DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Arrestatie

Verzoek goedkeuring arrestatie van Willem Opdekamp
10 feb. 1775    RHCL Thorn 1215
Extraordinaris gehouden heeden
den 10 februarij 1775

Den Heere Raedt ende Meijer de Borman bij absentie van den Procureur fiscaal, leght alhier needer Eenen missiven van den Heere De Limpens Drossardt Der Vrijheerlijkheijt Mechelen, waeruijt claerlijk blijkt dat dien alhier gedetineerden Wilm Op den Kamp is fugitijf van voorschreven Mechelen ende dat aldaer in cotumaciam tegens denselven is geprocedeert tot bannissement. Daerenboven dat denselven altoos verdacht, suspect en van Eenen slechten Levens Aart is gewest. Mede dat denselven is beticht onder de beruchte bende te gehooren.
Dus versoekt den voorschreven Heere officier dat tegens dito gearresteerden Wilm Op den Camp mogte worden gedraegen het decreet van aprehensie, ende denselven gestelt in boijen ende banden, (desap.. verum?) et


Decretum

Schepene gezien het geExhibeerde ende gedicteerde aen sijde van den Heere Raedt ende Meijer de Borman wijsen den alhier gearresteerden Wilm Op den Kamp apprehensibel ende dat denselven magh worden gestelt in boijen ende banden.
Actum in alto Criminali judicio Torensi, hac 10 feb. 1775

Quod Attestor
J.J.Frische Secr.
EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER