DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree • Documenten • Gerechtskosten • Opbrengsten

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f 2/2v  —  Nat. Arch.  ASG  5870

Opbrengst geconfiskeerde goederen (Heerlen / 2) 
f.2
Bancke van Heerlen—
   
   
Montant van het geene
ontfangen is.
Montant van't geen nog staet ontfangen te worden
 
Transport ——
——— f 4470- 19- ,, f 101 - 6 - 3

40.

Piter Rietraet.............................Meubelen    
Bestialen    
Verpagte landen   
Vaste goederen — — 

f 2 - ,, - ,,
f 22 - ,, - ,,
f  5 - 19 - ,,
f 166- 10- ,,
———
f 196- 9 - ,,
f ,, - ,, - ,,
41.
Piter Nacken....................Meubelen . Niets   
graanen  
verpagting  
.Vaste goederen nog te reguleren  
f 19 - ,, - ,,
f 6 - ,, - ,,
—————
f 25 - ,, - ,,

42
Lambert Kunckels......................Meubelen   
Bestialen   
granen   
Verpagtinge  

Vaste goederen bij taxatie overgelaten voor
f 20 - ,, - ,,
f 16 - 15- ,,
f 4 - 10 - ,,
f 7 - ,, - ,,
—————
. . . .
f 48 - 5 - ,,
. . .
f 134 - ,, - ,,
43
Leonard Honι.............................Meubel
Bestialen .
granen .
Verpagting .
Vaste goederen bij taxatie overgelaten
voor f 566 - -
f 8 - ,, - ,,
f 73 - 10- ,,
f 17 - 5 - ,,
f 24 - 10- ,,
f 400 - ,,- ,,
—————
f 523- 10 - ,,
f 166 - ,, - ,,
44
Willem Degens................................Meubel
Verpachting . .

Vaste goederen geabondonneert .
f 3 - ,, - ,,
f 4 - ,, - ,,
—————
. . .
f 7 - ,, - ,,
. . .
f ,, - ,, - ,,
. . .
45
Andries Sistermans.........................Meubel .
Verpachting .
Vaste goederen overgelaten
voor f 317 — —         
f 2 - ,, - ,,
f 9 - 10 - 3
f 165 - ,,- ,,
—————
f 176- 10 - 3
f 152- ,, - ,,
46
Leonard Jongen...........................Meubelen  
Vaste goederen niets  

f 5 - ,, - ,,
. . .
f ,, - ,, - ,,
47
Jacobus Henskens.......................Meubelen   
De vaste goederen na dood   
van desselfs moeder Memorie   

f 5 - 10 - ,,

. . .

48
Pieter Slangen Meubel en Immeubel – Niets
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
49

Gerard Diricks..................Meubelen....Niets
 Vaste goederenf 26 - 6 - 3
50
Casper Hertoghs......................Meubelen      
Vaste goederen . Niets .

f 4 - ,, - ,,
.
f ,, - ,, - ,,
   

f 5461- 18- 3

  f 579- 13- 2

f.2v
Bancke van Heerlen————
 
   
Montant van het geene
ontfangen is.
Montant van't geen nog staet ontfangen te worden
 
Transport ——
————
f 5461- 18- 3
  f 579- 13- 2
51
Piter Hertoghs..........................Bestiaalen   
Verpachting   
Vaste goederen niets   
f 27 - 10-,,
f ,, - 13 - 2
————
f 28 - 3 - 2
f ,, - ,, - ,,
52
Leonard Maes.....................Meubelen Niets
Vaste goederen nog te reguleren   

f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
53
Hans Peter Meijer..............Meubelen Niets  
De vaste goederen na dood van  
desselfs vader          Memorie    

f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
54
Mathijs Werdens........Meubelen & Bestialen
Verpachting    
Vaste goederen       
Sal nog aen den lande comen de helfte  
in 50 kl. Roeden weyde, en f 228-6. capitaal
Memorie
f 129- 14 -,,
f 27 - 8 - 3
f 962 - 5 - 1
————
f 1119 - 8 - ,,


 
f 149 - 14 - 2


 
55
Matijs Crousen..................................Niets

f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
 
Verders sijn in de vorige Staat van augusti 1775 abusive onder de fugitive gerekent
Emond Smeets
        en
Mathijs Rietraet, sijnde deselve wel absent geweest, dog noyt tegens haer crimineel geprocedeert , en vervolgens  ook in de  overge lijste van crimineele niet gecomprehen deert.

brogte
Memorie


 
SUMMA bedraegt het montant der vercogte goederen, en meubilaire effecten van de voor vijftig crimineele geexecuteerdens en fugitive onder de hoofdbank Heerlen, waer van de penningen sijn ingecomen

geconfisceerde
noemde vijf en
—————
f 6609 - 10 - 1
—————
f 729 - 8 -
 
Waer bij comt het Provenu der nadere ver-cogte goederen waer van de penningen staan ontfangen te worden ad
 
f 729 - 8 - ,,

     
——————

 
Dus sal het geheel Vercoop tot ult° Rendeeren
f 7338 - 18 -1
 
f 7338 - 18 - 1Volgende fol.Naar bovenVorige Fol.


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER