DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree • Documenten • Gerechtskosten • Opbrengsten

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f 1/1v  —  Nat. Arch.  ASG  5870

Opbrengst geconfiskeerde goederen (Heerlen / 1)f.1
 

Regt.   

 

Rec.

Generale Staat van de administratie van W.H. Van Panhuijs

Rentmeester van H.H. M.M. Domeynen en geestelijke goederen over de 3 Landen
van Overmaze, wegens den Ontfangst der Penningen geprovenieert uyt de
mobiliaire en immobiliaire vercoopingen van de geconfiskeerde goederen
der Crimineele geexecuteerdens, fugitive en thans nog gedetineerdens

Dec. 1776


 
Bancke van Heerlen
montant van het geene
ontfangen is.
montant van't geen nog staet ontfangen te worden
1.
Jacob Juneman geexecuteert
den 20. april 1773
Nihil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
2.
Catharina Ruijters
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
3.
Jan Steijns geexecuteert
Meubelen   
Vaste goederen  Niets  
f ,, - ,, - ,,

f ,, - 18 - ,,

f ,, - ,, - ,,

4.
Zander Austen
Nil

f ,, - ,, - ,,

f ,, - ,, - ,,

f ,, - ,, - ,,
5.

Piter Jabichs...............................Meubelen–
Vaste Goederen

f 12 - ,, - ,,
f 79 - 16 - ,,
————
f 91 - 16 - ,,
f ,, - ,, - ,,
6.
Andries Gornι                             Meubel     
vaste goederen   
f 20 - 2 - 2
f 120 - ,, - ,,

—————
f 140 - 2 - 2
f ,, - ,, - ,,
7.
Jacobus Schosmans                         Nil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
8.
Joannes Gerrits                                 Meubel
Vaste goederen
f 4 - 10 - ,,
f 60 - 3 - ,,

—————
f 64 - 13 - ,,
f ,, - ,, - ,,
9.
Gerard van den Roost                    Nihil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
10.
Joannes Diricks                              Meubel  
vaste goederen   
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
————
f ,, - ,, - ,,
f 26 - 6 - 3
11.
Hendrick Kreijten                             Meubel
graanen
Vaste goederen
f 2 - ,, - ,,
f 2 - 10 - ,,
f 176 - 2 - ,,
————
f 180 - 12 - ,,
f ,, - ,, - ,,
12.
Lins Onnou                                      Nihil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
13.
Nicolaus Hersseler                            Meubel
Bestiaalen
Vellen etc.
graanen
Biλn
Vaste goederen
f 40 - ,, - ,,
f 111- 10- ,,
f 120 - ,,- ,,
f 24 - 5 - ,,
f 73 - 15- ,,
f 824 - 6- ,,
————
f 1193 - 16 - ,,
f ,, - ,, - ,,
14.
Jan Cordewener                            Meubelen
Vaste goederen
60 kl. roeden lans nog te vercopen
f ,, - ,, - ,,
f ,, - 4 - ,,
f ,, - ,, - ,,
15.

BernardKempenaer                          Meubel
Vaste goederen

f 8 - ,, - ,,
f 140 - ,,- ,,
————
f 148 - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
16.
Hermanus Sengen                             Meubel
Bestialen
granen
Vaste goederen
f 20 - ,, - ,,
f 54 - ,, - ,,
f 5 - 5 - ,,
f 281- 17- 2
————
f 361 - 2 - 2
f ,, - ,, - ,,
   
——
——————
  f 2202 - 2 - ,,
——————
  f 26 - 6 - 3

f.1v
Bancke van Heerlen—
   
   
Montant van het geene
ontfangen is.
montant van't geen nog staet ontfangen te worden
 
Transport——
——————
f 2202 - 2 - ,,
f 26 - 6 - 3
17.
Mathijs Sengen............Meubelen
Bestialen
graanen
Vaste Goederen
f 20 - ,, - ,,
f 95 - ,, - ,,
f 25 - 10 - ,,
f 501 - 7 - 1
—————
f 641 - 17 - 1
f ,, - ,, - ,,
18.
Mathijs van den Bergh..........Meubelen
Bestiaalen
Biλn
een karre
Vaste goederen — nil
f 13 - 15 - ,,
f 37 - ,, - ,,
f 80 - ,, - ,,
f 27 - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
—————
f 157 - 15 - ,,
f ,, - ,, - ,,
19.

Dirick Roseboom...............Meubelen
Bestiaalen
graanen
Vaste goederen

f 8 - ,, - ,,
f 16 - 10 - ,,
f 2 - ,, - ,,
f 65 - 11 - ,,
—————
f 92 - 1 - ,,
f ,, - ,, - ,,
20.
Willem Cordewener.......................Nihil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
21.
Leonard Spierts..................Meubelen
Boeckwit & Stro
Verpachtinge
Vaste goederen
 
f 78 - 6 - ,,
f 42 - 10 - ,,
f 9 - 11 - 3
f 38 - 8 - ,,
—————
f 168 - 15 - 3
f ,, - ,, - ,,
22.
Jacobus Ritsen....................Meubelen
Vaste goederen  Niets

f 2 - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
23.
Philip Hersseler .............................Nihil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
24.
Nicolaes Rumkens...........Meubelen nil
Vaste goederen

f ,, - ,, - ,,
f 92 - 6 - ,,
f ,, - ,, - ,,
25.
Nicolaes Creuwen.............. Meubelen nil
Vaste goederen


f 372 - 10 - ,,
f ,, - ,, - ,,
26.
27.
28.
29.
30.
Marie Cath. Diricks |
Hermanus Huijgens |
Joannes Benders     |> Niets
Willem Vroomen     |
Piter Broun             |
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,

31.

Frans Boumans...........................Meubelen
Vaste goederen nil
f ,, - ,, - ,,
f 5 - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
32.
33.
34.
35
Tomas Boumans |
Piter Vrφsch        |> Niets
Willem Hertogh   |
Willem Jongen    |
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
36.
Leonard Gφbels..................Meubelen Niets


 Vaste goederen

f 34 - 10 - ,,
f 75 - ,, - ,,
37.
Willem Vroomen........................Meubelen
Bestiaalen
Vaste goederen
f 6 - ,, - ,,
f 23 - 2 - 2
f 208 - 14 - 2
—————
f 237 - 17 - ,,
f ,, - ,, - ,,
38.
Joannes Heuts..............................Bestialen
Meubel etc. Nihil

f 164 - 5 - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
39.
Piter Gerits......................................Nihil
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
f ,, - ,, - ,,
   
——
——————
f 4470 - 19 - ,,
f 4470 - 19 - ,,

 

Naar bovenVolgende fol.


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER