DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenArrestatie

Citatie van voortvluchtigen uit de bank Klimmen 15 dec. 1773
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8167

©
              Maaike van Eekelen


Eerste Citatie ad valvas
..........Tegens
Willem Willems, Willem
Habets en Anthon Bosch
uijt de hoofdbank Climmen


+++++

den gerigtsbode relateert naer voorgaende klockluijdinge deese publieert te hebben tot Climmen en op de kerk deur aldaer geaffigeert mitsgaeders eene tusschen Wijnandsraede, eene te Ransdael eene te Walem en eijndelijk eene te Oensel, alle limiet plaetsen
- J.Bogman


..............................
Wij Lt. Voogt en Scheepenen van het Hoog Geregtder Stadt en Vrijheijd Valkenborgh, Partage van H.H.Moo. d'Heeren Staaten Genraal der Verenigde Neederlanden,

 Doen te weeten, Hoe dat den weled. gestr. hr. en mr. J.G.Farjon Lt.Hoog Drossard deeses Lands, nomine officij Informant, op heeden ter Crimineele Rolle versogt en bij Decret geobtineert heeft deese onse eerste brieven Citoriaal ad valvas ecclesić et limites patrić tot laste van de fugitive en latiteerende persoonen
 Willem  Willems,
 Willem Habets uijt Aretsgenhoudt
 en Antoon Bosch uijt gen Heek
 ressort der Hoofd Banke Climmen alle gehoorende onder de berugte bende gauwdieven en onmenselijke knevelaers.

 Soo ist Dat voornoemde fugitiven mits deesen van wegens welgem. Heeren Lt Voogt en Scheepenen der Stadt en Vrijheijd Valkenborg gedagvaert en geciteert worden te verschijnen heeden over 14 daagen weesende den 29 Decemb.1773 s morgens de klocke thien uijren op den Landshuijze alhier binnen Valkenborg, om aldaer te antwoorden op dusdaenige articulen interrogatoir als van wegens den voornoemde Heer informant tegens hun zullen worden geëxhibeert om verders op poene dat bij niet comparitie ten hunne laste zal worden gegeven decret van defaut en ...

 En sal deese door onse geregts boode Bogman op sondag nae het luijden van de Klocke te Climmen worden gepubliceert en ad valvas ecclesić ad limites Patrić geaffigeert worden, waeraf denselv behoort sal hebben te relateeren

 Actum in Jud. extr. binnen Valkenborg 15 dec. 1773. Ter ordonantie.

EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER