DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Arrestatie

Goedkeuring van aanhouding van verdachte (Lins Schouteten)  29 juni 1773
RHCL Maastricht Archief LvO 8168

     
[Schepenen] gesien het nevenstaende
requeste Scheepenen der stad ende
vryheijd Valckenborgh verclaaren
de Gedaene apprehentie en incarceratie
Lins Schouteten op den Landhuijse van
Valckenborgh te lauderen en te approbereeren

 

Aan D'Eedele achtb. Heeren
Lt. Voogt en Scheepenen der Stad
en Vrijheyd Valkenborg

   
Actum in judicio Extraord. op den Landhuyse van
Valkenbergh den 29 Junij 1773 coram de scheepenen v.Craen
Wintgens, Pelt et
   van den heuvel
ter ord.tie
L.G. Pelt
... Loco Secret.
  
Verthoont reverentelijck den Lt. HoogDrossard deeser Lande, hoe dat uyt de respective bekentenissen van Peter Bruijn gebleeken heeft, dat mede plichtig en handdaadig was aan verschyde gequalificeerde diefstallen en onder de fameuse bende gauwdieven gehoerde Lins Schouteten woonende in Arendsgenhout

In diervoegen dat den heer Suppl. sig genootsaakt heeft gevonden tot uytroeryinge van dit vloekgespan om den gem. Lins Schouteten te doen apprehenderen en in strafe detentie op den Landhuijse Van Valkenberg te doen stellen.

Waartoe UWEed. de approbatie p..allatelyck
gerequireert ende vereyscht word.
Waaromme hij den heer Remonstrant tot
UWEedele met versoek om apprehensie en
daarop gevolgde incarceratie op den Landshuyse
van Valkenberg te laudeeren en te approberen

 


Twelck Doende
J.A. Pelt

 

Naar boven

 

Email

 

 

 
 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER