Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHeuts


234

Den Paeter uit Schaesberg, proces onbekend

•...Johan HEUTS (1727-)Peter Heuts

Willem Heuts

Peter Caspar Ter Konig

Joannes Dirckx


Joannes Heuts genoemd 'de Pater' wordt 28 sept. 1724 gedoopt in Schaesberg als zoon van Petrus en Anna Ruijters, een jongere broer van Peter Heuts* en en neef van Willem Heuts*. Over zijn kostwinning en welstand is niets bekend, voor zover bekend ongehuwd.
Genoemd door Peter Ponts, Peter Caspar Ter Konig* en Joannes Dirckx* den Dock als mededader bij de overvallen. Waarschijnlijk is hij op de vlucht geslagen. Het is niet bekend of er in Schaesberg tegen hem een proces begonnen is, in ieder geval is er van hem geen dossier in het criminele archief.


ZIE VERDER:

–– Documenten: in Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743 - Continuatie 19 juli 1743
..........In: Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Scherp verhoor Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 59
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 253 [bekende gegevens]
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 171, 177, 18, 'Deel III (2020)' p. 245.

© Maaike van Eekelen

235

Joannes Heuts, veekoopman in Heerlen, gefolterd, galg 1773

•...Johan HEUTS (1741-73)Mathijs van den Berg

Herman Heugens

Joannes Heuts verklaart zelf geboren te zijn in Overbroek onder Hoensbroek, maar is 12 okt. 1741 in Heerlen gedoopt als zoon van Petrus en Barbara Beckers. Wordt wel 'Joannes Heuts van Overbroek' of 'van Hoensbroek' genoemd. Van beroep veekoopman, na arrestatie zijn bij hem tien kalveren geconfisceerd, bezit geen vastgoed en is niet getrouwd.
Joannes wordt in de maanden mei en juni van 1773 genoemd als medeplichtige aan overvallen, bijvoorbeeld 5 mei door Mathijs van den Berg*. Kort daarna zal hij zijn aangehouden en opgesloten, want op 17 juli vindt bovengenoemde verkoop van zijn vee plaats. Hij is 9 en 10 aug. 1773 onderworpen aan foltering tijdens een scherp verhoor, waarbij hij bekende als bendelid medeplichtig te zijn aan overvallen. Joannes zou volgens de beschuldigingen en bekentenissen al als 14-jarige medeplichtig zijn geweest bij de diefstal in de Maasband bij Peter Walraven.
Vooral op grond van de bekentenissen veroordelen de schepenen hem op 1 nov. ter dood en Joannes sterft 10 nov. 1773 aan de galg op de Heesberg bij Heerlen.

Opmerking: de verklaringen van 'denuntianten' bevatten veel onnauwkeurigheden. Mathijs van den Berg noemt hem varkensdrijver in plaats van kalverdrijver, en Herman Heugens* noemt hem in een adem met zijn 'halfbroer' Henricus Ritzen, maar dat is een neef. Ze kennen Joannes duidelijk niet zo goed.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Mathijs van den Berg 5 mei 1773
..........In: Scherp verhoor Herman Heugens 9 juni 1773
..........Verkoop van tien kalveren 17 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Peter Gerrits 3 aug. 1773
..........Lijst scherper examen 9 aug 1773
..........Bericht in krant van die tijd
..........Criminele rol van Heerlen 1 nov. 1773
..........Verhoren van Johannes Haesen dec. 1774
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 46 * 46 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 30 [kopie Sleinada]
...
- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 373 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 102, 246
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


236

De Scheerman, herbergier in Geulle, gefolterd, galg 1774

•...Leon. HEUTS (1718-74) x Geulle 1748 Maria LUYTEN (1726-76)
|
|----•...Cath. HEUTS (1749-88) x Geulle 1781 Wil. HENDRIX (1751-94) [zie 214]
|
|----•...Hend. HEUTS (1751-) x Beek 1787 Mar. Bea. CLERMOND (1760-1843) [zie 066]
|----|----•...Leon. HEUTS (1790-) x 1Ί Beek 1820 Mar. Elis. PENRIS
|----|----|....x 2Ί Beek 1839 Mar. Sib. Heuts [zie onder]
|----|----•...Hend. HEUTS (1795-) x Beek 1830 An. Cath. TUMMERS
|----|----|----•...Petr. Frans HEUTS (1843-91) x Beek 1872 An. Hub. FRUSCH [zie 601]
|----|----•...Mar. Cath. HEUTS x Beek 1831 Petr. Jos. KREKELS (1796-)
|----|----•...Maria HEUTS x Beek 1834 Hend. SCHRΦDERS (1789-)
|
|----•...Mecht. HEUTS (1753-1810) x Geulle 1784 Petr. PEERBOOMS (1747-1810)
|----|----•...Mar. Cath PEERBOOMS (1788-) x Elsloo 1813 Joh. Mart. BRORENS
|----|----|----•...Johan BRORENS (1814-) x Elsloo 1852 Mar. Mecht. MARTENS (1806-) [zie 045]
|----|----|----•...Petron. BRORENS (1830-) x St.Lambregts-Herk 1864 Ger. VANNITSEN (1833-)
|----|----|----|----•...An. Cath. VANNITSEN (1864-) x St Lambrechts-Herk 1894 Alex. VANDORMAEL (1868-)
|----|----|----|----•...Phil. Hub. VANNITZEN (1866-1931) x Sint Truiden 1893 Joh. J.H. BENATS (1860-)
|----|----|----|----•...Jos. VANNITSEN  (1870-) x Saint Nicholas 1895 Frans VANHEES (1860-)
|----|----•...Joh. Lamb. PEERBOOMS (1795-1868) x 1820 Mar. Soph. SMEETS (1781-1863) [zie 334]
|----|----|----•...Bern. PEERBOOMS (1824-) x An. Elis. BUSKENS
|
|----•...Mar. Corn. HEUTS (1759-96) x Elsloo 1779 Petr. PENDERS (1753-) [zie 409]
|
|----•...Herm. HEUTS (1763-1826) x Beek 1787 Mar. Cath. JANSSEN (1763-1832)
|----|
|----|----•...Petron. HEUTS (1787-1859) x Maastricht 1810 Joh. Jac. MEYS (1791-1868)
|----|----|----•...Mar. Cath. MEYS (1816-88) x Borgharen 1841 Johan PIETERS (1804-)
|----|----|----•...Joan. Sib. MEYS (1821-89) x Geleen 1848 Corn. SCHREURS (1824-)
|----|----|----|----•...Clara SCHREURS (1849-) x Beek 1880 Piet. Hub. COUMANS
|----|----|----|----•...Jacob SCHREURS (1850-) x Boorsem 1884 Mar. J.Ph. JANSSEN (1861-)
|----|----|----•...Joh. Wil. MEYS (1825-1907) x Geleen 1872 Mar. Cath. GLASEMAKERS (1831-)
|----|
|----|----•...Mar. Barb. HEUTS (1790-1861) x Geleen 1815 Joh. Wil. CHRISTOFFELS (1785-1855)
|----|----|----•...Joh. Jac. CHRISTOFFELS (1816-) x Sittard 1846 An. Mar. RUTTEN
|----|----|----•...Mar. Joan. CHRISTOFFELS (1824-1905) x 1Ί Geleen 1851 Joh. Wil. DEWAIDE (1825-)
|----|----|----|....x 2Ί Geleen 1860 Xav. JANSSEN (1826-)
|----|----|----|----•...1) Jan Wil. DEWAIDE x Geleen 1886 Mar. Elis. DOHMEN
|----|----|----|----•...2) Mar. Cath. JANSSEN x Geleen 1893 Andr. Luc. DE HACKER
|----|
|----|----•...Joh. Mich. HEUTS (1792-1860) x Geleen 1817 Mar. Elis. GLASEMAKERS (1789-1866)
|----|----|----•...Math. HEUTS (1823-91) x Heer 1855 Mar. KAELEN (1815-)
|----|----|----|----•...Walt. Hub HEUTS x Heer 1884 Mar. E.H. IDSERS
|----|----|----|----•...God. Hub. HEUTS x Heer 1886 Mar. I.H. PREVAES
|----|----|----•...Petr. Nic. HEUTS (1825-99) x Munstergeleen 1849 Mar. Gert. DRIESSEN
|----|----|----•...Barb. HEUTS (1829-1903) x Geleen 1863 Joh. Ger. RAMAKERS (1825-)
|----|
|----|----•...Joh. Petr. HEUTS (1795-1863) x Geleen 1833 An. Elis. MEURS (1811-)
|----|----|
|----|----|----•...Petron. HEUTS (1834-95) x Klimmen 1861 Joh. Jos. HEIJNEN (1833-)
|----|----|----|----•...Petr. Hub. HEIJNEN (1865-) x Luik 1891 Mar. Ide CASTERMANS (1864-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. HEIJNEN (1873-) x Klimmen 1896 Serv. Eust. MOONEN
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. HEUTS (-1916) x Sittard 1858 Ger. SCHMEITS (1823-1903)
|----|----|----|----•...An. Elis. SCHMEITS (1859-) x Sittard 1878 Jan. Ger. SCHURGENS (1850-)
|----|----|----|----•...Peter SCHMEITS (1861-1931) x Broeksittard 1898 Mar. Jos. HENDRIKS
|----|----|----|----•...Mar. Petr. SCHMEITS (1864-) x Sittard 1889 Petr. Jan MARX [zie 603]
|----|----|----|----•...Jan Math. SCHMEITS (1867-) x Born 1891 Mar. Gert. HELGERS
|----|----|----|----•...Wil. SCHMEITS (1871-) x Sittard 1897 Mar. Hel. LAUMEN
|----|----|----|----•...Mar. Elis. SCHMEITS (1877-) x Sittard 1897 Jacob WAGEMANS
|----|----|
|----|----|----•...An. Car. HEUTS (1845-) x Born 1868 Hend. Jos. BOELS (1841-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. BOELS (1877-) x 1° Urmond 1894 Hub. J.M. WAGEMANS
|----|
|----|----•...Joh. Lamb. HEUTS (1798-1839) x Obbicht 1834 Mar. Hel. PEERBOOMS (1804-81)
|----|----|----•...Mar. Barb. HEUTS (1834-89) x Obbicht 1868 Hub. Rein. BOHNEN (1843-1900)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. BOHNEN (1868-1940) x Roosteren 1893 Willem KITZEN (1867-1940)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. BOHNEN (1874-1953) x Urmond 1898 Mar. Hub. SALDEN (1873-1921)
|----|----|----•...Gert. Elis. HEUTS (1837-98) x Obbicht 1864 Jac. WENNEMEKERS (1834-88)
|----|
|----|----•...Joh. Wil. HEUTS (1803-72) x Obbicht 1826 Mar. Elis. LEMPERE (1798-1864)
|----|----|----•...Johan HEUTS (1826-1908) x Urmond 1853 Mar. Ida MEIJERS (1831-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. HEUTS (1855-) x Obbicht 1877 Joh. Hub. CΦRVERS
|----|----|----|----•...An. Gert. HEUTS (1861-) x Obbicht 1885 Lodev. DEMANDT
|----|----|----|----•...An. Mecht. HEUTS x Obbicht 1892 Theo. Hub. JENNEN
|----|
|----|----•...Joh. Jos. HEUTS (1807-76) x Geleen Mar. Cath. SEVERENS (1807-80)
|----|----|----•...Joh. Wil. HEUTS (1836-1914) x Geleen 1876 Mar. An. BOVENS
|----|----|----•...Herm. HEUTS (1840-1910) x Geleen 1869 Mar. Sib. RADEMAKERS (1845-)
|----|----|----•...Joh. Lamb. HEUTS (1845-1932) x Geleen 1845 Mar. Cath. CUIJPERS (1852-)
|----|----|----•...Cath. Elis. HEUTS (1849-1920) x Geleen 1870 Petr. Math. ZELIS (1839-)
|----|
|----|----•...Mar. Sib. HEUTS (-1878)  x Geleen 1839 Leon HEUTS (1790-) [zie boven]
|
|----•...Leon. HEUTS (1766-) x Gertr. MAESSEN
|----|----•...Elis. HEUTS (1786-1814) x Geulle 1808 Johan BOURS (-1862)
|----|----|----•...An. Mecht. BOURS (1809-50) x Geulle 1836 Christ. CASTERMANS (-1895)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. CASTERMANS (-1892) x Geulle 1866 Joh. Mart. DREESEN
|----|----|----•...Mar. Gertr. BOURS (1812-80) x Geulle 1836 Johan LEMMENS
|----|----|----|----•...Johan. LEMMENS (-1877) x Geulle 1860 Petron. HUNTJENS
|----|----|----|----•...Wilh. LEMMENS (-1904) x Geulle 1861 Mar. Gertr. DEKKERSServaes Luyten

Dirk Hersseler

Lins Schouteten

Leendert Heuts genoemd 'de Scheerman' wordt 18 aug. 1718 gedoopt in Schinveld als zoon van Herman en Catharina Jansen. Hij woont in Geulle en is eerst molenaar in een molen aan de voet van de Snijdersberg en later waard in de herberg 'het Scheerhuis' aan de heerbaan op de Hussenberg. Hij is welgesteld en bezit naast huis en hof aan de Cruysboom tien percelen akker en weiland, die later 770 gulden opbrengen (Kengen en Blok geven verschillende cijfers).
Hij trouwt 6 sept. 1748 in Geulle met Maria Luyten, gedoopt aldaar op 11 dec. 1726 als dochter van Hendrik Luthen en Mechtild Coenen, een zuster van Servaes Luyten*. Uit dit huwelijk worden acht kinderen geboren tussen 1749 en 1770.
Leendert wordt in juni 1773 genoemd als medeplichtige door Dirk Hersseler* "eenen uijt Geul, den Hospes uijt de Scheer genaemt Hendrik, Pokdalig en scheel van gesigt aen een oogh." In juli door Lins Schouteten* en eind 1773 door gevangenen uit Elsloo. Hij is 8 jan. 1774 gearresteerd en overgebracht naar het Oude Dinghuis in Maastricht. Op 17 jan. verhoord en vervolgens geconfronteerd met gevangenen uit Elsloo. Op 23 febr. vonnis tot scherp examen en bij dat verhoor onder foltering bekent hij medeplichtig te zijn aan een zevental overvallen en ook "eenen Sogenaemden Eedt of Duijvels Verbond". Recollectie 7 maart en doodvonnis  op 17 maart.
Leendert sterft 55 jaar oud op 23 maart 1774 aan de galg bij de Hussenberg onder Geulle.
Maria Luyten overlijdt 7 juni 1776 in Geulle, slechts 49 jaar oud.


Zie VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Dirk Herseler 11 juni 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Herseler 12 juni 1773
..........In: Scherp examen Lins Schouteten 17 juli 1773
..........Arrestatiebevel 8 jan 1774
..........Vonnis 19 maart 1774

––LINK: Kwartierstaat G.H.J. Savelkoul (in nieuw venster) hier

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 51 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 37 [kopie Sleinada]
...- A.C. Kengen 'Uit Geul's Verleden' (1926) p.341 [arrestatie, verhoren] 342/5 [vonnis] 356 [kosten detentie]
..........356/7  [opbrengst liquidatie] *
...- Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987) p76. [confrontatie m. gevangenen uit Elsloo], 102 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 22, 117, 120, 219, 339/40 [samenvatting], 409
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 22
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 13, 247, 261
...- F. Hovens 'Geulse Bokkenrijders aan de galg' in 'De Maasgouw' (2016) p. 113, 118, 123
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

237

Peter Heuts uit Schaesberg, ontsnapt uit gevangenis, later galg

•...Petr. HEUTS (1715-) x Schaesberg 1734 Ida GIELKENS (1707-)Joannes Heuts

Willem Heuts

Caspar Ter Konig

Peter Heuts wordt 8 april 1715 gedoopt in Schaesberg als zoon van Peter en Anna Ruijters; een oudere broer van Joannes Heuts* en een neef (oomzegger) van Willem Heuts*.
Na arrestatie zou hij ontsnapt zijn uit de kerker van kasteel Schaesberg en naar het land van Gulik gevlucht, waar hij tenslotte gehangen zou zijn. Caspar Ter Konig* vermeldt op 15 juli 1743 dat hij te Gangelt geλxecuteert νs. Maar er is helemaal geen strafrechtelijk dossier, kortom er zijn weinig verifiλerbare gegevens.


Zie VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743  Continuatie 19 juli 1743
..........In: Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Vonnis Joannes van den Esschen

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 59
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 40, 57 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 253 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 155. 'Deel II (2014)' p. 255
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 117, 134, 138, 149, 171, 176, 181
..........'Deel II (2020)' p.134, 'Deel III (2020)' p. 24, 167, 245.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen

238

Willem Heuts, brandewijnstoker in Schaesberg, proces onbekend

•...Wil. HEUTS (1698-) x Schaesberg 1731 Soph. NEISSENJoannes Heuts

Peter Heuts

Caspar Ter Konig

Anton Haseliers

Willem Heuts wordt 13 febr. 1698 gedoopt in Heerlen als zoon van Peter Heuts en Elisabeth Crousen, oom van Joannes* en Peter Heuts* Hij wordt 'Willem den ouden' genoemd en woont in de bank Schaesberg. Hij verdient de kost als brandewijnstoker.
Hij trouwt op 19 okt. 1731 in Schaesberg Sophia Neissen en uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Zijn naam wordt vermeld tijdens verhoren, Caspar Ter Konig* zou hem genoemd als mededader bij de kerkdiefstallen in Marienberg, Brunssum, Amstenrade en Schaesberg, maar er zijn geen stukken in het criminele archief van Schaesberg. Anton Haseliers noemt hem als medeplichtige bij andere overvallen, het is echter twijfelachtig of er wel een proces tegen hem in gang is gezet. Noch van Willem, noch van zijn vrouw is er na 1743 een spoor te vinden in Schaesberg.


Zie VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743
..........In: Lijst van criminelen van Westrik 1746

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 59
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 253 [bekende gegevens]
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 177/8, 180, 18, 'Deel III (2020)' p. 172, 245.

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER