DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree • Documenten • Gerechtskosten • Opbrengsten

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f3/3v —  Nat. Arch.  ASG  5870

Opbrengst geconfiskeerde goederen (Beek / 1)
Bancke van Beeck
   
f.3 
 

1
Dirick Hersseler                          Meubelen  
Wegens Een vel  
Vaste goederen  
f 248 - 14 - ,,
f 4 - ,, - ,,
f 131 - 10 - ,,
—————
f 384 - 4 - ,,
f ,, - ,, - ,,
2
Jan Vrusch       Niets
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
3
Abraham Nathan       Niets

f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
4
Antoon Rasch                             Meubelen  
Vrugten te velde  
Verpachting   
Vaste goederen  
f 148 - 1 - 2
f 123 - 12 - 2
f 51 - 2 - 3
f 2056 - 6 - ,,
—————
f 2379 - 2 - 3
f 10 - 10 - ,,

f ,, - ,, - ,,
5
Willem Glasemakers |


6
Willem Erkens          |>    NIHIL
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
7
Martin Legros          |


8
Gerard Stijnen...............Meubelen niets
Vrugten te velde  
Vaste goederen  
Zijnde nog te vercopen 48, en 38 cl. Roeden       
weyde, aen den proclamant verbleven          
Memorie  
f ,, - ,, - ,,
f 2 - 5 - ,,
f 108 - ,, - ,,
—————


f 110 - 5 - ,,


f ,, - ,, - ,,

9
Andries Stijnen        Meubelen  Nil               
Vaste goederen, 20 1/4 kl. Roeden huysje 
en Plaets aen den proclamant verbleven
Memorie

f ,, - ,, - ,,

10
Piter Clermont            Niets
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
11
Fredric Pisters.........................Meubelen–nil
Vaste goederen   

f 76 - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
12
Machiel Lemmens..................Meubelen Nil  
Vrugten te Velde  
Bestiaalen  
Vaste goederen  

f 10 - 15 - ,,
f 53 - 18 - ,,
f 384 - 16 - 2
—————
f 449 - 9 - 2
f ,, - ,, - ,,
13
Daem Goossens                          Meubelen  
Vrugten te velde  
Verpachtinge  
Vaste goederen  
f 44 - 16 - ,,
f 8 - 5 - ,,

f 385 - 5 - ,,
—————
f 438 - 6 - ,,
f 3 - 12 - ,,

f ,, - ,, - ,,
14
Mathijs Smeedts.................Meubel – Niets  
Vrugten te Velde  
Bestiaalen  
Vaste goederen  

f 2 - ,, - ,,
f 29 - ,, - ,,
f 50 - 17 - 2
—————
f 81 - 17 - 2
f ,, - ,, - ,,

 

f 3919 - 4 - 3


f 14 - 2 - ,,
 


Bancke van Beeck
   
f.3v  


Transport

f 3919 - 4 - 3
f 14 - 2 - ,,
15
Geerke Stijnen          Nil


16
Joannes Thijssen........................Meubel Nil  
Vaste goederen  


f 193 - 1 - ,,
17
18
Piter Cranen  |>  niets
Leonard Pijls |19
Gerard Mulckens                        Meubelen  
Vaste goederen  
f 1 - 10 - ,,
f 104 - 10 - ,,
—————
f 106 - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
20
Daem Goossens.       Niets
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
21
Francis Hagemans...................meubel niets
('t montant van dese boedel–Vrugten te velde
folio 4 v° ) – Vaste goederen
f ,, - ,, - ,,
f 12 - 17 - 2
f ,, - ,, - ,,
—————

f ,, - ,, - ,,
22
Erken Erkens                              Meubelen  
Vrugten te velde  
Verpagtinge  
Vaste goederen  
f 35 - 1 - 2
f 19 - 10 - ,,
f 2 - 8 - ,,
f 1289 - 11 - 2
—————
f 1346 - 11 - ,,
f ,, - ,, - ,,
23
Joannes Stijnen                           Meubelen  
Vrugten te velde  
Vaste goederen niets  
f 27 - 6 - 3
f 8 - 10 - ,,
f ,, - ,, - ,,
—————
f 35 - 16 - 3
f ,, - ,, - ,,
24
Erke Mobers.....................Meubelen  niets  
Vrugten te velde  
Vaste goederen niets  

f 3 - 5 - ,,
 
f ,, - ,, - ,,
25
Jan Penders                                Meubelen  
Bestiaalen  
Vrugten te Velde  
Verpachtinge 1775  
Vaste goederen  
f 42 - 2 - ,,
f 103 - 15 - ,,
f 79 - 10 - ,,
f 27 - 8 - ,,
f 1768 - 8 - ,,
—————
f 2021 - 3 - ,,
f ,, - ,, - ,,
26
Jan Smeedts.......................Meubelen niets  
Bestiaalen  
Vaste goederen niets 

f 14 - ,, - ,,
 
f ,, - ,, - ,,
27
Hendrick Laven.........................Meubelen
Vrugten te Velde  
item de Pacht van 13 gr. Roeden  
Vaste goederen van de Vrouwe kant    
afcoomende,    voor den Lande nil      
f 5 - 4 - ,,
f 45 - 10 - ,,
f 19 - 10 - ,,


—————
f 70 - 4 - ,,
f ,, - ,, - ,,
   

f 7516 - 4 - 2

f 207 - 3 - ,,


Volgende fol.Naar bovenVorige fol.
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER