DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten                Processtukken

Lijst van de veroordeelden in Valkenburg 23 sept. 1773 - 31 juli 1776
waarvan de goederen geconfisceerd zijn

Heemkunde Landgraaf - GSG- 103 Verzameling Speckens


pag. 1

Namen der Geëxe-
cuteerdens


Decreet van
Apprehensie


Dag van
Executie


Sententie1. Dirk Herseler
  Neerbeek
den 3 Juni 1773
den 23. Sept. 1773
gerabraekt

2. Anth. Rasch
  Oensel
den 19. Aug.
,,
gehangen
3. Joannes Vrusch      
  Beek
den 16. Juli
,, ,,
4. Will. Glasemakers
  Beek
den 7. Aug. ,, ,,
5. Marten Legros
  Beek
,, ,, ,,
6. Gerad Stijnen
  Beek
,, ,, ,,
7. Abr. Nathan
  Beek
den 16. juli
den 14. Nov. 1773
,,
8. Matth. Schroeders
  Houttheim
den 29 juli
den 26. Nov. 1773
,,
9. Andr. Steijnen
  Beek
den 7. Aug.
,, ,,
10. Frederic Pisters
  Beek
den 16 Sept.
,, ,,
11. Daem  Goosens
  Roer an  Beek
,, ,, ,,
12. Geerke Steijnen
  Neerbeek
,, ,, ,,
13. Peter Jutten
  Rittersbeek
den 14 Aug.
den 30 Aug. 1773
,,
14. Joannes Eeven
  Weustenraed
,, ,, ,,
15. Peter Mengelen
  Rittersbeek
,, ,, ,,
16. Heijliger Gerits
  Rittersbeek
,, ,, ,,
17. Joannes Steijns
  Rittersbeek
,, ,, ,,

pag.2


Namen der Geëxe-
cuteerdens

18. Gerardus Muijl-
  kens, Beek

Decreet van
Apprehensie

den 17 Sept.1773

Dag van
Executie

den 25 Dec. 1773

Sententie


gehangen
19. Francus Haeg-
  mans  Beek
den 24 Nov.
den 8 Feb. 1774
,,
20. Magiel Lemmens
  Beek
den 16. Sept.
,, ,,
21. Matthijs Smeets
  Beek
,, ,, ,,
22. Daem Goossens
  M.d.J. Daem  Beek
den 17. Nov.
,, ,,
23. Erke Mobers
  Beek
den 24. Nov.
,, ,,
24. Erke Erkens
  Beek
,, ,, ,,
25. Joannes Steijnen
  Beek
,, den 26. Meij
,,
26. Peter Craenen
  Beek
den 16. Nov.
,, ,,
27. Joannes Thijssen
  Beker geen Hout
den 16 Sept.
,, ,,
28. Joannes Smeets
  Elser Jan  Beek
den 10. Meij 1774
,, ,,
29.  Joannes Penders
  Beek
den 27. Jan.
,, ,,
30. Geurd Boormans
  Broekheijm
,, den 7. Julij
,,
31. Janneke Smeets
  Haesdael
den 23 Nov. 1773
,, ,,
32. Peter Ploumen
  Houthem
den 23. junij 1774
,, ,,
33. Nicolaes Sporck
  Haesdael
den 18 Meij
,, ,,
34. Christ. Vlekken
  Houthem
den 29. Julij 1773
,, ,,
35. Peter Muijlkens
  Haesdael
den 24 Meij 1774
,, ,,
36. Willem Erkens
  Neerbeek
den 2. Aug 1773
den 28 Julij
,,
37. Peter Claessen
  Haesdael
den 4. Julij 1774
,, ,,
38. Dirk Debets
  Haesdael
den 15. Julij
,, ,,

pag. 3


Namen der Geëxe-
cuteerdens

39.Matth. Cardous
  Haesdael

Decreet van
Apprehensie

den 26. Meij 1774

Dag van
Executie

den 28 Julij 1774

Sententie


gehangen
40. M. Boormans
  Heek
den 16. Julij
,, ,,
41.Niclaes Reemps
  Heek
den 5 Nov.
den 24. Nov.
,,
42. Lins Schouteten
  Aretsgenhout
den 7. Julij 1773
,, ,,
43. Daniel Hollanders
  Heek
den 19. Oct.
,, ,,
44. Hendr. Tomaes
  Heek
den 2. Nov.
,, ,,
45. Geradus Sijben
  Heek
den 26 Oct.
,, ,,
46. Gerard Pakbier
  Heek
den 19. Oct.
,, ,,
47. Nijst Pakbier
  Heek
den 19. Oct. ,, ,,
48. Will. Adriaens
  Aelbeek
den 22. Julij [1774">
,, ,,
49. Joannes La Haie
  Aelbeek
,, ,, ,,
50. Hendr. Akker-
  mans  Meerssen
den 23 Junij ,, gerabraekt
51. Anth. Emonts
  Heek
den 20. Oct.
den 30  Dec.
gehangen
52. Peter Speetjens
  Haesdael
den 22. Sept
den 11 Jan. 1775
,,
53. Stas Pakbier
  Heek
den 19 Oct.
,, ,,
54. Joannes Haesen
  Rittersbeek
den 24 Nov.
,, ,,
55. Will. Ramakers
  Rittersbeek
,, ,, ,,
56. Coen Sporken
  Rittersbeek
,, ,, ,,
57. Hend. Pakbier
  Heek
den 3. Maert 1775
den 14 Maert
,,
58. Meijs Trachten
  Cartembag
den 5 Jan.
,, ,,
59. Nijst Nijsten
  Cartenbag
,, ,, ,,

pag. 4


Namen der Geëxe-
cuteerdens

60. Peter Smeets
  Hulsberg

Decreet van
Apprehensie

den 6. Sept. 1774

Dag van
Executie

den 14 Maert 1775

Sententie


gehangen
61. Coen Joonen
  Haesdael
den 14 Jan. 1775
,, ,,
62. Lambert Reupers
  Haesdael
den 11. Jan.
,, ,,
63.  Christ. Ramakers
  Climmen
den 5. Jan.
,, ,,
64. Renier Sijben
  Heek
den 19. Oct 1774
,, ,,
65. Nicolas Daniels
  de Bies
den 8. Junij 1775
den 4. April
,,
66. Nijst Aloffs
  Haesdael
den 9 Maert
,, ,,
67. Lamb. Akker-
  mans  Aalbeek
den 11. Jan.
,, ,,
68. Joannes Ramakers
  Rittersbeek
den 14 Jan. 1775
,, ,,
69. Fr. W. Heussen
  Weustenrade
den 24 Nov. 1774
,, ,,
70. Matth. Emands
  Broekheijm
den 9. Mart 1775
,, ,,
71. Catrijn Trachten
  Gartenbach
den 16. Maert 1775
,, Gegeesselt
72. Willem Haegmans
  Haesdael
den 7. Maert 1775
den 22. Aug 1775
Gehangen
73. Peter Bosch
  Hulsberg
den 23. Maert 1775
,, ,,
74. Johannes Daniels
  Benser
den 13. Feb. 1775
,, ,,
75. Johannes Keulmans
  Aelbeek
den 31. Meert 1775
,, ,,
76. Leend. Muijlkens
  Oensel
den 23. Meij 1775
,, ,,
77. Jacobus Bosch
  Aretsgenhout
den 8. Junij 1775
,, ,,
78. Joannes Pirongs
  Houtthem
den 9. Maert 1775
,, ,,
79. Fr. A. Brasse
  Vagarens
den 11 Jan. 1775
den 17 Aug. 1775
Gerabraekt
80. Leendert Bude
  Ritterbeek
den 14 Junij 1775
,, Gehangen

pag. 5


Namen der Geëxe-
cuteerdens

81. Matt. Silverentant
  Haesdael

Decreet van
Apprehensie

den 23 Meij 1775

Dag van
Executie

den 17. Aug. 1775

Sententie


gehangen
82. Matth. Reemps
  Aretsgenhout
den 14. Junij 1775
,, ,,
83. Hendr. Habets
  Aelbeek
den 8. Junij 1775
,, ,,
84. Jacque Roosen
  de Straet
den 14. Julij 1775
,, ,,
85. Meerten Duijs
  de Straet
,, ,, ,,
86. Wolf Coonen
  Hulsberg
den 17 Aug. 1775
den 5 Oct. 1775
,,
87. Gerad Weusten
  Haesdael
den 10 Junij 1775
,, ,,
88. Hendr. Ruijters
  Ambij
den 14. Aug. 1775 ,, ,,
89. Piter Wouters
  Valkenburg
den 11 Aug. 1775
,, ,,
90. Goossen Meuwis-
  sen  Strabag
den 9. Meert 1775
,, ,,
91. Nic. Hollanders
  Valkenburg
den 22. Julij 1775
,, ,,
92. Joh. Windtmans
  Valkenburg
,, ,, ,,
93. Joh. Severijns
  Beek
den 23. Meij 1775
den 22. Oct. 1775
,,
94. Jacob Herrewig
  Houtemerberg
den 11 Aug. 1775
den 29. Nov 1775
,,
95. Jan Moonen
  Weustenrade
den 7. Dec. 1775
den 11 Jan. 1776
,,
96. Thoma Paulussen
  Rittersbeek
den 7. Dec. 1775
,, ,,
97. Pit. Arn. Lassauw
  Waehlem
den 26 Oct. 1775
,, ,,
98. Steven Eggen
  Heek
den 17 Aug. 1775
,, ,,
99. Paulus Mulders
  Craubagh
den 16 Nov. 1775
,, ,,
100. Herm. Meeuwissen
  Broekheijm
den 11 Jan. 1776
den 9. Julij 1776
,,
101. Peter Boosten
  Aretsgenhout
den 20 Aug. 1775
,, ,,
102. Joh. Offermans
  Meerssen
den 17 Jan. 1775
,, ,,
103. Lamb. Canna
  Merssen
,, den 10. Meij 1776 Gegeesselt
104. Jan Louis
  Rothem
,, den 10. Meij 1776 Gebannen
 

  


 

Namen der in de Gevankenisse gestorvene en ander de Galge begraevene gedetineerdens
1. Peter Clermond van Beek  Vide ge... staat
2. Leonard Pijls  Vide staat  N. 19
3. Mattijs Cruts van Oensel  N. 18
4. Stephen Meeuwissen . Strabag
5. Dirk Spee . Rittersbeek

Lijster der in contumaciam Gebannene
den 16 Febr. 1775
1. Anthoon Bosch, Heek
2. Willem Willems, Aretsgenhout
3. Willem Habets, Aretsgenhout
4. Hendr. Laven, Beek
5. Joannes Pijls, Beek
6. Joannes Severijns, Beek de post geëxecuteert vide de geëxecuteerdens N° 93
7. Welter Penders, Beek
8. Bastiaen Boosten, Beek
9. Nicolaas Stassen, Beek
10. Piter Lemmens, Beek
11. Erke of Arnold Erkens, Neerbeek
12. Leentje Claessens, Geverik
13. Leonard Vreen, Beek
14. Piter Kerkhoffs, Beek
15. Frederik, Romans, Beek
16. Christ. Vrusch, Beek
17. Christ. Panhuijsen, Haesdael
18. Piter Gelders, Heek
19. Hans Daniels geappreh. den 13 Febr. 1775  vide N°74 Geëxecuteert

den 8 Sept. 1776
20. Math. Smeets, Haesdael
21. Hendr. Collaris, Aelbeek
22. Matthijs Steijnen, Neerbeek
23. Paulus Drummen, Rittersbeek
24. M. Sweelsen, Haesdael
25. Wouter Meeuwissen Broekeym
26. Magiel Debits, Haesdael


Namen der Geëxecuteerdens man welkers
vonnis nog niet opgemaekt is.

1. Christiaen Savelberg, Straet
2. Matthijs Schuepkens, Climmen


Naar boven


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER