Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailRaets


454

Joannes Raets, strosnijder in Geleen, galg 1751

•...Johan RAETS (-1751) x Geleen 1721 Joan. ZELIS (1695-)
|
|----•...Cath. RAETS (1726-) x 1° Geleen 1748 Dirk ENGWEGEN (-1765)
|----|....x 2° Geleen Jacob CUSTERS (1736-1823)
|
|----•...Mecht. RAETS (1734-) x Geleen 1752 Nic. KLEIJNEN (1727-81)
|----|
|----|----•...An. Mecht. KLEIJNEN (1761-1824) x Geleen 1791 Petr. GLASEMAKERS
|----|----|----•...Nic. GLASEMAKERS (1791-1869) x 1° Geleen 1827 Mar. Gert. STEINS (1783-1836)
|----|----|----|....x 2° Schinnen 1836 An. Elis. HOENEN
|----|
|----|----•...Joh. Theod. KLEIJNEN (1770-1834) x Geleen 1793 An. Cath. HAENEN (1767-1827)
|----|----|
|----|----|----• Petron. KLEIJNEN (1794-1862) x Geleen 1817 Joh. Hendr. BOESTEN (1789-1863)
|----|----|----|----• Joh. Petr. BOESTEN (1818-80) x Ida JANSSEN (-1879)
|----|----|----|----|----• Hend. BOESTEN (1850-) x Maastricht 1885 Mar. Cath. COENEGRACHT
|----|----|----|----|----• Petr. BOESTEN (1853-) x Stein 1878 Marg. BLONDEN (1852-)
|----|----|----|----• An. Cath. BOESTEN (1821-1906) x 1° Geleen 1871 Petr. J.H. LERUTH (1804-)
|----|----|----|----| x 2° Geleen 1880 Petr. LEMMENS (1818-)
|----|----|----|----• An. Mar. BOESTEN (1825-1904) x Beek 1848 Petr. MOULIN (1823-95) [zie 308]
|----|----|----|----• Mar. Barb. BOESTEN (1829-1903) x Bunde 1864 Ger. HERMENS (1833-1905)
|----|----|----|----|----• Petr. Jos. HERMENS (1865-) x Meerssen 1891 Mar. Phil. HANSSEN
|----|----|----|----• Joh. Jos. BOESTEN (1837-1920) x Geleen 1873 Mar. Cath. CUIJPERS (1846-)
|----|----|
|----|----|----• An. Mar. KLEIJNEN (1801-70) x Schinnen 1833 Joh. Jos. RAEVEN (1780-)
|----|----|----|----• Joh. Hend. RAEVEN (1834-1903) x 1° Geleen 1859 Mar. Elis. DOLS (1834-67)
|----|----|----|----| x 2° Schinnen 1867 An. Elis. RUIJTERS (1842-97) [zie 112]
|----|----|----|----|----• 1) Joh. Rein. RAEVEN (1863-1916) x 1° Geleen 1894 Mar. Joan. GADEN (1864-96)
|----|----|----|----|----| x 2° Geleen 1898 Corn. CREMERS (1874-1915)
|----|----|----|----• Joan. Mar. RAEVEN (1841-1937) x Geleen 1869 Joh. Hub. MOORS (1838-1916)
|----|----|----|----|----• An. Mar. MOORS (1870-) x  Geleen 1893 Hub. Theod. CREMERS (1866-)
|----|----|----|----• An. Cath. RAEVEN (1844-1923) x Geleen 1876 Joh. Petr. HENDRIX (1843-1910)
|----|----|
|----|----|----• Mar. Elis. KLEIJNEN (1811-1838) x Geleen 1832 Joh. Lamb. BOVENS (1790-)
Joannes Raets wordt geboren in Einighausen en 12 okt. 1698 gedoopt in Limbricht als zoon van Lenart Raers en Sibil Stevens (Peukens). Hij woont waarschijnlijk sinds zijn huwelijk in Geleen en bezit daar land, onder meer laatgoed ter waarde van 825 gulden, enige koeien en kweekt fruit. Bovendien heeft hij 800 gulden aan leningen uitstaan. Bij de ondervragingen in 1751 geeft hij als kostwinning op dat hij hekselsnijder ofwel strosnijder is, vermoedelijk omdat dit hetgeen is waarmee hij bezig is op dat moment. Hij is een welgesteld man.
Hij trouwt 23 nov. 1721 in Geleen Joanna Zelis, gedoopt aldaar op 20 april 1695 als dochter van Mathijs en Margaretha Nacken. Uit dit huwelijk worden van 1722 tot 1734 vijf kinderen geboren.
Na de arrestatie van Johannes worden zijn bezittingen in beslag genomen en de koeien en vruchten op 20 okt. 1751 openbaar verkocht. Zelf wordt hij op 21 en 22 okt. scherp verhoord en 25 okt. gerecolleerd, waarbij hij onder foltering bekent meegedaan te hebben aan de overvallen op de juffrouwen Gadé in Lutterade van 1749 en die op Henri Petri in Puth van 1750. Het doodvonnis wordt geveld op 11 dec. en op 16 dec. 1751 sterft Joannes, 53 jaar oud aan de galg in 'de Raetscuiyl' in het veld bij Lutterade.
Bij de verkoop van het geconfisqueerde goederen, decreet 26 april 1754, is schoonzoon Dirk Engewegen de belangrijkste koper.

ZIE VERDER:

— Documenten: Verkoop roerende zaken 
..........Vonnis 11 december 1751
..........Verkoop goederen en uitstaande leningen
..........Kosten van het gerecht in Geleen

— LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 21, 54, 103 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 67 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 92, 203, 296 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 212, 216/7, 229.
..........'Deel II (2014)' p. 189, 239
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER