DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Arrestatie

Goedkeuring arrestatie van Pieter Muylkens en Matthijs Cardous 26 mei 1774
RAL Maastricht Archief LvO 8168Geleth op Den Inhoud deezes scheepenen der Stadt en Vrijheijdt Valkenburg approbeeren de gedaene apprehensie en incarceratie van Pieter Mulkens en Matthijs Cardous. Accordeeren 't versogde arrest en Deputeeren d'Heeren Scheepenen vGendt et VDHeuvel
ten eijnde de 


Aan d'Eed. achtb. Heeren 
Lt. Voogd en Schepenen 
der Stadt en Vrijheid 
Valkenborg
     

versogde Inventarisatie quanto citius te voltrekken. Act. in Jud. Extr. de 26. Meij 1774 coram omnibus dempto Pelt
Ter Ordonnantie
P.VandenHeuvel


Geevt met Schuldig Respect te kennen den WelEed. Gestr. Heer en Mr.W.D. Vignon Lt. HoogDrossard deezes Lands

Hoe dat uijt de respective actens ter UwEd. Achtb. Griffie berustend en bijsonder uijt de Depositien van Christaan Vlekken, Johannes Smeets en Nicolaes Sporken komt te consteren dat meede Lidmaaten der berugte bende gauwdieven en knevelaers sijn sekeren Pieter Mulkens alias Moelen Pieter en Matthijs Cardoes Inwoonders van Haesdaal.
Weshalve den Heer Verthoonder Ampthalven sig genoodzaakt gevonden heeft van de persoon van opgem. Pieter Mulkens en Matth. Cardoes te Versekeren en provisioneel op den Landshuijse tot Valkenborg te logeeren.
En nadien men voor en aleer verder in deezen te inquireren vooraf nodig heeft UEd. achtb. approbatie.
Zoo wend sig tot UEd.achtb. ten fine derselver geliefte zijn de voorschr. apprehensie van Pieter Mulkens alias Moelen Pieter en en Matthijs Cardoes te approberen alsmeede te verleenen arrest op aller derselver mobiliaire en effecten met deputatie op twee Heeren Schepenen uijt het midden van UEd. Achtb.  ten fine alles onder Inventaris te brengen het welk vooraf geschied zijnde den Heer Verthoonder verders doen zal naer gedrag van Raede.

   

Twelk Doende
        Jacob Guinoseau
            Procureur voor den
            Heer Verthoonder

 


 

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER