos. PETERS (1859-1932) x Maastricht 1886 An. Cath. PETERS (1855-)
|----|----|----|----•...2) Hub. J.M. PETERS(1861-) x Maastricht 1890 Mar. Louise SMEETS (1860-1940)
|----|----|----|----•...2) Nic. Corn. PETERS (1864-1911) x Amby 1897 Mar. Barb. WILLEMS (1868-1916)
|----|----|----•...Maria PETERS (1821-93) x 1° Maastricht 1852 Jacob MARTIN (1829-76)
|----|----|----|....x 2° Maastricht 1879 Petr. WILLEMS (1820-93) [zie 001]
|----|----|----•...Jac. Hub. PETERS (1824-) x Arnhem 1872 Herm. ARENDSENPeter Schoenmakers

Dirk Hersseler

Joannes Dreessen genoemd 'Bolderjan' woont in Elsloo aan de Kaak tegenover Peter Schoenmakers*. Hij heeft maar ιιn oog. Zijn afkomst is niet bekend, noch hoe hij aan de kost komt. Eerder betrapt op heling c.q. diefstal toen in zijn kelder een gestolen varken is gevonden.
Hij trouwt Maria Lucia Willems, gedoopt 22 okt. 1719 in Elsloo als dochter van Joannes en Petronella Hendrix. Uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren tussen 1741 en 1764.
Jan wordt onder andere genoemd in de verklaringen tijdens het scherp examen 26 juli 1773 van Dirk Hersseler*, die hem noemt "den Eyer Jan uyt Elsloo hebbende een oog of een half oog". Op 13 sept. 1773 wordt een verzoek tot arrestatie uitgevaardigd, maar Joannes is en blijft voortvluchtig en reageert niet op "behoorlijck geaffigeerde en gerelateerde citatien edictuel". Hij wordt 14 nov. 1774 bij verstek veroordeeld tot verbanning "voor altoos uijt dese vrij Heerlijckheijt en vrij Baronie, met interdictie van noijt in de selve te mogen verschijnen" en bovendien tot confiscatie van zijn goederen. Van Joannes is niets meer vernomen.
Maria Lucia Willems overlijdt bijna dertig jaar na de vlucht van haar man op 18 mei 1802 in Elsloo, zij is 82 jaar oud geworden.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Dirk Hersseler 27 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 27 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........Vonnis bij verstek 14 nov. 1774

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 52 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 38 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 216, 221, 332/3 [samenvatting]
...- Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987) p. 93 [samenvatting] *
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 120, 260
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER