DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenBeschuldigingenBrief van de J.C.S.Limpens aan Frische Secretaris van Thorn 10 feb. 1775 over Willem Opdekamp
  •  RHCL Thorn 1215  • Aen den welEd. gest. Heer
Den Heer Frische Raedt en
Secretaris van den Lande van
en
..........Tot
................Thorn


weledel gestrenge heer

uw Edel gestrenge missive is mij seer wel
geworden waer uijt verstaan hoe dat Wilm
Op den Camp geapprehendeert is. Desen is fugetijf
van Mechelen, hebben den selven bij edictalen
Doen indagen en in contumaciam tegens hem tot
banissement geprocedeert. Hij is altoos seer
verdagt suspect en van eenen slechten levens
aart geweest. Daar en boven is hij beticht onder
de berugte bende te gehooren soo door sijn
swager als door seekeren Marten Mulkens

mede geëxecuteerde, waer af uedele de responsiven
sal toe senden als mede copije van de corpora
Delictorum. Inmiddels ben met alle achtinge

weldel gestrenge Heer
maestricht den 10 feb 1775

uEdel gest. onderd. dienaar
J.C.S. de Limpens
Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER