DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree • Documenten • Gerechtskosten • Opbrengsten

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f 6/6v  —  Nat. Arch.  ASG  5870

Opbrengst geconfiskeerde goederen (Klimmen / 2)
Bancke van Klim
 men—  
f.6 
 


Transport

f 7131- 16- ,,
f 47 - 10 - ,,

 


23
Nicolaes Riemst...........................Meubelen
Bestiaalen
Vrugten
Vaste goederen
f 12 - 4 - ,,
f 69 - 10 - ,,
f 25- 14- 3
f 1100- 5- ,,
—————
f 1207- 13 - 3
f ,, - ,, - ,,
24
Nijs Packbier...............................Meubelen
Bestiaalen
Vaste goederen
f 20 - 7 - 2
f 6 - 13 - 2
f 380- 16- ,,
—————
f 407- 17- ,,
f ,, - ,, - ,,
25
Stas Packbier...............................Meubelen
Bestiaalen
Vaste goederen
f 1 - 4 - 2
f 20 - 15 - ,,
f 267 - 12 - ,,
—————
f 289- 11- 2

26
Hendrick Tommaer.......................Meubelen
Vaste goederen Niets  

f 7 - 19 - ,,
 

27
Gerard Packbier............................Meubelen
Vaste goederen  Niets 

f 12 - 13 - ,,
 

28
29
Reijnier Sieben      |
Daniel Hollanders  |>    Nihil

f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
30
Pieter Gelders.............. Meubelen, Vrugten
& Bestiaalen
Vaste goederen

f 446- 10- ,,
f 4265- 10- 2
—————
f 4712- ,, - 2
f ,, - ,, - ,,
31
Pieter Speetjens............................Meubelen
Vaste goederen
f 75 - 11 - ,,
f 236- 16- ,,
—————
f 312- 7- ,,
f ,, - ,, - ,,
32
Jan Haesen.................................. Meubelen
Vrugten
Verpachtingen 1775
1776
Vaste goederen nog onvercogt.   Memorie 
f 122- 6 - ,,
f 17- 17 - ,,
f 24- ,, - ,,
f 24- ,, - ,,
—————
f 188 - 3 - ,,
f ,, - ,, - ,,
33
Frans Willem Heusschen.............Meubelen
Vrugten
Vaste goederen
f 554- 3 - 3
f 71- 7 - ,,
f 638- 18- 3
—————
f 1264- 9 - 2
f ,, - ,, - ,,
34
Willem Ramekers.........................Meubelen
Vrugten
Vaste goederen
f 141- 12- 2
f 49- 17- ,,
f 2142- 12- ,,
—————
f 2334- 1 - 2
f ,, - ,, - ,,
   


   
f 17868- 11- 3
f 47 - 10 - ,,

 
Bancke van Klim
 men—  
f.6v 

 
Transport

f 17868- 11- 3
f 47 - 10 - ,,
   


35
Coen Sporcken............................. Meubelen
Vrugten
Vaste goederen
f 137 - 14 - ,,
f 36 - 7 - ,,
f 2244- 18- ,,
—————
f 2418- 19- ,,
f ,, - ,, - ,,
36
Mathijs Drummen.......................Meubel Nil
Bestiaalen

f 11 - 10 - ,,
f ,, - ,, - ,,
37
38
39
Piter Smeedts        |
Machiel Debits......|>  Nihil
Christiaen Vlecken|

f ,, - ,, - ,,
 
f ,, - ,, - ,,
 
40
Mathijs Swelsen............................Meubelen
Verpachtinge
Vaste goederen
f 122- 6 - ,,
f 45 - ,, - ,,
f 803- 11- 2
—————
f 970- 17- 2
f ,, - ,, - ,,
41
Mathijs Schrooders.................Meubel Niets
Vaste goederen

f 56 - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
42
Wouther Mewissen.......................Bestiaalen

f 69 - 5 - ,,

43
Geurt Bormans..............................Meubelen
Vrugten te velde
Bestiaalen
Vaste goederen
f 8 - 6 - ,,
f 4 - 5 - ,,
f 11 - ,, - ,,
f 277- 13- 2
—————
f 301- 4 - 2
f ,, - ,, - ,,
44
Meijs Trachten..............................Meubelen
Vaste goederen
f 3 - 4 - ,,
f 404- 5 - ,,
—————
f 407- 9 - ,,

45
Nijs Nijssen..................................Meubelen
Bestialen
Vaste goederen
f 4 - 18 - 2
f 19 - 5 - ,,
f 993- 17- ,,
—————
f 1018- ,, - 2

46
Christiaen Ramekers.................... Meubelen
Vaste goederen
f ,, - 3 - ,,
f 200- ,, - ,,
—————
f 200- 3 - ,,

47
Nicolaes Daniels.........Vaste goederen Niets
         Meubelen

f 87 - 18 - ,,

   


   
f 23409- 18- 1
f 47 - 10 - ,,


Volgende fol.Naar bovenVorige fol.


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER