DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree • Documenten • Gerechtskosten • Opbrengsten

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f. 5/5v  —  Nat. Arch.  ASG  5870

Opbrengst geconfiskeerde goederen (Klimmen / 1)
Bancke van Klim
 men—  
f. 5 
 


1

Lins Schouteten.......................Meubel niets
Vrugten te velde
Vaste goederen


f 3 - 15 - ,,
f 150 - 10 - ,,
————
f 154 - 5 - ,,

2
3
4
5
Joannes Even       |
Heijliger Gerits     |> Niets
Piter Jutten          |
Joannes Stijns      |

f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
6
Piter Mingelers....................meubelen niets
Vrugten te Velde
Vaste goederen

f 12 - ,, - ,,
f 202 - 6 - ,,
————
f 214 - 6 - ,,

7
Janeke Smeedts                              Meubel.
Bestiaalen
Vrugten te velde
Vaste goederen
f 21 - 10 - ,,
f 54 - 15 - ,,
f 15 - ,, - ,,
f 158 - ,, - ,,
————
f 249 - 5 - ,,

8
Willem Willems..................Meubelen Niets
Vrugten te Velde
Verpagtinge . . .
Vaste goederen .

f 7 - 5 - ,,
f 9 - ,, - ,,
f 41 - ,, - ,,
————
f 57 - 5 - ,,
f ,, - ,, - ,,
9
Willem Habets............................Meubel . . .
Vaste goederen Niets

f 1 - 12 - ,,
 
f ,, - ,, - ,,
 
10
Antoon Bosch                              Meubelen
Vrugten te Velde .
Vaste goederen . .
f 116 - 6 - 3
f 41 - ,, - ,,
f 528- 19- 2
————
f 686- 6 - 1

11
Nicolaes Sporcks                         Meubelen 
Vrugten te velde 
Vaste goederen
f 130 - 6 - ,,
f 32 - ,, - ,,
f 393 - ,, - ,,
————
f 555 - 6 - ,,

12
Piter Mulckens               Meubelen    .     .   
Vrugten te velde 
Vaste goederen 
f 135- 12- 2
f 23- 17- 2
f 1611- 1 - 3
————
f 1770- 11- 3
f 47 - 10 - ,,
13
Mathijs Cardoes                         Meubelen  
Vrugten te velde 
Bestiaalen  
f 11 - 16 - 2
f 6 - ,, - ,,
f 13 - ,, - ,,
————
f 30 - 16 - 2
f ,, - ,, - ,,
   


   
f 3719- 13- 2
f 47 - 10 - ,,
         

 
Bancke van Klim
 men—  
f. 5v

 
Transport

f 3719- 13- 2
f 47 - 10 - ,,
   


14
Piter Ploemen                             Meubelen  
Vaste goederen Niets 

f ,, - 13 - ,,
 
f ,, - ,, - ,,
 
15
Piter Claessen                            Meubelen   
Vrugten te velde  
Vaste goederen  
f 16 - 19 - ,,
f 2 - 5 - ,,
f 74 - ,, - 2
————
f 93 - 4 - 2
f ,, - ,, - ,,
16
Christiaen Panhuijsen                 Meubelen   
Vrugten te velde  
Verpachting . .
Vaste goederen .
f 159- 12 - 2
f 30 - 7 - 2
f 13 - ,, - ,,
f 499- ,, - ,,
————
f 662- ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
17
Joannes LaHaije                         Meubelen  
Vrugten te velde  
Verpachting . .
Vaste goederen .
f 17 - 16 - 2
f 4 - ,, - ,,
f 7 - 10 - ,,
f 1007- 3 - ,,
————
f 1036- 9 - 2

18
Willem Adriaens                         Meubelen  
Vrugten te velde  
Vaste goederen geabandonneert
f 24 - ,, - 2
f 2 - 12 - 2
————
f 26 - 13 - ,,

19
Mathijs Boormans                      Meubelen  
Vrugten te velde  
Vaste goederen  
f 32 - 3 - 2
f 14 - ,, - ,,
f 493- 8 - 3
————
f 539- 12 - 1
f ,, - ,, - ,,
20
Dirick Debits                              Meubelen  
Vrugten te velde  
Vaste goederen  
f 94 - 1 - 2
f 30 - ,, - ,,
f 579- 18 - ,,
————
f 705- 19 - 2

21
Antoon Emonds                          Meubelen  
Bestiaelen   
Vaste goederen  Nil  
f 17 - 19 - 1
f 48 - 7 - 2
————
f 66 - 6 - 3

22
Gerard Sieben                            Meubelen  
Bestialen  
Vrugten . . . 
Vaste goederen  
f 6 - 18 - ,,
f 54 - 2 - 2
f 14 - ,, - 2
f 208- 3 - ,,
————
f 283 - 4 - ,,

   


   
f 7131- 16- ,,
f 47 - 10 - ,,


Volgende fol.Naar bovenVorige fol.

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER