Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailRamakers


453

Henri Raemaeckers, boer in Nagelbeek, gestorven in gevangenis 1751


•...Hendr. RAMAKERS (1704-51) Schinnen 1730 Cath. BORVELTS (1707-48)
|
|----•...Mar. Mecht. RAMAKERS (1732-1806) x Schinnen 1754 Ger. DOUVEN (1715-90)
|----|
|----|----•...Ger. DOUVEN (1760-1803) x Heerlen 1793 Mar. Oda DAUTSENBERG (1769-1818)
|----|----|----•...Joh. Theod. DOUVEN (1797-) x Heerlen 1824 Maria A. SLUIJPERS
|----|----|----|----•...Mar. Agn. DOUVEN (1825-67) x Heerlen 1848 Joh. BOURS (1818-) [zie 043]
|----|----|----|----•...Joh. Casp. DOUVEN (1831-) x Kerkrade 1863 Mar. Sib. SPIERTZ
|----|----|----|----•...Mar. Cath. DOUVEN (1834-1910) x 1° Heerlen 1858 Hendr. KLINKERS
|----|----|----|----|....x 2° Heerlen 1878 Math. Jos. MAES (1833-)
|----|----|----|----|----•...1) Hub. Jos. KLINKERS x Heerlen 1894 An. Mar. MAES
|----|----|----|----|----•...1) Math. Jos. KLINKERS x Heerlen 1895 An. Marg. DEBIE
|----|----|----|----•...Marg. Hub. DOUVEN (1837-1924) x Heerlen 1870 Math. WILKENS
|----|
|----|----•...Joh. Petr. DOUVEN (1772-) x Heerlen 1801 Mar. Gert. GERRITS (GERARDS) (1777-1855) [=175]
|----|----|----•...Ger. Jos. DOUVEN (1802-77) x Schin op Geul 1826 An. Cath. SCHAAP (1802-66)
|----|----|----|----•...Mar. Gert. DOUVEN (1830-) x Valkenburg 1853 Frans Jos. DECKERS (1828-)
|----|----|----|----•...Petr. Jos. DOUVEN (1833-98) x Schin op Geul 1859 Corn. Hub. LIMPENS (1831-)
|----|----|----|----|----•...Hub. Math. DAUVEN x Valkenburg 1892 Mar. Hub. DAEMEN
|----|----|----|----•...Mar. Jul. DOUVEN (1845-) x Valkenburg 1870 Christ. DOUVEN (1836-)
|----|----|----•...Math. Jos. DOUVEN (1809-87) x 1° Mar. Gertr. GUBBELMANS (-1846)
|----|----|----|....x 2°  Heerlen 1848 Mar. Elis. GERARDS (1810-89)
|----|----|----|----•...1) Petr. J.C. DOUVEN (1837-) x Broeksittard 1871 Mar. Hel. COLARIS [zie 070]
|----|----|----|----•...2) Joh. Hub. DOUVEN (1849-) x Heerlen 1874 Mar. Elis. CLAESSENS (1851-)
|
|----•...Math. RAMAKERS (1738-82) x Schinnen 1781 Cath. Elis. HOEN
|
|----•...Hend. RAMAKERS (1740-) x Schinnen 1773 Mar. Gert. CREMERS (-1783)
|----|
|----|----•...Joh. Hend. RAMAKERS (1774-1849) x Mar. Ida MAERTAEL (-1836)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Hend. RAMAKERS (1798-1874) x Schinnen 1818 An. Elis. KNOPS (1792-)
|----|----|----|----•...Joh. Wil. RAMAKERS (1820-87) x Geleen 1850 Mar. Ant. ERKENS (1831-90)
|----|----|----|----|----•...Mar. Elis. RAMAKERS x Geleen 1889 Pet. Hend. THISSEN
|----|----|----|----|----•...Hendr. RAMAKERSx Geleen 1890 Mar. Ida GΦBBELS
|----|----|----|----|----•...Mar. A.C. RAMAKERSx Geleen 1894 Jan Ant. KENTJENS
|----|----|----|----|----•...Piet. Math. RAMAKERS x Geleen 1894 Mar. Elis. WOUTERS
|----|----|----|----|----•...Mar. Marg. RAMAKERS x Geleen 1895 Her. Ind. VERMIN
|----|----|----|----•...Joh. Petr. RAMAKERS (1822-) x Schinnen 1849 Mar. Gert. MAES (1828-1915)
|----|----|----|----•...Mar. Jos. RAMAKERS (1824-) x Jabeek 1859 Jacob WILLEMS (1820-)
|----|----|----|----•...Frans Hub. RAMAKERS (1831-78) x Oirsbeek 1861 Joan. Elis. JANSSEN (1832-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Elis. RAMAKERS x Maastricht 1885 Laur. Jos. HABETS
|----|----|----|----|----•...Jan H.J. RAMAKERS x Geleen Mar. Cath. HOOFS
|
|----•...Rein. RAMAKERS (1744-) x Schinnen 1777 Mar. Cath. PAULSEN
|----|----•...Petr. Theod. RAMAKERS (1781-) x Schinnen 1803 Mar. Lud. RIETRAE (1779-)
|----|----|----•   Joan Mar. RAMAEKERS (1806-) x Sint-Truiden 1865 Louis Jos. HINROULLE
|----|----|----•...Mar. Cath. RAMAKERS (1811-) x Schinnen 1839 Hend. THEHEUX (1806-)
|----|----|----|----•...Mar. An. THEHEUX (1845-) x Gronsvelt 1874 Theod. Hub. SOUDANT
|----|----|----•...Mar. Mecht. RAMAKERS (1819-) x Schinnen 1843 Joh. Mich. PALMEN (1813-) [zie 385]
|----|----•...Mar. Cath. RAMAKERS (1789-1834) x Schinnen 1821 Joh. Mich. MUYLKENS (1777-1871) [zie 368]Wijn Wijnen

Peter Schols


Henri Ramakers wordt 9 aug. 1704 gedoopt in Schinnen als zoon van Petrus en Maria Debets. Hij woont in Nagelbeek onder Schinnen, heeft daar veel land dat hij zelf bebouwt en beschikt naar eigen zeggen over een vermogen van 12.000 gulden. Tijdens de Oostenrijkse Successie-oorlog was hij een van de burgemeesters in Schinnen. Burgemeesters regelden toen de financiλn van een stad of dorp.
Hij trouwt 19 nov. 1730 in Schinnen Catharina Borvelts, gedoopt 18 jan. 1707 aldaar als dochter van Reinerus en Catharina Wijnen. Uit dit huwelijk worden van 1731 tot 1747 elf kinderen geboren. Catharina Borvelts wordt maar veertig jaar oud en overlijdt 11 maart 1748 in Schinnen.
In 1751 noemt een aantal gevangenen in Schinnen, onder meer Wijn Wijnen* Henri als medeplichtige bij overvallen op Petri en op de dames Gadee. Na advies ingewonnen te hebben van twee onpartijdige rechtsgeleerden bevelen de schepenen op 18 maart 1752 zijn "prise de corps of corporele apprehensie". Maar Henri is niet thuis en de dag daarop gaan schout en gerechtsboden naar de woning van zijn broer Matthijs. Daar weet men na veel gescheld en het oproepen van een aantal schutten binnen te dringen, maar Henri was er niet. Twee dagen later wordt het huis van Matthijs weer onderzocht en ook dat van zwager Christiaan Peusens in Wolfhagen. Op 22 maart wordt Henri voortvluchtig verklaard en zijn vee en roerende goederen in beslag genomen. Het vee, op 27 maart openbaar verkocht, brengt ruim 160 gulden op.
Intussen 'citeert' de gerechtsbode Henri twee keer, dat wil zeggen dat hij op de uiterste grenzen van de Heerlijkheid Schinnen afroept dat hij voor het gerecht moet verschijnen. Op 7 juni meldt hij zich eindelijk en tekent met een akte, opgemaakt door notaris Paulus Martinus Looijmans protest aan bij de Koningin (Maria Theresia van Habsburg) tegen de tot dan gevolgde procedure en machtigt L'Ortije voor een procedure bij Raad van Brabant in Brussel. Hij verklaart gevlucht te zijn naar Simpelveld omdat hij geen vertrouwen heeft van de plaatselijke gezagsdragers een eerlijk proces te krijgen, met name dat de schepen Nicolaas Campo hem slecht gezind is. Maar een aantal andere inwoners van Nagelbeek verklaren dat Henri's gedrag soms asociaal was. Na borgstelling mag hij veertien dagen op vrije voeten en komt daarna weer in arrest op Huis Schinnen.
Twee adviserende advocaten vinden confrontatie en eventueel scherp examen juridisch verantwoord. Op 3 sept. wordt Henri geconfronteerd tegen Peter Schols* in kasteel Sint Jansgeleen, maar hij ontkent alles ook op 3 nov. bij een ondervraging. De schepenen decreteren 4 dec. scherp examen en als dat aan hem voorgelezen wordt overkomt hem een flauwte. Henri sterft 47 jaar oud in de kerker van kasteel Ter Borch of 'Huis Schinnen'.

ZIE VERDER:

–– Documenten: in Nader scherp verhoor van Wijn Wijnen 22 dec. 1750

— LIT. - H. Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924)
..........p. 21, 55, 58, 84/88 [vlucht, opbrengst goederen, dood in cel], 101/2, 122 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 66 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 91, 93, 97, 108, 202/3, 290 [samenvatting]
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 29
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 203/8, 221. 'Deel II (2014)' p. 239
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

455

Helger Ramaekers uit Mechelen a.d. Maas, galg 1774

•...Helg. (Tossan.) RAMAKERS (1740-74) [zoon van 456] x Maasmechelen 1766 Sibil. PETERSJoannes Ramakers

Willem Opdenkamp


Helger Ramakers (Heiliger, Tossanus) is 7 okt 1740 gedoopt in Mechelen aan de Maas als zoon van Joannes Ramakers* en Margaretha Opdenkamp, zijn moeder is een zuster van Willem Opdenkamp*. Zijn kostwinning is niet bekend.
Hij trouwt 13 apr. 1766 met Gebilia Peters gedoopt 17 aug. 1741 in Eisden als dochter van Joannis en Elisabetha Berben. Uit dit huwelijk zijn twee dochter geboren, in 1769 en 1771.
Zijn oom Willem Opdenkamp vertelt na zijn dood dat hij samen met zijn broer Gerrit bijen gestolen zou hebben. Zijn vader is eerder gevangen en ondervraagt, maar het is onduidelijk of die hem genoemd heeft als medeplichtige of dat dit van een gevangene in Elsloo gekomen is. Het proces begint op 6 juni 1774 en eindigt met een doodvonnis.
Helger sterft 22 aug. 1774 samen met zijn vader aan de galg op de Galgenberg aan de westzijde van Mechelen tegenover de windmolen van Vucht.

ZIE VERDER:

–– Documenten: in Scherp verhoor Willem Opdenkamp 24/25 febr. 1775

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 52 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 220, 328 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 124
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

456

Joannes Ramakers, klompenmaker in Mechelen a.d. Maas, gefolterd, galg 1774•...Johan RAMAKERS (1714-74) x Maasmechelen 1739 Margr. OPDENKAMP
|
|----•...Tossan. RAMAEKERS (1740-74) [= 455] x Maasmechelen 1766 Sibil. PETERS
|
|----•...Mar. Marg. RAMAEKERS (1744-) x Mathijs SIMONS
|
|----•...Ger. RAMAEKERS (1750-95) x Gertr. VAN NEELEN (-1795)
|
|----•...Johan RAMAEKERS (1753-95) x Maasmechelen 1778 An. Cath. GORISSEN
|----|
|----|----•...Willem RAMAEKERS (1791-1854) x An. Marg. MAES
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Cath. RAMAEKERS (1829-68) x 1° Jan Mart. SCHUURMANS (1818-64)
|----|----|----|....x 2° Maasmechelen 1865 Pieter HAMERS (1832-)
|----|----|----|----•...1) Jan Wil. SCHUURMANS (1853-) x Maasmechelen 1874 An. Marg. CORSTJENS (1852-)
|----|----|----|----•...1) Aldeg. SCHUURMANS (1858-) x Maasmechelen 1877 Joh. H.F. MAES (1855-)
|----|----|
|----|----|----•...An. Cath. RAMAEKERS (1832-) x Maasmechelen 1859 Theod. CORSTJENS (1834-88)
|----|----|----|----•...Mar. Math. CORSTJENS (1870-) x Maasmechelen 1898 Jan Henr. PAULISSEN (1872-)
|----|----|
|----|----|----•...Wil. Hub. RAMAEKERS (1839-1903) x Maasmechelen 1871 Gertr. PAULISSEN (1837-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. RAMEKERS (1872-) x Maasmechelen 1895 Jan Lamb. MAES (1861-)
|----|----|
|----|----|----•...Petr. J.H. RAMAEKERS (1841-) x Maasmechelen 1864 Mar. An. DUQUΙ (1840-)
|----|----|----|----•...Jan Ger. RAMAEKERS (1867-) x Maasmechelen 1895 An. Mar. RAMAEKERS (1868-) [zie onder]
|----|----|----|----•...An. C.E. RAMAEKERS (1870-) x Maasmechelen 1889 Arn. Th. BEMELMANS (1857-)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. RAMEKERS (1876-) x Maasmechelen 1897 Joh. Theod. VONKEN (1867-)
|----|----|
|----|----|----•...Joan. Mar. RAMAEKERS (1843-72) x Maasmechelen 1868 Jan Jac. MONNISSEN
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Hub. RAMAEKERS (1845-) x Maasmechelen 1872 Joh. Lamb. VANDERHOVEN (1839-80) [zie onder]
|----|----|----|....x 2° Maasmechelen 1881 Theod. VANDERHOVEN (1842-) [zie onder]
|
|----•...Theod. RAMAEKERS (1758-1837) x 1° Maasmechelen 1784 Mecht. PHILIPPENS (-1787)
|----|....x 2° Maasmechelen 1791 Mar. An. SCHUURMANS (1762-1838)
|----|
|----|----•...2) Herman. RAMECKERS (1798-1861) x Maasmechelen 1832 Cath. SMEETS
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Nic. RAMAEKERS (1834-74) x Maasmechelen 1865 Mar. Cath. BOVEND'AERDE (1843-) [zie ook onder]
|----|----|----|----•...Mar. An. RAMAEKERS (1868-) x Maasmechelen 1895 Jan G.M. RAMAEKERS (1867-) [zie boven]
|----|----|----|----•...Joh. Math. RAMAEKERS (1871-) x Boorsem 1898 An. Mar. MERLO (1876-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. RAMAEKERS (1873-) x Maasmechelen 1900 Joh. Wilh. MAES (1872-)
|----|----|
|----|----|----•...Jan Math. RAMAEKERS (1836-) x 1° Maasmechelen 1864 Petron. WEEVERS (1838-81)
|----|----|----|....x 2° Maasmechelen 1883 Mar. Cath. BOVEND'AERDE (1843-) [zie boven]
|----|----|----|----•...An. Hub. RAMAEKERS x Maasmechelen 1893 Piet. J.A. NELIS
|----|----|----|----•...Mar. Cath. RAMAEKERS x Maasmechelen 1894 Joh. Rein. TERWINGEN
|----|----|----|----•...Mar. Marg. RAMAEKERS x Maasmechelen 1895 Joh. L.J. MAES
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. RAMAEKERS (1845-) x Maasmechelen 1869 Piet. Lamb. RAMAEKERS (1842-)
|----|----|
|----|----|----•...Jan Lamb. RAMAEKERS (1849-) x Maasmechelen 1872 Mar. C.Ph.H. HERYS (1848-)
|----|----|
|----|----|----•...Wilh. RAMAEKERS (1851-) x Maasmechelen 1876 Joan. Cath. HERIJS (1850-)
|----|
|----|----•...2) Petron. RAMAEKERS (-1867) x Nicol. VANDERHOVEN (-1859)
|----|----|----•...Mar. Cath. VANDERHOVEN (1829-) x Maasmechelen 1851 Jan. Mart. SCHUURMANS (1818-)
|----|----|----•...Mar. Agn. VANDERHOVEN (1832-) x Maasmechelen 1860 Joh. Hub. CORSTJENS (1826-)
|----|----|----•...Mar. An. VANDERHOVEN (1836-) x Maasmechelen 1862 Egb. TULLENEERS (1837-)
|----|----|----•...Joh. Lamb. VANDERHOVEN (1839-) x Maasmechelen 1872 Mar. Hub. RAMAEKERS (1845-) [zie boven]
|----|----|----•...Theod. VANDERHOVEN (1842-) x 1° Maasmechelen 1881 Mar. Hub. RAMAEKERS (1845-89) [zie boven]
|----|----|----|....x 2° Maasmechelen Mar. Soph. Maes (1867-)
|
|----•...Aldeg. RAMAEKERS (1765-95) x Maasmechelen 1791 Hub. MONNISSEN (1752-)Willem Opdenkamp

Helger  Ramakers


Joannes Ramakers, 'den klompen houwer van Mechelen' is circa 1714 geboren in Mechelen aan de Maas. Woont in Mechelen op het Bosch-end en verdient de kost als klompenmaker. Misschien werkt hij ook als pottenbakker
Hij trouwt 15 nov. 1739 in Mechelen aan de Maas met Margaretha Opdenkamp, een zuster Willem Opdenkamp*. Uit dit huwelijk worden tussen 1740 en 1765 tien kinderen geboren waaronder Helger (Tossanus) Ramakers*.
Waarschijnlijk is hij door gevangenen uit Elsloo beschuldigd een bendelid te zijn en aan overvallen meegedaan te hebben. Hij is vermoedelijk opgesloten in het Oude Stadhuis in Maastricht. Op 15 febr. 1774 is hij scherp verhoord en hij bekent en noemt dan ook zijn zwager Willem Opdenkamp als medeplichtige. Tenslotte is een doodvonnis geveld.
Joannes sterft, zestig jaar oud op 22 aug. 1774 samen met zijn zoon aan de galg op de Galgenberg aan de westzijde van Mechelen tegenover de windmolen van Vucht.
Margaretha Opdenkamp is 8 juni 1786 overleden in Mechelen.

ZIE VERDER:

–– Documenten: in Eerste verhoor Willem Opdenkamp op 8 febr. 1775
..........In brief van Drossard Limpens aan Thorn 10 febr. 1775
..........in Verzoek tot scherp examen van Willem Opdenkamp
..........in Scherp examen Willem Opdenkamp 24/25 feb. 1775

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 52 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 37 [als Helger R. vader]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 220, 328 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 122, 258, 254
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

457

De Knokeman, siroopdraaier uit Klimmen, galg 1775•...Chris. RAMAKERS (1711-75) x Klimmen 1738 Agat. DRUMMEN (1715-83)
|----•...Mar. Agn. RAMAKERS (1744-1815) x Johan BORMANS
|----•...Melch. RAMAKERS (1753-) x Sittard 1793 Mar. Cath. WEHRENS
|----•...Elis. RAMAKERS (1761-1811) x Klimmen 1783 Hub. SCHOUTETEN (1764-1849) [zie 502]

Joannes Vrusch

Bastiaan Boosten

Christiaan Vrusch

Frederik Pisters


Christiaan Ramakers genoemd 'de Knook' of 'de Knokeman' wordt 24 jan. 1711 gedoopt in Klimmen als zoon van Lambert en Agnes Broun. Zijn halfzuster Maria Ramakers is de moeder van Joannes Vrusch*, van Margaretha Vrusch getrouwd met Bastiaan Boosten*, van Christiaan Vrusch* en van Joanna Vrusch getrouwd met Frederik Pisters*. Hij woont in het dorp Klimmen en zegt van beroep siroopdraaier te zijn. Hij en zijn vrouw bezitten een deel van een boerderij, waar ze in wonen en ook wat stukken land, dat echter deels met hypotheek belast is.
Christiaan trouwt 28 nov. 1738 in Klimmen Agatha Drummen, gedoopt 8 april 1715 in Schimmert als dochter van Petrus en Gisela Borvelts. Uit dit huwelijk worden van 1739 tot 1761 tien kinderen geboren.
Na arrestatie op 5 jan. 1775, opsluiting in Valkenburg en verhoren waarbij hij ontkent is hij 17 jan. veroordeeld "om naer voorgaande territie per omnes gradus torturae tot bekentenisse te brengen." Dit pijnlijke verhoor vindt plaats op 17 en 18 jan. en daarna op 11 febr. nog eens. Hij bekent daarbij een zestal overvallen, en kennelijk niet alle misdrijven waarvan hij door andere gevangenen beticht is, maar het gerecht acht zijn schuld bewezen en velt een doodvonnis. Christiaan sterft 64 jaar oud op 14 maart 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Wanneer Agatha op 3 apr. gedagvaard wordt om hun bezittingen aan te geven, is zij niet in staat daar te verschijnen en laat het over aan haar zoon Harmanus. Zij is 31 maart 1783 begraven in Klimmen.

Opmerking: De 'knook' is in Limburg vaak de bijnaam voor een zeer mager persoon.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst echtparen, Valkenburg 1775
......... Vonnis scherper examen 17 jan.1775
..........Lijst scherper examen 17 &18 jan. 1775
..........Lijst scherper examen 10 febr. 1775
..........Vonnis 11 maart 1775
..........Aanbreng van de goederen 3 april 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 2 juni 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 92, 110 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222/3, 360 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 143/4, 167, 251
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

458

Joannes Ramakers, kuiper uit Retersbeek, galg 1775

•...Johan RAMAKERS (1734-75) x Klimmen 1762 Petron. OFFERMANS (1729-92)
|----•...Joh. Petr. RAMAKERS (1766-1832) x Joan. Cath. REUPERS
|----•...Joh. Petr. RAMAKERS (1770-1839) x Voerendaal 1801 Mar. Elis. LINTENS
|----•...Mar. An. RAMAKERS (1774-) x Voerendaal 1805 Joh. Hend. SPORKEN (1772-) [zie 549]Peter Gφtten

Thomas Paulussen


Joannes Ramakers wordt geboren in Retersbeek en is 25 juli 1734 gedoopt in Klimmen als zoon van Petrus en Joanna Odekircken, een broer van Joanna Ramakers getrouwd met Peter Gφtten (Jutten)* en van Helena Ramakers getrouwd met Thomas Paulussen*. Hij is kuiper en bewerkt ook het land van zijn vrouw en dat van hemzelf. Bij de latere confiscatie van goederen staat genoteerd dat de vaste goederen niets opbrengen. Is het land allemaal van zijn vrouw afkomstig? Of met veel schulden bezwaard?
Joannes trouwt 14 nov. 1762 in Klimmen met Petronella Offermans, weduwe van Willem Bisschops, op 9 okt. 1729 gedoopt als dochter van Thomas en Joanna Fleron. Uit het huwelijk van Joannes en Petronella worden van 1763 tot 1774 vier kinderen geboren, waarvan de jongste ruim een half jaar voor de dood van de vader.
Hij is 14 jan. 1775 aangehouden en opgesloten in het Landshuis in Valkenburg, waar hij ook op 8 maart wordt onderworpen aan een scherper examen. De bekentenissen die hij ten gevolge van de foltering doet leiden tot een doodvonnis. Joannes sterft 40 jaar oud op 4 april 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Petronella wordt 25 maart 1792 in Klimmen begraven.

ZIE VERDER:

— Documenten: Als bezitter van land
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Lijst scherper examen 8 maart 1775
..........Notariλel onderzoek naar bezit
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 329, 361 [samenvatting]
    - F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 55. 'Deel II (2014)' p. 251
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

459

Willem op de Kamp, boer uit Retersbeek, galg 1775

•...Wil. RAMAKERS (1711-75) x Klimmen 1736 Elis. SPORKEN (1713-84)
|
|----•...Mar. Marg. RAMAKERS (1737-1813) x Hulsberg 1770 Jacob MOONEN (1737-81) [zie 358]
|
|----•...Mich. RAMAKERS (1738-71) x Klimmen 1759 Mecht. SCHOENMAKERS (1729-96) [vgl. 541]
|----|
|----|----•...Mar. Elis. RAMAKERS (1760-1815) x Klimmen 1782 Jacob MOONEN (-1820)
|----|
|----|----•...Joh. Wil. RAMAKERS (1765-1827) x An. Mar. PIRSON (-1827)
|----|----|----•...Mar. Gertr. RAMAKERS (1797-) x Klimmen 1827 Petr. Herm. VAN KRUCHTEN
|----|----|----•...Jac. Ant. RAMAKERS (-1854) x Heerlen 1831 Cath. Agn. KLEICKER (1806-)
|----|----|----|----•...Mar.Cath. RAMAKERS (1832-1908) x  Schaesberg 1880 Joh.Pet. BROUNS (1829-1903) [zie 514]
|----|----|----|----•...Mar. Soph. RAMAKERS (1833-76) x Schaesberg 1861 Nic. Jos. VAN DEN HOFF (1821-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Cath. VAN DEN HOFF (1865-) x Nieuwenhagen Petr. Dion. JURGENS (1863-)
|----|----|----|----|----•...Hub. Jos. VAN DEN HOFF (1872-) x Nieuwenhagen 1899 Mar. Gert. FRANCKEN (1878-)
|----|----|----|----•...Mar. Ida RAMAKERS (1863-) x Eijgelshoven 1863 Joh. Leon. STORMER (1839-)
|----|----|----•...Mar. Elis. RAMAKERS (1808-) x Heerlen 1832 Hend. Jos. BOSCH
|----|
|----|----•...Gertr. RAMAKERS (1769-1848) x Heerlen 1799 Laurens BOUMANS (-1829)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Mecht. BOUMANS (1800-79) x Klimmen 1835 Joh. Ant. SOGELE (1787-1866)
|----|----|----|----•...Joh. Hend. SOGELE (1837-1929) x Schin op Geul 1862 Mar. Gertr. STEINS (1840-74) [zie 358]
|----|----|----|----|----•...An. Mar. SOGELE (-1941) x Schin op Geul 1890 Joh. S.H. EUSSEN
|----|----|----|----|----•...An. Mar. SOGELE (1868-1934) x Schin op Geul 1895 Paul Aug. BROUWERS
|----|----|----|----|----•...Mar. Ros. SOGELE (1871-1902) x Schin op Geul 1899 Frans Aug. HUNTJENS
|----|----|----|----•...Joh. Laur. SOGELE (1838-1915) x Heerlen 1867 Joan. Cath. DORTU (-1919)
|----|----|
|----|----|----•...Mich. BOUMANS (1802-77) x Voerendaal 1834 Joan. Mar. SPIERTS
|----|----|----|----•...Joh. H.L. BOUMANS (1837-88) x Voerendaal 1863 Mar. Elis. VAN HOMMERICH
|----|----|----|----|----•...An. M.H. BOUMANS (1862-1934) x Voerendaal 1882 Jos. Hub. OBERJE (1848-1934) [zie 306]
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Gertr. BOUMANS (1808-) x Voerendaal 1834 Joh. Hend. SPIERTS
|
|----•...Hend. RAMAKERS (1744-) x 1° Mar. Elis. MEIJS
|----|....x 2° Elis. DIEDEREN
|----|
|----|----•...Joh. Wil. RAMAKERS (1764-1849) x Hulsberg 1807 Mar. Hel. GELDERS (1773-) [zie 173]
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Petr. RAMAKERS (1808-64) x 1° Hulsberg 1833 Barb. RAEVEN (1804-43)
|----|----|----|....x 2° Schimmert 1850 Mar. Elis. WEUSTEN (1822-98) [zie 609]
|----|----|----|----•...2) Mar. Hub. RAMAKERS (1851-) x Hulsberg 1878 Joh. G.Th. SCHOENMAKERS
|----|----|----|----•...2) An. Elis. RAMAKERS (1854-) x Hulsberg 1877 Alex. Jos. KNOPS
|----|----|----|----•...2) Jac. Hub. RAMAKERS (1856-) x Hulsberg 1898 An. Mar. MOMMERS
|----|----|
|----|----|----•...Mar. An. RAMAKERS (1813-84) x Hulsberg 1832 Nic. HERMANS (1803-86)
|----|----|----|----•...An. Barb. HERMANS (1833-1924) x Hulsberg 1872 Joh. Wil. HOUBEN (1828-)
|----|----|----|----•...An. Elis. HERMANS (1835-1908) x Maastricht 1876 Joh. AKKERMANS (1834-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. HERMANS (1842-1926) x Joh. Math. SIJBEN
|----|----|----|----•...Mar. An. HERMANS (1845-98) x Roermond 1881 Joh. Wil. COPPΙE (1833-)
|----|----|----|----•...Mar. Ida HERMANS (1849-1936) x Hulsberg 1876 Joh. Hub. UBACHS (1847-)
|----|----|----|----•...Mar. Hel. HERMANS (1854-1932) x Hulsberg 1885 Joh. HUNTJENS (1854-)
|----|
|----|----•...Mart. RAMAKERS (1767-1837) x 1° Hulsberg 1802 Mar. Elis. HOUBEN (-1815)
|----|----|....x 2° Hulsberg 1816 Mar. Hel. VONCKEN
|----|----|
|----|----|----•...1) Mar. Elis. RAMAKERS (1804-66) x Schinnen 1841 Johan LEUNISSEN (1818-83)
|----|----|----|----• Mar. E.H. LEUNISSEN (1842-85) x Maastricht 1871 Hub. STEVENS (1833-)
|----|----|----|----• Joh.Mat. LEUNISSEN (1846-1925) x Wijnandsr. 1870 Mar.Jos. NIJSTEN (1850-1907) [zie 141]
|----|----|----|----• An. Mar. LEUNISSEN (1849-89) x Schinnen 1876 Corn. Joh. GROENEWEGEN (1849-)
|----|----|
|----|----|----•...1) Andr. RAMAKERS (1807-77) x Bocholtz 1837 Mar. Elis. HAMERS (-1895)
|----|----|----|----• Petr. Jos. RAMAKERS (1841-) x Bocholtz 1872 An. Elis. VAN DEN HOFF
|----|----|----|----• Joh. Math. RAMAKERS (1845-97) x Bocholtz 1879 Mar. Jos. VAN DEN HOFF
|----|----|----|----• Joh. Jos. RAMAKERS (1852-1917) x Bocholtz 1882 Mar. A.H. GERARDS
|----|----|----|----• An. M.M.H. RAMAKERS (1856-1933) x Bocholtz 1883 Leon. Jos. VAN HOMMERICH (1858-)
|----|----|
|----|----|----•...1) Joh. Petr. RAMAKERS (1810-58) x Hulsberg 1837 Mar. Marg. AELMANS (-1867)
|----|----|----|----•...Joh. Andr. RAMAKERS (1839-85) x Heer 1867 Christ. Hub. JANSSEN (1846-)
|----|----|----|----|----•  Hub. RAMAEKERS x Heer 1898 Mar. Rosa LUYTEN
|----|----|----|----•...Mar. E.H. RAMAKERS (1841-) x Hulsberg 1867 Petr. Nic. NEVEN (1836-)
|----|----|----|----•...Joh. Wil. RAMAKERS(1843-79) x Hulsberg 1867 Mar. Elis. RAMAKERS
|----|----|----|----|----•  Jan Andr. RAMAEKERS x Klimmen 1900 Mar. Jos. PLUIJMEN [zie 173]

Coen Sporken

Joannes Moonen

Peter Gerrits

Joannes Eeven

Heiliger Gerrits


Willem Ramakers genoemd 'Willem op de Camp' wordt geboren in Retersbeek en 19 febr. 1711 in Klimmen gedoopt als zoon van Michael en Margaretha Smolders. Woont 'aan gen ende' van Retersbeek en zegt zelf als dagloner en landbouwer de kost te verdienen. In feite is hij een welvarende boer met veel land dat later meer dan 2000 gulden opbrengt.
Hij trouwt 21 okt. 1736 in Klimmen Elisabeth Sporken, gedoopt 25 nov. 1713 aldaar als dochter van Joannes en Gertrudis Schimpkens; zij is een zuster van Coen Sporken*. Uit het huwelijk van Willem en Elisabeth worden van 1737 tot 1748 zeven kinderen geboren, waaronder Maria Margaretha getrouwd met Jacob de zoon van Joannes Moonen*.
Nadat hij beschuldigd is door Peter Gerrits* uit Heerlen in aug. 73 en door Joannes Eeven* en Heiliger Gerrits* in okt. 1774, wordt hij 27 nov. 1773 gearresteerd tegelijk met vier anderen en naar de gevangenis in Valkenburg overgebracht. Kort daana worden vijf mannen uit Retersbeek, waaronder twee beschuldigers terechtgesteld. Willem maakt in de laatste nacht vσσr de executie mee dat pastoor Damoiseaux van Oud-Valkenburg namens de veroordeelden spijtbetuigingen over hun aanklachten komt aanbieden. Daarna worden 9 dec. op verzoek van onder meer de vrouw van Willem getuigenverklaringen vastgelegd, dat zowel Eeven als Heiliger Gerrits vσσrdat ze zelf in hechtenis worden genomen dreigementen geuit hebben om mannen uit Retersbeek en Weustenrade te zullen beschuldigen. De volgende dag is Willem samen met vier andere gevangenen vrijgelaten.
Maar later volgen nieuwe aantijgingen en op 24 nov. 1774 is hij opnieuw opgepakt en in Valkenburg opgesloten. Daar worden hij in een pijnlijke ondervraging op 9 dec. tot bekentenissen gedwongen en op grond daarvan ter dood veroordeeld. Willem sterft 63 jaar oud op 11 jan. 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Elisabeth Sporken wordt 12 jan. 1784 in Klimmen begraven.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen van Peter Gerrits 3 aug. 1773
..........Nota juridisch advies 7 aug 1773
..........Bericht in krant van die tijd over eerste gevangenschap
..........In: Scherp verhoor Joannes Eeven 22 okt. 1773
..........Getuigen over uitlatingen van Joannes Eeven 9 dec. 1773
..........Getuigen over uitlatingen van Heiliger Gerrits 9 dec. 1773
..........Bericht in krant van die tijd over tweede arrestatie
..........In: Verhoren van Johannes Haesen 5 dec. 1774
..........Lijst scherper examen 9 dec. 1774
..........Scherp verhoor in zake pastoor Damoiseaux 14 dec. 1774 • Cipier Bogman hierover 30 dec. 1774
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Notarieel onderzoek naar bezit
..........Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— Kwartierstaat H.W.E. Luijten. Info via  Homepage van H.W.E. Luijten (in nieuw venster) hier

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 218, 221, 356/7, 361 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 138, 141, 251
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER