DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Arrestatie

Verzoek en bevel tot aanhouding Matthijs Stijnen 4 juli 1774
RAL - LvO - 8168

      Scheepenen van t'Hoge Gerechte der Stadt en vrijheijdt Valkenburg accordeeren aen den Hr. Informant 't versogde Decreet van Apprehensie ten laste van Matthijs Steijnen van Neerbeek met authorisatie deselven in Stricte  Detentie op den Landshuijse van Valkenburg te stellen. Alsmneede wordt 't versogde arrest op desselfs goederen verleent met Deputatie op 


De Eedele Achtbare
Heeren
Lt Voogdt en Schepenen
der Stadt en Vrijheijdt
van
Valkenborg

   
d'Heeren Wateleren van den Heuvel de versogde Inventarisatie te voltrekken.
   Act. in Jud. Extr.
de 4.Julii 1774
Ter Ordonnantie
P.VandenHeuvel

Geeft met eerbied te kennen den WelEd. gest. Heer en Mr. W. D. Vignon Lt. H.Drossard des Lands van Valkenborg hoe uijt de depositien van Dirk Herseler, J. Vrusch, Jan Smeets alias Putjan en J. Penders blijkt, dat mede complice is van de berugte bende tegen welke thans geinquireet word zekere Matthijs Stijnen van Neerbeek. En nademaal ten hoogste aangelegen legt dat voornoemde persoon in sijn euveldade gestuijt word, zo versoek den Heer Supplicant dcreet van apprehensie tot laste van voornoemde M. Stijnen, arrest op desselfs mubiliaire effecten en deputatie van twee Heeren ex gremio om deselve te in ventariseeren.

 


Implorerende
    C. L. De Limpens
        1774

 


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER