DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Arrestatie

Arrestatiebevel Pieter Janssen, Leendert Heuts en Willem Vrancken
Geulle 8 jan.1774 RAL Maastricht Archief LvO 5722 


    Extraordin. Sabbathi den 8 Januarii 1774

 


Den Heer Crimineelen Officier deser Heerlijkheijd Geull draeght UEdele Eerentfeste voor, hoedat aen hem gecommuniceert sijnde door UEdele Eerenfeste de Extracten uijt de personeele Responsiven van Jan Wanten, Marten Mulkens, Pieter Penders, Michiel Minten, Arnold Limmertingen, Pieter Schoenmaekers, Joannes Smeets, Inwoonders van Elsloo door gemelte Gereghte van Elsloo aen UEdele Eerentfeste toegesonden. Versoekt dat UEdele Eerentfeste aen hem sullen gelieven te verleenen de apprehensie van de Persoonen van Pieter Janssen, Leendert Heuts en Willem Franken, niet alleen door sommige van de voorschreevene Persoonen geaccuseert als tot de fameuse Bende gehorende, maer Selfs aen Sommgie Diefstallen deelachtig te wesen. Zooals ook Sulx verders blijkt uijt de Extracten van wegens den Gereghte van Valkenborgh aen hem toegesonden en waervan bij desen is Visie doende. En welcke apprehensie toegestaen sijnde, den Heer Officier niet naerlaten sal ratione officii verders te doen, als naer gedragh van Rade.

Wort aen den Heer Crimineelen Officier mits desen geaccordeert de Corporeele Apprehensie ten Laste van Pieter Janssen, Leendert Heuts en Willem Franken bovengenoemt.
Actum in Judicio Dato als boven.
Coram D.nis Scabinis Corstius, Eicholtz, Nolens, Armand en Caseaux. Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER