DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

Entree                Documenten                Processtukken

ARRESTATIE 
 

Arrestatie Peter Caspar ter Konig
Schaesberg 15 juni 1743

Arrestaties op de criminele rol
Heerlen 1743-4

Arrestatie Mergen Arets en eerste stappen proces
Schaesberg 19 juli 1743

Goedkeuring arrestatie Anton Haeseliers
Schaesberg 17 aug. 1743

Massaal arrestatiebevel 28 sept. 1743 in Kerkrade

Visitatie huis en hof van Christian Geilens
Kerkrade 19 okt. 1743

Citatie van de vrouw van Jan Lenssen
Nieuwstadt 10 februari 1744

Bevel tot arrestatie van Hendrik Glaesmakers
Geleen 30 dec. 1750

Verzoek arrestatie Jan Wijnand Depreez
Geleen 17 sept. 1751

Arrestatie van een groep in Heerlen 1 mei 1773

Goedkeuring van aanhouding Lins Schouteten
29 juni 1773

Groepsarrestatie in Heerlen 30 juni 1773

Verzoek tot arrestatie van Pierre Schrijvers
3 aug. 1773

Aanhouding verwanten van Pieter Jabigs
5 juli 1773

Dagvaarding voortvluchtigen uit de Bank Klimmen
15 dec. 1773

Pieter Janssen, Leendert Heuts en Willem Vrancken
Geulle 8
jan. 1774

Dagvaarding Emond Smeets april 1774

Goedkeuring arrestatie
Peter Muylkens en Matthijs Cardous 26 mei 1774

Citatie van de voortvluchtigen uit Geulle 22 juni 1774

Arrestatiebevel Matthijs Stijnen 7 juli 1774

Verzoek om uitlevering van Joannes Pijls

Brief van Karel van Lotharingen in zake Pijls,
26 okt. 1774

1774 Complicaties bij uitlevering Joannes Pijls

Verzoek om uitlevering van Willem Willems
uit Arensgenhout 28 dec. 1774

Goedkeuring arrestatie Willem Opdenkamp
10 febr. 1775

Derde sommatie van Matthijs Stijnen 3 maart 1775

Verzoek aanhouding fugitiven uit de bank
Klimmen en uit Valkenburg

Bevel tot aanhouding Dirk Spee 2 nov. 1775

Goedkeuring arrestatie Nicolaas de Lahaije
14 mei 1776

Arrestatie Emond Smeets 22 okt. 1777Volgende document

 

EMAIL

 


 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER