DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree • Documenten • Gerechtskosten • Opbrengsten

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f4/4v  —  Nat. Arch.  ASG  5870

Opbrengst geconfiskeerde goederen (Beek / 2)
Bancke van Beeck 
                               
f.4
 


Transport

f 7516- 4- 2
f 207- 3 - ,,

28

Leonard Claessen                          Meubelen
Vrugten te velde
Verpachtinge
Vaste goederen

f 15 - ,, - ,,
f 20 - ,, - ,,
f 11 - 18 - 3
f 604 - 4 - ,,
—————
f 651 - 2 - 3
f ,, - ,, - ,,
29
Christiaen Vreusch            Niets

f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
30
Joannes Pijls                                 Meubelen
Vaste goederen  Niets

f 1 - 19 - ,,
 

31
Joannes Severijns.......................Meubel . . .
Vrugten te velde
Verpachtinge
Vaste goederen Niets
f 11 - 16 - 2
f 1 - ,, - ,,
f 5 - 10 - ,,
f ,, - ,, - ,,
—————
f 18 - 6 - 2

32
Erken Erkens...........................Meubel–niets
Verpagtinge
Vaste goederen
 
f 18 - 10 - 3
f 500 - ,, - ,,
—————
f 518 - 10 - 3

33
Welter Penders                             Meubelen
f 53 - 14 - 2
f 116 - ,, - ,,
f 24 - 17 - 2
f 1050 - ,, - ,,
—————
f 1244- 12- ,,
f 44 - 4 - ,,
f 471- 16- 2
34
35
Bastiaen Boosten } Nihil
Nicolaes Sassen   }

f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
36
Leonard Vreen..................... meubelen niets
zijnde de selve voor dato van sijne
voortvlugtigheyt, alle vercogt
Vrugten te velde
Verpachtinge 1775
Vaste goederen
 
f 447 - 2 - 3
f 159 - 7 - 3
f 5810 - 6 - ,,
—————
f 6416- 16- 2
f ,, - ,, - ,,
37
Piter Kerckhofs                             Meubelen
Bestialen
Vrugten te velde
Verpachtinge
Vaste goederen
f 17 - 4 - 2
f 16 - 15 - ,,
f 76 - 15 - ,,
f 30 - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
—————
f 140- 14- 2
f 2 - 12 - 1
f 707- 18- 2
 
38
Fredric Romans     Nihil


39
Piter Lemmens..............................Meubelen
Vrugten te Velde
Verpagtinge 1775
Vaste goederen
f 33 - 11 - 3
f 43 - 10 - ,,
f 46 - 13 - ,,
f 1516 - 13 - ,,
—————
f 1640- 7- 3
f ,, - ,, - ,,

 

f 18148- 14- 1

f 1433- 14- 1


Bancke van Beeck
   
f.4v


Transport

f 18148- 14- 1
f 1433- 14- 1

40

Jan Daniels        Niets41
Leonard Mulckens         Niets


42
Mathijs Stijnen                                 Meubel
Beleenpenningen
Verpagtinge
Vaste goederen geabandonneert
f 5 - 6 - 2
f 45 - ,, - ,,
f 2 - 5 - ,,
—————
f 52 - 11 - 2

43
Mathijs Cruts          Niets


   


   
f 18201- 5- 3
f 1433- 14- 1
         
  Summa bedraagt het montant der vercogte geconfisceerde goederen en meubilaire effecten van de voornoemde 43 crimineele geexecuteerdens en fugutive onder de Bancke van de Penningen sijn ingecomen . . . . . . . . .  Beeck, waer
  . .. . . .. . .
f 18201- 5- 3
 
  Waer bij nog comt hetgeene eerst daegs staat ontfangen te worden . ad . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . .
f 1433- 14- 1
 
  Dus sal
het geheel Provenϋ onder Beeck bedragen. . .
 
—————
. . . . . . . .
f 19635- ,,- ,,
         
 
Comt nog Wegens Francis Hagemans
Sub N° 21– meubel nil
Vrugten
Verpachtingen
Vaste goederen


f 12 - 17 - 2
f 11 - 10 - 2
f 231 - 9 - 1
—————
 
f 255 - 17 - 1
       
 
Dus sal het geheel Provenϊs onder
te bedragen de somme van
 Beeck comen  
f 19890- 17- 1


Volgende fol.Naar bovenVorige fol.


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER