DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Arrestatie

Verzoek uitlevering Johannes Pijls
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8167

 

Wij hebben Uw erenfeste missive ontfangen en daar uijt met blijdschap gesien, dat Joannes Piels door Uw erentfeste sorg en vigilantie is worden gearresteert en stricte detentie geset, nademaal  voorn. persoon onder onse Jurisditie is gehorende geweest, so versoeke wij ter requisitie van het Hoog officie dat denselven ons mag worden over gelevert, zullende in dank de coste restitueeren en in diergelijke occasie het reciproque offrerende.
Edog zo UEdele erentfeste in dit ons versoek niet soude kunnen intreeden so sende wij hier neffens Extract uijt de protocollen quo ad clausulas concernentes tot laste van voorn. J. Piels met versoeck van insgelijks extract te mogen hebben van het geene meerg. Piels soude mogen deponeeren en het Landt van Valckeborg raken.
Voor het overige wenschende UEdele Erentfeste


 

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER