Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailPenders


407

Pieter Goeze uit Catsop, galg 1774

•...Gosw. PENDERS (1727-74) x Elsloo 1751 Barb. JANSEN
Goossen Penders genoemd 'Pieter Goeze', wordt 15 juli 1727 gedoopt in Elsloo als zoon van Nicolaas en Elisabeth Lemmens. Woont in Catsop onder Elsloo, maar er zijn geen gegevens over kostwinning en welstand.
Hij trouwt 30 sept. 1751 in Elsloo Barbara Janssen (of: Jorissen). Uit dit huwelijk geen kinderen.
Goossen is in de nacht van 9 op 10 jan. van zijn bed gelicht en overgebracht naar de gevangenis in het Oude Stadhuis van Maastricht. Maar van het proces is niet veel bekend, dan dat hij aan het eind ter dood wordt veroordeeld bij vonnis van 27 jan. 1774. Goossen sterft 46 jaar oud op 9 febr. 1774 aan de galg in 'Heere-Bempden' bij Elsloo.

ZIE VERDER:

— Documenten: Bericht in krant van die tijd

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 52 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 38 [kopie Sleinada]
...- Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987) p. 53, 75/6, 107, 113 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 219, 336 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 119/20, 248
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


408

Mariλn Hens, boer uit Beek, gefolterd, galg 1774

•...Johan PENDERS (1703-74) x Beek 1746 Maria PISTERS (1720-1802)
|
|----•...Helen. PENDERS (1751-1828) x Beek 1770 Petr. LEMMENS (1732-1808) [= 321]
|
|----•...Ida PENDERS (1755-91) x Beek 1777 Wil. GARDENIERS (-1808)
|----|
|----|----•...Joh. Ant. GARDENIERS (1778-1867) x Beek 1803 Mar. Elis. GOOSSENS (1766-1849)
|----|----|
|----|----|----•...Johan GARDENIERS (1806-69) x Beek 1841 An. Mar. SMEETS (-1862)
|----|----|----|----• Elis. GARDENIERS (1842-1914) x Stein 1870 Joh. Hub. WAGEMANS (1836-75) [zie 557]
|----|----|----|----• Joh. Frans GARDENIERS (1844-1924) x 1Ί Stein 1871 Mar. I.R.F. VAN MULKEN (1845-1911)
|----|----|----|----• Jos. Hub. GARDENIERS (1847-1920)  x Stein 1871 Mar. Cath. DRIESSEN (1848-1914)
|----|----|----|----|----• Barb. GARDENIERS (1873-1921) x Stein1899 Hend. Hub. LEBON
|----|----|----|----• Philom. GARDENIERS (1849-1916) x Stein 1871 Hend. DRIESSEN (1845-)
|----|----|----|----• Mar. An. GARDENIERS (1851-1924) x Stein 1875 Joh. Laur. WESTHOVENS (1850-)
|----|----|----|----• Mar. Jos. GARDENIERS (1853-1933) x 1Ί Stein 1876 Joh. GUBBELS (1851-)
|----|----|----|----|....x 2Ί Stein1883 Ger. DRIESSEN (1848-1935)
|----|----|----|----• Joh. Frans GARDENIERS (1859-1912) x Stein 1894 Barb. Cath. MEIJERS
|----|----|
|----|----|----•...Paul GARDENIERS (1808-79) x Geleen 1839 Mar. Gert. KEULERS (1813-)
|----|----|----|----• Mar. Elis. GARDENIERS (1842-1924) x Geleen 1868 Joh. Wil. HERMANS (-1906)
|----|----|----|----|----• Mar. Gert. HERMANS (1872-) x Geleen 1897 Lamb. Aug. SMEETS
|----|----|----|----• Wil. GARDENIERS (1854-92) x Maastricht 1879 Mar. Hub. EGGEN (1845-) [zie 143]
|----|----|
|----|----|----•...Leon. GARDENIERS (1811-) x 1° Beek 1838 Mar. Elis. LEGROS (1814-40) [zie 318]
|----|----|----|....x 2° Ulestraten 1844 Mar. Barb. PISTERS (1824-1903)
|----|----|----|----• 1) Joh. GARDENEERS (1838-1905) x Maastricht 1869 Hel. LAGRO (1840-83) [zie 318]
|----|----|----|----|----• Mar. B.W. GARDENEERS (1872-) x Maastricht 1897 Joh. JACOBS
|----|----|----|----|----• Wil. GARDENEERS (1876-1942) x Maastricht 1898 Mar. C.H. VAN HAEREN
|----|----|----|----• Petr. GARDENIERS (1852-1911) x Maastricht 1886 Mar. Mecht. OTERMANS
|----|----|----|----• Mar. Elis. GARDENIERS (1859-) x Ulestraten 1877 Frans ENGELEN (1842-89) [zie 348]
|----|----|
|----|----|----•...Mar. A.E. GARDENIERS(1815-51) x Beek 1846 Jasp. CLAESSENS (1804-74)
|----|----|----|----•...Ger. Hub. CLAESSENS(1850-1905) x Elsloo 1876 Mar. Marg. MARTENSPieter Lemmens

Erke Moberts

Andries Stijnen


Joannes Penders genoemd 'Mariλn Hens' is volgens eigen zeggen rond 1703 geboren in Beek, maar wie zijn ouders en verdere verwanten zijn, kan niet vastgesteld worden. Hij woont aan het Wolfeinde in Beek en is een welgestelde boer en bezit veel land. Bij de latere executie-verkoop brengen zijn grondbezit en vee samen ruim 2000 gulden op
Hij trouwt 21 aug. 1746 in Beek Maria Pisters, gedoopt aldaar op 6 jan. 1720 als dochter van Martinus en Helena Soghen. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren tussen 1751 en 1758, waarvan dochter Helena in 1770 trouwt met Pieter Lemmens*.
Joannes is voor zover bekend 19 jan. 1774 voor het eerst genoemd als bendelid tijdens het pijnlijk verhoor van Erke Moberts* en wordt 27 jan. 1774 aangehouden en opgesloten in het Landshuis van Valkenburg. Pas maanden later is besloten tot scherp examen en hij is niet alleen op 4 en 5 mei, maar ook op 18 mei onder foltering verhoord. Hij heeft bekend en medeplichtigen genoemd, zoals onder meer blijkt uit het feit dat hij als ιιn van de vijf personen genoemd wordt die Andries Stijnen* beschuldigd hebben (in zijn scherp verhoor op 9 mei 1774?). Kort daarna is een doodvonnis geveld. Joannes sterft 26 mei 1774 aan de galg op de Graetheide onder Beek.
Maria Pisters is 82 jaar oud geworden en overlijdt bijna dertig jaar na de terechtstelling van haar man op 29 aug. 1802 in Beek.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Erke Moberts 19 jan. 1774
..........Lijst scherper examen 18 mei 1774
..........Beschuldiging van Matthijs Stijnen
..........Rol in arrestatie Matthijs Stijnen 4 juli 1774
..........Beschuldigingen van Bastiaan Boosten
...........Beschuldigingen tegen Christiaan Vrusch
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Notariλel onderzoek naar bezit (2x)
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 31 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 123 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 219, 347 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 35. 'Deel II (2014)' p. 132, 249
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


409

Pieter Penders, kleermaker in Catsop, gefolterd, galg 1773

•...Petr. PENDERS (1725-73) x Mar. Luc. HENDRIX (1722-84)
|
|----•...Hend. PENDERS (1749-1805) x Elsloo 1776 Maria WANTEN (1752-1818) [zie 603]
|----|
|----|----•...Corn. PENDERS (1778-1837) x Elsloo 1818 Johan BROUWERS (1773-1858) [zie 053]
|----|
|----|----•...Joh. Hend. PENDERS (1784-) x Geulle 1818 Cath. Elis. DOLDERS
|----|----|----•...Hend. PENDERS (1820-83) x Geulle 1845 Gertr. VRANCKEN (-1888)
|----|----|----|----•...Mar. C.E. PENDERS (1849-) x Geulle 1874 Johan VRANCKEN (1841-) [zie 593]
|----|----|----|----•...Gert. Elis. PENDERS (-1937) x Geulle 1881 Johan GHIJSEN
|----|----|----|----•...Mar. An. PENDERS (1854-1939) x Meerssen 1883 Joh. Win. KONINGS
|----|----|----•...Mich. PENDERS (1825-) x Geulle 1857 Elis. BOORMANS (1823-)
|----|----|----|----•...Mar. Luc. PENDERS (1863-1942) x Itteren 1885 Jos. W.H. DOLMANS
|----|----|----•...Johan PENDERS (1827-) x Geulle 1856 An. Mar. BOURS
|----|----|----|----•...Mar. Ida PENDERS x Geulle 1900 Joh. Hub. WILLEMS (1858-1909) [zie 367]
|----|----|----•...Lucia PENDERS (-1903) x Geulle 1861 Mart. Hub. LOUIS (1829-98)
|----|----|----|----•...An. Mar. LOUWIS (1862-1939) x Bunde 1885 Godfr. NOTERMANS
|----|
|----|----•...Mar. Elis. PENDERS (1789-1869) x Heer 1815 Thom. DAMEN (1783-1861)
|----|----|----•...Mar. Cath. DAMEN (1819-91) x 1° Elsloo 1841 Johan BROUWERS (1773-1858) [zie 053]
|----|----|----|....x 2° Elsloo 1859 Joh. Math. REUBSAET (1824-97)
|----|----|----|----•...2) Mar. Elis. REUBSAET (1860-) x Elsloo 1899 Joh. Hub. VRANCKEN (1873-) [zie 355]
|----|----|----|----•...2) Joh. Math. REUBSAET (1861-1911) x Elsloo 1900 Mar. Cath. MARTENS (1858-1934)
|----|----|----•...Corn. DAMEN (1823-) x Neerharen (B) 1844 Math. Jos. BREULS (1816-)
|----|----|----•...Joh. Hend. DAMEN (1826-1900) x Joan. ENGELS
|----|----|----•...Mart. DAMEN (1829-1904) x Elsloo 1859 An. Mar. CLUESKENS
|----|
|----|----•...Laur. PENDERS (1791-) x Elsloo 1818 Corn. KINDELEIN (1789-1861) [zie 533]
|----|----|----•...Joh. Hend. PENDERS (1824-) x Bunde 1849 Maria HERMANS (1815-55)
|----|----|----•...Mar. Corn. PENDERS (1829-) x Elsloo 1852 Serv. LEMEER (1826-)
|
|----•...Leon. PENDERS (1751-1826) x Elsloo 1775 Anna BECKERS (-1822)
|----|
|----|----•...Nic. PENDERS (1778-1818) x Elsloo 1808 An. Cath. BOURS (1781-1845)
|----|----|----•...An. Elis. PENDERS (1809-) x Elsloo 1849 Max Aug. LENAERTS (1817-)
|----|----|----•...Johan PENDERS (1811-) x Elsloo 1836 Mar. Cath. FREDRIX (1810-)
|----|----|----|----•...Joh. Jac. PENDERS (1839-) x Elsloo 1861 Gertr. Elis. REIJNDERS (1830-1910) [zie 134]
|----|----|----|----|----•...Mar. Cath. PENDERS (1862-1907) x Elsloo 1885 Wil. Hub. MARTENS (1850-) [zie 503]
|----|----|----|----|----•...Maria PENDERS (1864-) x Elsloo 1886 Joh. Theod. BOURS (1850-1923) [zie 043]
|----|
|----|----•...Mar. Cath. PENDERS (1782-1826) x Elsloo 1807 Theod. LENAERTS (1777-)
|----|----|----•...Leon. LENAERTS (1813-) x Elsloo 1849 Barb. LENAERTS
|----|----|----•...An. Cath. LENAERTS (1820-1900) x Elsloo 1853 Theod. HENDRIX (1821-82) [zie 334]
|----|
|----|----•...Paul PENDERS (1785-) x Elsloo 1813 Mecht. PENDERS (1785-)
|----|
|----|----•...Joan. Mar. PENDERS (1788-) x Elsloo 1812 Petr. DRIESSEN
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Marg. DRIESSEN (1813-41) x Elsloo 1840 Hend. Lud. PETERS (1804-)
|----|----|
|----|----|----•...An. Elis. DRIESSEN (1815-94) x Elsloo 1842 Hend. Lud. PETERS (1804-)
|----|----|
|----|----|----•...Petr. Aug. DREESSEN (1817-74) x Elsloo 1841 Mar. Cath. HUSSON
|----|----|----|----•...Mar. C.H. DRIESSEN (1843-1919) x Elsloo 1875 Theod. LENAERTS (1836-92) [zie 214]
|----|----|----|----•...Petr, Hub. DRIESSEN (1845-1935) x Elsloo 1883 Anna SMEETS (1861-1938)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. DRIESSEN (1848-1901) x Elsloo 1876 Lucia LEMMENS
|----|----|----|----•...Mar. Cath. DRIESSEN (1851-1907) x Elsloo 1875 Coen. Hub. BOURS (1846-)[zie 585]
|----|----|----|----•...Leon. Ant. DRIESSEN (1853-) x Elsloo 1885 Gertr. SCHMITS
|----|----|----|----•...Joh. Lud. DRIESSEN (1861-) x Elsloo 1884 Mar. Cath. JANSSEN
|----|----|----|----•...An. Mar. DRIESSEN (-1875) x Elsloo 1875 Joh. Math. WIJNEN (1845-) [zie 333]
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Petron. DRIESSEN (1819-92) x Elsloo 1857 Mart. SMEETS (1826-)
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. DRIESSEN (1825-1908) x Elsloo 1866 Mart. LENAERTS (1819-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Macht. DRIESSEN (1827-71) x Elsloo 1857 Wil. DRIESSEN (1823-)
|----|
|----|----•...Petron. PENDERS (1790-1867) x Elsloo 1818 Petr. Hend. DEWIT (1788-1858)
|----|----|----•...Godf. DE WIT (1823-62) x Elsloo 1855 Hel. Cath. MULDERS
|----|----|----•...Dyon. Leon. DE WIT (1825-90) x Elsloo 1856 Anna PETERS
|----|----|----•...Mar. A.C. DE WIT (1833-78) x Borgharen 1857 Aug. Ant. BARTELS (1834-)
|
|----•...Petr. PENDERS (1753-) x Elsloo 1779 Mar. Corn. HEUTS (1759-96) [zie 236]
|----|----•...Mar. Luc. PENDERS (1781-) x Elsloo 1811 Gosw. PIJPERS
|----|----|----•...An. M.C. PIJPERS (1812-) x Elsloo 1843 Petr. SCHREURS (1818-)
|----|----|----|----•...Mar. Gertr. SCHREURS x Elsloo 1868 Joh. Lamb. WANTEN (1843-1917) [zie 603]
|----|----|----•...Gosw. PIJPERS (1818-) x Elsloo 1847 An. Reb. KINDELEIN (1825-) [zie 533]
|----|----|----•...Mar. Mecht. PIJPERS (1821-) x Maastricht 1844 Herm. HERMANS
|----|----•...Petr. PENDERS (1788-1834) x Maastricht 1825 Mar. Elis. LIBOIR (1797-)
Dirk Hersseler

Jan Wanten

Michiel Lemmens

Nicolaas Vlekken

Pieter Penders genoemd 'de Lange Snijder van Catsop' wordt 3 nov. 1725 gedoopt in Elsloo als zoon van Petrus en Odilia Bovens. Zijn bijnaam zegt het allemaal, Pieter is lang van stuk, woont in Catsop en is kleermaker van beroep.
Hij trouwt circa 1748 Maria Lucia Hendrix, gedoopt 16 maart 1722 in Elsloo als dochter van Paulus en Joanna Lenaerts. Uit dit huwelijk worden van 1749 tot 1757 vier kinderen geboren.
Pieter is al in de zomer van 1773 beschuldigt door Dirk Hersseler* uit Neerbeek en is een van de eersten die in Elsloo gearresteerd is. Het gerecht van Elsloo vraagt op 29 sept. om Pieter en Jan Wanten* tegen gevangenen in Valkenburg te mogen confronteren, maar dat schijnt wat Pieter betreft niet te zijn doorgegaan. Op 20 okt 1773 geconfronteerd tegen Michiel Lemmens* uit Beek en 21 okt. tegen Nicolaas Vlekken* Deze laatste tegenoverstelling zal in Maastricht gebeurt zijn, waar beiden in het oude Dinghuis gevangen zaten. Op 5 nov. is een doodvonnis uitgesproken. Opmerkelijk is daarbij dat het gerecht slechts twee overvallen bewezen acht, waarvan ιιn in feite nooit gepleegd is. Want Campo is nooit gewelddadig beroofd in zijn Nieuwe Huis, zoals uit een onderzoek van het gerecht van Nuth een paar maanden later blijkt.
Toch sterft Pieter, 48 jaar oud op 8 nov. 1773 aan de galg in 'Heere-Bempden' bij Elsloo.
Maria Lucia overlijdt 23 april 1784 in Elsloo.


ZIE VERDER:

— LINK Genealogie van de familie Reubsaet (in nieuw venster) hier

— Documenten: in Scherp verhoor Dirk Hersseler 27 juli 1773
..........Lees over de overval die nooit gepleegd werd
..........In: Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........Verzoek om confrontatie tegen gevangenen in Valkenburg 29 sept. 1773
..........Confrontatie tegen Michiel Lemmens 19 okt.1773
..........Verklaringen over verdachten in Geulle
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Vonnis 5 november 1774
..........Bericht in krant van die tijd
..........In overlijdensregister
..........In: Scherp examen Willem Opdenkamp 24/25 feb. 1775

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 51 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 37 [kopie Sleinada]
...- Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987) p. 37, 45/7, 50, 55, 87, 93, 99, 101 [samenv.], 107, 110/11 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 216, 217, 329, 332/3, 335, 336/7 [samenvatting], 346
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II (2014)' p. 116, 122, 247
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


410

Welter Penders, herbergier uit Beek, gevlucht, verbannen 1775,
vonnis herroepen 1786

•...Walt. PENDERS (1720-1804) x Beek 1749 Margr. QUEIS (1726-79)
|----•...Leon. PENDERS (1758-1814) x Beek 1790 Mar. Cath. VOOGTS (-1845)
|----|----•...Mich. PENDERS (1794-) x Heerlen 1828 Joan. Mar. BOSCH
|----|----•...Mat. PENDERS (1798-1866) x 1° Beek 1829 Mar. Cath. HAEGMANS (-1839)
|----|----|....x 2° Beek 1844 Mar. Barb. SCHOLTISSEN (1805-66)
|----|----|----•...1) Mar. Cath. PENDERS (1831-69) x Beek 1854 Joh. Leon. HERMANS (1828-95)
|----|----|----|----•...Petr. Math. HERMANS (1856-1922) x Beek 1890 Hend. Luc. KLINKERS
|----|----|----|----•...Mar. B.H. HERMANS (1858-86) x Beek 1883 Joh. P.H. STASSEN (1855-)
|----|----•...Agat. PENDERS (1800-) x St.Pieter 1844 Frans Hub. VANDERBOOREN (1821-)
|----|----•...Mar. Cath. PENDERS (1802-77) x Meerssen 1838 Hendr. BREULSPieter Lemmens


Welter Penders wordt 29 april 1720 gedoopt in Beek als zoon van Leonard en Margaretha Willen. Hij wordt beschreven als "zes voet lang, rond van aangezicht, blauwe ogen, korte neus, groot van mond, zwart haar en schuine wenkbrauwen," woont in Beek op de Plats, is een rijke man. Herbergier, brouwer en landbouwer met veel land. Bij de veiling van zijn goederen brengt dat vastgoed 1200 gulden op en waarschijnlijk heeft zijn vrouw ook veel land in het huwelijk ingebracht.
Hij trouwt 15 okt. 1749 in Beek Margaretha Queis, gedoopt 4 aug. 1726 in Schimmert als dochter van Michael en Helena Wauben. Uit dit huwelijk worden negen kinderen geboren tussen 1750 en 1768.
Welter is gevlucht als het gerecht hem zoekt en hij is ver de Zuidelijke Nederlanden ingetrokken, naar de naar de stad Aalst en werkt daar in dienst van een brouwer. Bij verstek is hij 16 februari 1775 veroordeeld tot verbanning uit de Staatse Landen en zijn goederen zijn verbeurd verklaard.
Op 2 maart 1786 richt hij, evenals de uit Beek verbannen Pieter Lemmens een verzoek aan de Staten-Generaal om het vonnis van verbanning te herroepen. Daar is bijgevoegd een verklaring van goed gedrag afgegeven door burgemeesters en schepenen van de stad Aalst. Het advies over dit verzoek van het Hooggerecht van Valkenburg is niet negatief en hij krijgt dan ook gratie en op 12 apr. wordt in Den Haag tot herroeping van het banvonnis besloten. Over het teruggeven van in beslag genomen goederen wordt niet gesproken.
Margaretha Queis overlijdt 22 nov. 1779 in Beek, 53 jaar oud.
Welter overlijdt 83 jaar oud op 4 maart 1804 in Beek.

Opmerking: in het genoemde advies besteedt het Hooggerecht van Valkenburg de meeste woorden aan een verdediging van het gevoerde beleid. Of de twee verzoekers onschuldig zijn, tja dat kunnen ze niet weten, die zijn immers gevlucht. Zie ook bij Pieter Lemmens.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor Erke Moberts 19 jan. 1774
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........Notarieel onderzoek naar bezit
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 85, 122, 153 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 51, 118, 120, 123, 222, 227, 347/8 [bekende gegevens]
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 25
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 98.
.......... 'Deel II (2014)' p. 131, 134, 215/6, 258
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER