Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailLuijten


329a

Herman Luijten belastingpachter uit Geleen, gevlucht

•...Herm. LUIJTEN (1715-) x 1° Geleen 1735 Christ. DAEMEN (-1747)
|....x 2° Geleen 1748 Mar. Joan. PENRIS
|
||----•...(2) Joh. Theod. LUIJTEN (1750-73) x Geleen 1772 Jen Lisbet FERON
|
||----•...(2) Joh. Math. LUIJTEN (1752-1820) x Geleen 1785 An. Cath. KEULERS (1757-1812)
|----|
|----|----•...Piet D.F. LUIJTEN (1788-1844) x Heythuysen 1821 Christ. Marg. HENDRIX (1777-)
|----|
|----|----•...Lamb. Ant. LUIJTEN (1791-1841) x 1° Geleen 1820 An. Cath. SCHEEPERS (1800-)
|----|----|....x 2° Geleen Joan. Cath. VAN OPPEN (-1862)
|----|----|----•...(1) Carel L.V. LUIJTEN (1823-) x Geleen 1850 An. Mar. CLOOTS (-1908)
|----|----|----•...(1) Ang. Christ. LUIJTEN (1833-95) x Geleen 1857 Jan Math. HAERDEN
|----|----|----•...(2) An. Mar. LUIJTEN (1840-1904) x Geleen 1872 Leon. RADEMAKERS
|----|----|----•...(2) Jan Hub. LUIJTEN (1842-1918) x Maasbree 1874 Petron. WIENDEN (-1932)
|----|
|----|----•...Mar. Cath. LUIJTEN (1800-60) x 1° Melick & Herkenbosch 1822 Nicol. KNAPEN (-1833)
|----|----|....x 2° Geleen 1836 Piet. Christ. VANHOVEN (1810-58)
|----|----|----•...(1) Const. L.F. KNAPEN (1827-95) x Maastricht 1856 Joh. VAN KALKEN
|----|----|----|----•...Nic. Hend. VAN KALKEN (1857-) x Maastricht 1887 Mar. Joan. LODEWICK
|----|----|----|----•...Petr. Joh. VAN KALKEN (1860-) x Maastrict 1897 Elis. Hub. NUSS
|----|----|----•...(2) Joh. B.F. VANHOVEN x Geleen 1895 Mar. Ther. COPPENS
|----|
|----|----•...Jan Wil. LUIJTEN (1783-) x Geleen 1822 An. Mecht. LEURS (1799-)
|
||----•...(2) Petr. Dion. LUIJTEN (1755-1853) x Geleen 1783 Mar. Cath. HAERDEN (1751-1819)
|
||----•...(2) An. Cath. LUIJTEN (1767-1847) x Geleen 1791 Mich. SOONS
|----|
|----|----•...Petr. Dion. SOONS (-1876) x 1° Geleen 1820 An. Christ. NIJSTEN (-1822)
|----|----|....x 2° Schimmert 1822 Mar. Cath. ALOFS (-1868)
|----|----|----•...Frans SOONS (1829-99) x Schimmert 1851 Mar. Cath. CANISIUS (1831-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. SOONS (1854-) x Schimmert 1884 Pet. Wil. ALOFS
|----|----|----|----•...Joh. Hub. SOONS (1856-) x Schimmert 1881 Henr. SAVELSBERGH
|----|----|----|----•...Mar. H.J. SOONS (1863-) x Schimmert 1888 Math. Hub. GILISSEN
|----|----|----|----•...Maria SOONS (1868-) x Schimmert 1899 Joh. Serv. CROMBAG (1861-1940) [zie 609]
|----|
|----|----•...Franc. Wolt. SOONS (1803-85) x Geleen 1826 Mar. Anna STEVENS (1803-)
|----|----|----•...Joh. SOONS (1835-) x Schimmert 1874 An. Mar. DIEDEREN (1834-)
|----|----|----•...Franc. Wilh. SOONS (1837-83) x Schimmert 1863 Petron. HERMANS (1835-) [zie 543]
|----|----|----|----•...Piet Jos SOONS (1865-) x Hulsberg 1892 Mar. Cath. CANISIUS (1866-) [zie 001]
|----|----|----•...Mar. Elis. SOONS (1840-92) x Schimmert 1875 Jan Wil. GOOSSENS [zie 045]
|----|----|----•...Lamb. SOONS (1847-1905) x Schimmert 1876 Mar. Elis. MOONEN (1836-) [zie 039]
|----|----|----•...Franc. SOONS (1850-1922) x Ulestraten 1878 An. Elis. BOSHOUWERS (1846-)
|----|
|----|----•...An. Cath. SOONS (1806-88) x Geleen 1832 Sebast. SASSEN
|----|----|----•...Mar. Petron. SASSEN (1836-1931) x Geleen 1859 Jan Piet LUIJTEN (-1908)
|----|----|----|----•...Philip LUIJTEN (1861-) x Geleen 1899 An. Cath. BAGGEN
|----|----|----|----•...Mar. Joan. LUIJTEN (1863-) x Geleen 1885 Piet. Jac. AUGUSTUS (1850-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. LUIJTEN (1867-) x Geleen 1894 Joh. Hub. KOCH
|----|
|----|----•...Mar. Joan. SOONS x Sittard 1821 Jan Wil GOOSSEN
|----|----|----•...Franc. Ros. GOOSSENS x Sittard 1854 Joh. Wil. GIESKENS
|----|
|----|----•...Jan SOONS (1809-) x Schimmert 1843 Mar. Jud. BOVENS
|
||----•...(2) Joh. Wilh. LUIJTEN (1770-1841) x 1° Geleen 1792 An. Elisab. EUMMELEN
|----|....x 2° Geleen 1819 Mar. Elis. PAES
|----|
|----|----•...(1) Mar. Joan. LUIJTEN (1791-25) x Geleen 1816 Mich. STEVENS (1791-)
|----|
|----|----•...(1) Mar. Barb. LUIJTEN (1805-) x Beek 1832 Gerard PETERS (1805-)
|----|----|----•...Jan Andr. PETERS (1833-) x Beek 1862 Mar. Elis. MOORS
|----|----|----|----•...Joh. Wilh. PETERS x Maastricht 1894 An. Mar. FRANSSEN
|----|----|----|----•....Mar. Elis. PEETERS x Maastricht 1895 Coen HEYGELE
|----|----|----•...Jan Wil. PETERS (1834-) x Heer 1865 Mar. Joan CRIJNS
|----|----|----•...An. Cath. PETERS (1836-) x Beek 1859 Jan. Hend. SPEETJENS
|----|----|----|----•...Jac. Hub. SPEETJENS x Hulsberg 1886 Mar. Christ. MEIJ
|----|----|----|----•...An. Gertr. SPEETJENS x Beek 1891 Piet. MAASSEN
|----|----|----•...Willem PETERS (1838-1930) x Maastricht 1869 Cath. Gert. TUMMERS (-1901)
|----|----|----•...Mar. Cath. PETERS (1841-) x Maastricht 1868 Lamb. PENDERS
|
||----•...(2) Jan M.W. LUIJTEN (1819-) x Geleen 1852 Mar. Gert. LEMMENS (1824-)
|----|----|----•...Mar. Ida LUIJTEN (1853-) x Geleen 1887 Theod. SAVELKOUL
|----|----|----•...An. Mecht. LUIJTEN (1861-1936) x Beek 1882 Piet Jos. LEMMENS (1856-)
|----|----|----•...An. Elis. LUIJTEN (1864-) x Amby 1891 Joh. Leon. PUTS
|----|----|----•...Martin LUIJTEN (1868-1941) x Meerssen 1899 Mar. An. ROKXLeonard Jessen

Joannes Ronden

Joannes Raets

Willem Glaesmakers

Arnold Lummertingen

Anton Brassι

Joannes Severijns

Herman Luyten is 20 febr. 1715 gedoopt in Geleen als zoon van Willem Luyten en Heileken Kraegs, een jongere halfbroer van Leonard Jessen* die uit het eerste huwelijk van de moeder geboren is. Woont in Geleen, is eerst koster en later belastinggaarder, eigenlijk geen baan voor arme lieden maar over zijn welstand is verder niets bekend.
Hij trouwt 19 mei 1735 in Geleen met Stincken (Christina) Daemen, gedoopt 1 jun. 1711 in Geleen als dochter van Stas en Neesken Crousen. Uit dit huwelijk zijn tussen 1736 en 1747 zes kinderen geboren. Stinken wordt 26 mei 1747 in Geleen begraven. Herman hertrouwt 11 juni 1748, ook in Geleen met Maria Joanna Penris, gedoopt aldaar 25 febr. 1728 als dochter van Jan en Lijsbeth Coumans. Na een half jaar wordt hun eerste kind geboren en daarna volgen er tot 1970 nog tien.
Tijdens de vervolgingen van 1751 in Geleen is Herman al genoemd als medeplichtige van bende door Joannes Ronden* en Joannes Raets*, maar dat heeft toen niet tot actie geleid. In 1773 leggen Willem Glaesmakers* uit Beek en Arnold Lummertingen* uit Elsloo verklaringen over hem af als een leider in de bende, en in 1775 volgen Anton Brassι* en Joannes Severijns*. Al deze beschuldigingen zijn onder tortuur afgelegd, deels van horen en zeggen en erg vaag, maar ondanks bedenkingen is 4 nov. 1775 door de schepenen van Geleen een arrestatiebevel uitgegeven. Volgens een later verhaal heeft de bode hierover 'gelekt' zodat Herman op tijd kon vluchten.
De verdere wederwaardigheden van Herman zijn niet bekend.

ZIE VERDER:

— LIT. - J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 46??
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 189,190

© Maaike van Eekelen


330

Servaes Luyten uit Geulle, gefolterd, galg 1773

•...Serv. LUYTEN (1717-73) x Corn. JANSEN (-1782)Leendert Heuts

Pieter Keizer

Pieter Pieters

Dirk Hersseler

Arnold Rachels

Martin van Aubel

Servaas Luyten wordt 21 dec. 1717 gedoopt in Geulle als zoon van Hendrik Luthen en Mechtildis Coenen, een broer van Maria Luyten getrouwd met Leendert Heuts*. Hij woonde in een huis en hof genaamd 'de Kruijsboom' op de Hussenberg. Zijn goed bracht later 515 gulden op, maar was wel bezwaard met leningen ter hoogte van 390 gulden.
Hij trouwt Cornelia Jansen uit Trigtwilder (Wilre bij Maastricht, nu Wolder?) en uit dit huwelijk worden tussen 1744 en 1763 acht kinderen geboren.
Servaas is met Pieter Keizer* en Pieter Pieters* de eersten in Geulle die in verband met de bende genoemd worden, namelijk door Dirk Hersseler* uit Beek in diens pijnlijk verhoor op 11  juni 1773. Tenminste als hij bedoeld is met 'Item eenen klompenmaeker woonende aen de Cruijsberg onder Geul, wonende in het eerste huijs ter Linkersijde als men van Elsloo komt'.
Servaas is gearresteerd 15  juni en omdat hij ontkent is er 26 juni een confrontatie met Dirk Hersseler aangevraagd, waarvan verder geen stukken zijn. Op 13 juli veroordeeld tot scherp examen en kennelijk bekent hij onder tortuur, noemt ook andere inwoners van Geulle als medeplichtigen. En 27 juli laat men de drie 'oude gevangen uit Geulle in een confrontatie twee 'nieuwen', Arnold Rachels* en Martin van Aubel* beschuldigen. Servaas is op 4  okt. ter dood veroordeeld op grond van zijn bekentenissen. In het vonnis staat onder meer dat hij bekend heeft meegedaan te hebben aan de overval bij Campo in het Nieuwe Huis. Een paar maanden later is aangetoond dat die overval helemaal nooit heeft plaatsgevonden
Op 8 okt. 1773 sterft Servaas 55 jaar oud aan de galg bij de Hussenberg onder Geulle, 'op de limieten deser Heerlykheyt, op de Berg nae de kant van Elsloo'.
Cornelia Jansen overlijdt 12 okt. 1782 in Geulle.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Lins Schouteten 16 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 51 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 37 [kopie Sleinada]
...- A.C. Kengen 'Uit Geul's Verleden' (1926) p. 334/6 [vonnis] 340 [vonnis] 355 [kosten detentie]
.......... 356 [opbrengst liquidatie] *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 123 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 214, 217, 340 [bekende gegevens], 347
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 111/2, 128, 154, 247
...- F. Hovens 'Geulse Bokkenrijders aan de galg' in 'De Maasgouw' (2016) p. 113/8, 123
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER