DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS
PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenArrestatieDerde sommatie van de voortvuchtige Matthijs Stijnen d.d. 3 maart 1775

RAL Archief LvO 8168Wij Lt. Voogd en Schepenen van het Hooggerechte der Stadt en vrijheijd Valkenborg partage van Haar Hoo. Moo. de Heeren Staeten generael der Vereenigde Nederlanden doen te weeten.
Hoedat denWelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt. Hoog Drossard deses Lants noe. officii informant op heden ter Criminele Rolle versocht en geobtineert heeft dese onse derde opene brieven Citatoriaal ad valvas Ecclesić et Limites patrić tot laste van den fugitiven en latiteerende persoon van Matthis Stijnen van Neerbeeck  als een Litmaet der berugte en goddeloose Bende gauwdieven en geweldige knevelaars.

Soo is dat den voornoemden fugitiven mits desen van wegens welgem. Heeren Lt. Voogd en Scheepenen van het Hooggerechte der Stad en vrijheijd Valkenborg gedagvaard en geciteert word om in persoon te verschijnen en heden over viertien dagen wesende den Seventiende meert 1775 smorgens om tien uren alhier op den Landthuijse binnen Valckenborg. Om alsdan  te antwoorden op dusdanige interrogatien als door en van wegens voorn. Heer informant tegens hem sal worden geexdhibeert op peene dat bij non Comparitie tegens sijne laste sal worden gedecreteert defaut tertio en verders in Contumatiam geprocedeert. En sal dese door den gerechtsboode Bogman op aenstaende Sondag te Beek naar voorgaende Publijcke klockenslag werden gepubliceert en ad valvas Ecclesić en Limitis Patrić geaffigieert en waeraff den selven behoorlijk relaas sal hebben te doen.

Actum in judicio Extraordinario binnen Valkenborg den 3e meert 1775
Ter ordonnantie
P. VandenHeuvel

Den Onderschr. Relateert deese brieven behoorlijk beij Vorgaende Klockenslag so ook op de Lemieten behorlijk gepubliceert ende geaffigieert te hebben. Lemiten Neerbeek Klijn Genhout aan de Hij Oensel aan't guls tot Uijlenstraeten
    J. Bogman


Arrestatie

Email

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER