Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailVrusch


600

Der Vrosch, dagloner uit Heerlen, gefolterd executie 1773

•  (Joh.) Petr. VRUSCH (-1773) x Hoensbroek 1760 Maria KICKEN

Nicolaes Rheumkens

Willem Vroomen

Hans Peter Vrφsch wordt 11 okt. 1722 gedoopt in Heerlen als zoon van Antonius en Catharina Pricken. Woont in Heerlen 'aan den hoek nevens Nicolaes Rienkens', zijn kostwinning is werken als los arbeider of als 'decker'. Nicolaas Herseler noemt hem een wever. Heeft geen bezit en een half jaar voor zijn arrestatie is het huisraad verkocht vanwege schulden.
Hij trouwt als 37-jarige op 24 sept. 1760 in Hoensbroek Maria Kicken (of Kiezen of Ritzen). Hypothese: Joanna Maria Ritzen, gedoopt 21 nov. 1727 in Hoensbroek als dochter van Petrus en Helena Smeets) Uit het huwelijk van Hans Peter en Maria worden van 1761 tot 1772 drie kinderen geboren.
Hans Peter wordt beschuldigd tijdens verhoren onder foltering en 7 juni 1773 is er een bevel tot arrestatie en in strikte detentie te stellen. Aangehouden, overgebracht naar Valkenburg en daar ontkent hij in het verhoor van 11 juni schuldig te zijn aan diefstallen of inbraken, 'eewig niet!'. Ook 12 juni door Nicolaes Rheumkens* en Willem Vroomen* beschuldigd in confrontatie, blijft hij volhouden niet medeplichtig te zijn, waarop hij 17 juni tot een pijnlijk verhoor is veroordeeld. De volgende dag worden de duimschroeven aangezet en ook de rechter scheenschroef, waarna hij bekent schuldig te zijn aan misdrijven. 'Vervolgens sijne verdere complicen niet willende openbaaren is aan hem de linker scheenschruijve geappliceert'. Op grond van deze verklaring is hij ter dood veroordeeld.
Hans Peter sterft 50 jaar oud op 19 juli 1773 aan de galg op de Heesberg bij Heerlen.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Nicolaas Hersseler 4/5 mei 1773
..........Arrestatie bevel 7 juni 1773
..........In: Nader scherp verhoor Nicolaas Hersseler 6/7 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Mathijs Crousen 13 juli 1774
..........Lijst scherper examen 18 juni 1773
..........Bericht in krant van die tijd
..........In: Scherp examen van Peter Gerrits 3 aug. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Inventaris huisraad 2 febr. 1775
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 46 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 30 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 134 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 378 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 96, 246, 258
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

601

Christiaen Vrusch, slotenmaker in Beek, gevlucht, verbannen 1775

•...Chris. VRUSCH (1738-1803) x Beek 1767 Mar. Sib. HAEGMANS (1740-70)
|
|----•...Paul VRUSCH (1768-1837) x Beek 1802 Mar. Sib. PENRIS (1774-1825)
|----|
|----|----•...Joh. Mat. FRUSCH (1802-78) x 1° Beek 1829 An. Hel. WOUTERS (1798-1836)
|----|----|....x 2° Beek 1839 An. Elis. DUIJKERS(1809-45)
|----|----|....x 3° Beek 1850 Mar. Agn. CREMERS (1796-1882)
|----|----|
|----|----|----•...1) Mar. An. FRUSCH (1830-90) x Beek 1850 Joh. Petr. J. LEMMENS (1828-79)
|----|----|----|----•...Gert. Hub. LEMMENS (1853-1932) x Beek 1881 Hend. Jos. SEVERENS (1852-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. LEMMENS (1854-1920) x 1Ί Beek 1881 Joh. Jac. GELISSEN (1852-87)
|----|----|----|----|....x 2Ί Beek 1890 Jac. Hub. GELISSEN (1861-1936)
|----|----|----|----•...Mar. J.H. LEMMENS (1861-1931) x Beek 1895 Mar. C.J. PITERS (1857-)
|----|----|----|----•...Cath. Ant. LEMMENS (1869-) x Beek 1896 Petr. Hub. ROMANS (1870-)
|----|----|
|----|----|----•...2) Petr. FRUSCH (1843-86) x Beek 1869 Mar. Ida HOUTBECKERS (1847-1912)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. FRUSCH (1870-1942) x Beek 1895 Joh. Jac. GELISSEN (1869-)
|----|----|----|----•...Joh. W.H. FRUSCH (1872-) x Berg en Terblijt 1896 Mar. Lou. SPRONCK (1874-)
|----|----|
|----|----|----•...3) Mar. Elis. FRUSCH (1851-90) x Beek 1878 Corn. LUYTEN (1848-1920)
|----|
|----|----•...Math. Jos. FRUSCH (1809-98) x An. Elis. BAUSCH (1817-1909)
|----|----|----•...An. Mar. FRUSCH (1839-1920) x Beek 1870 Joh. Mich. SMEETS (1824-)
|----|----|----•...Joh. Hend. FRUSCH (1843-1911) x Geleen 1877 Mar. Ida BEAUMONT (1833-1910)
|----|----|----•...An. Hub. FRUSCH (1846-1933) x Beek 1872 Petr. Frans HEUTS (1843-91) [zie 236]
|----|----|----•...Math. Jos. VRUSCH (1854-) x Schinnen 1890 Mar. Paul. KEULEN (1856-1918) [zie 513]
|----|----|----•...Mar. Sib. FRUSCH (1857-) x Beek 1897 Joh. Hub. VAN BUGGENUM
|----|
|----|----•...Petr. Ger. VRUSCH (1820-82) x Beek 1847 Mar. Joan. CUIJPERS (1821-98)
|----|----|----•...Mar. Elis. FRUSCH (1849-1909) x Beek 1875 Joh. Mart. GELISSEN (1841-1918)
|----|----|----•...Petr. Jos. FRUSCH (1853-1913) x Spaubeek 1879 Mar. Cath. WELZEN (1853-1909)
|----|----|----•...Jos. Hub. FRUSCH (1855-1931) x Schinnen 1886 Mar. Cath. H. BOIJENS (1857-1940)


Joannes Vrusch

Bast. Boosten

Fr. Pisters

Christiaen Rameckers

Abraham Nathan

Anton Rasch

Math. Smeets

Christiaan Vrusch wordt 2 febr. 1738 gedoopt in Klimmen als zoon van Paulus en Maria Ramakers. Een broer van Joannes Vrusch*, van Margaretha Vrusch getrouwd met Bastiaan Boosten* en van Joanna Vrusch getrouwd met Vreeke Pisters*. Zijn moeder is een halfzuster van Christiaen Rameckers*. Van beroep slotenmaker en wonend binnen het dorp Beek aan de Platz, heeft weinig bezit.
Hij trouwt 1 mei 1767 in Beek Maria Sibilla Haegmans, gedoopt aldaar op 10 febr. 1740 als dochter van Joannes en Anna Wouters. Uit dit huwelijk worden in 1768 en 1770 twee zoons geboren. Maria Sibilla Haegmams overlijdt vier maanden na de laatste bevalling op 14 sept. 1770 in Beek, pas dertig jaar oud.
Christiaan is beschuldigd tijdens de scherpe verhoren 28 aug. 1773 door Abraham Nathan*, 3 en 9 sept. door Anton Rasch*, 17 sept. van Mathijs Smeets* en daarna nog meer. Het is niet bekend op welk moment hij gevlucht is en na de executie van een broer, een zwager en een oom was het niet evident zichzelf bij het gerecht te melden. Hij is bij verstek eeuwig verbannen uit de Landen van de Generaliteit op 16 febr. 1775. Op enig moment is hij echter teruggekeerd in Beek. Christiaan overlijdt 65 jaar oud op 27 okt. 1803 in Beek.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Abraham Nathan 27 aug. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Overzicht beschuldigingen
..........Vonnis 3 febr. 1775
..........Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 128, 222, 331, 348, 350 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 217, 258
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

602

Joannes Vrusch, slotenmaker in Beek, galg 1773•...Johan VRUSCH (1730-73) x Beek 1750 Mar. Cath. NIJSTEN (1733-1812)
|
|----•...Mar. Joan. VRUSCH (1758-1807) x Beek 1776 Mat. LUYTEN (-1807)
|
|----•...Sebas. VRUSCH (1765-1814) x Beek 1789 Marg. STIJNEN (1765-1855) [zie 557]
|----|
|----|----•...Mar. Cath. FRUSCH (1790-1881) x Beek 1811 Frans RENKENS (1776-1857)
|----|----|
|----|----|----•...Sebast. RENKENS (1815-95) x Beek 1847 An. Sib. H. MAESEN (1823-53)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. RENKENS (1849-91) x Beek 1881 Ger. LACROIX (1851-97)
|----|----|----|----•...Petr. F.H. RENKENS (1851-82) x Roermond 1878 Elis. Petron. WASSENBERGH (1851-1931)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Ida RENKENS (1818-84) x Beek 1869 Joh. Lamb. LEMMENS (1823-98)
|----|----|
|----|----|----•...Petron. RENKENS (1820-99) x Beek 1849 Joh. Petr. HENSSEN (1822-86)
|----|----|----|----•...Frans Hub. HENSSEN (1851-1935) x 1Ί Geleen 1886 Mar. Soph. ROUSCHOP (1851-89)
|----|----|----|----|....x 2Ί Beek 1894 Mar. An. JACOBS (1875-)
|----|----|----|----•...Sebas. HENSSEN (1855-1921) x Beek 1900 Mar. Hub. ROULAND (1870-)
|----|----|
|----|----|----•...Willem RENKENS (1822-1909) x Beek 1845 An. Elis. HOFFMAN (1821-1907)
|----|----|----|----•...An. Hub. RENKENS (1849-1935) x Geleen 1879 Joh. Petr. PETERS (1845-)
|----|----|----|----•...Mar. Ida RENKENS (1851-1928) x Beek 1883 Joh. Hub. DIRIX (1856-)
|----|----|----|----•...Mar. Jud. RENKENS (1853-1936) x Maastricht 1882 Joh. Hend. PETERS (1853-)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. RENKENS (1856-1923) x Bunde 1886 Hub. ECKMANS (1862-)
|----|----|----|----•...Mar. C.H. RENKENS (1860-) x Beek 1886 Joh. Hub. VISSCHERS (1857-)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Lamb. RENKENS (1829-1906) x Beek 1851 Mar. Elis. KLINCKERS (1831-1909)
|----|----|----|----•...Mar. C.H. RENKENS (1854-) x Beek 1881 Sebas. FRUSCH (1857-) [zie onder]
|----|----|----|----•...Petr. Math. RENKENS (1856-1920) x Beek 1894 Mar. Corn. VAN MULKEN (1860-)
|----|----|----|----•...An. Mar. RENKENS (1858-1928) x Beek 1887 Petr. Lamb. MOLLING (1856-)
|----|----|
|----|----|----•...Hendr. RENKENS (1831-71) x Schinnen 1869 Mar. Elis. PIJLS
|----|
|----|----•...Mar. Hel. FRUSCH (1792-1848) 1° rel.m. N.N.
|----|----|....x 2° Beek 1820 Joh. Wil. VROMEN (1796-1890)
|----|----|
|----|----|----•...1) Petr. Frans FRUSCH (1816-94) x Beek 1844 Mar. An. SLANGEN (1818-1887)
|----|----|----|----•...Magd. Hub. FRUSCH (1845-) x 1° Tongeren 1874 Joh. Henr. GRONENSCHILD (1838-80)
|----|----|----|----|....x 2° Tongeren 1881 Paul J.J.H. RENWART
|----|----|----|----•...Mar. C.J. FRUSCH (1847-81) x Beek 1873 Leon. SLANGEN (1843-)
|----|----|----|----•...Mar. Ida FRUSCH (1852-) x Beek 1877 Dieud. TIELENS (1851-)
|----|----|----|----•...Frans Hub. FRUSCH (1853-1910) x Elsloo 1892 Mar. P.H. BOURS (1859-)
|----|----|----|----•...Sebast. FRUSCH (1857-) x Beek 1881 Mar. C.H. RENKENS (1854-) [zie boven]
|----|----|----|----•...Joan. FRUSCH (1861-1931) x Beek 1890 Petr. Leon ERKENS (1863-)
|----|----|
|----|----|----•...2) Mar. Christ. VROMEN (1824-72) x Hoensbroek 1857 Joh. Wil. HERMANS (1830-76)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. HERMANS (1657-84) x Maastricht 1882 Ludw. J.H. PILLIET
|----|----|----|----•...Jos. Val. HERMANS (1859-91) x Maastricht 1878 Mar. Wilh. CIMMERMANS (1862-)
|----|----|----|----•...Joh. Frans HERMANS (1861-1931) x 1° Venlo 1884 Jos. Franc. VAN BOKSEL
|----|----|----|----|....x 2° Venlo 1887 Hendr. H.R. RECEVEUR
|----|----|----|----•...Seb. Ant. HERMANS (1866-1939) x Maastricht 1887 Anna CARIS
|----|----|
|----|----|----•...2) Mar. Ida VROMEN (1829-92) x Beek 1853 Eust. WIJNEN (1818-1904)
|----|----|----|----•...Mar. Hel. WIJNEN (1867-) x Amby 1893 Corn. Hend. GOOR (1872-)
|----|----|
|----|----|----•...2) Sebast. VROMEN (1841-75) x Beek 1864 Hel. Hub. SAVELKOULS (-1913)
|----|----|----|----•...Franc. VROMEN (1869-) x Haarlem 1893 Petron. HENNING
|----|
|----|----•...Paul FRUSCH (1799-1843) x Beek 1832 Mar. An. A. EIJSSEN (1790-)
Christiaan Vrusch

Bastiaan Boosten

Fr. Pisters

Christiaen Rameckers

Pieter
Pieters


Dirk
Hersseler


Matthijs Stijnen

Joannes Vrusch wordt 15 jan. 1730 gedoopt in Klimmen als zoon van Paulus en Maria Ramakers. Hij is een broer van Christiaan Vrusch*, van Margaretha Vrusch getrouwd met Bastiaan Boosten* en van Joanna Vrusch getrouwd met Vreeke Pisters*. Zijn moeder is een halfzuster van Christiaen Rameckers*. Hij woont in Beek en is slotenmaker van beroep, heeft weinig bezit.
Hij trouwt al op 20-jarige leeftijd op 12 okt. 1750 met de 16-jarige Maria Catharina Nijsten, gedoopt aldaar 24 nov. 1733 als dochter van Sebastiaan en Elisabeth Lemmens. Het eerste kind volgt na vijf maanden en tot 1772 worden er nog zeven kinderen geboren. De jongste is nog geen jaar oud bij de dood van de vader.
Joannes is al in juli 1773 beschuldigde eerst door Pieter Pieters* en later ook door Dirk Hersseler*. Onder meer zou hij meegedaan hebben aan een gewelddadige diefstal bij Campo in het Nieuw Huis achter Schimmert op het Spaans en een paar maanden later is aangetoond dat deze overval slechts een verhaal was dat de ronde deed, maar nooit gepleegd is. Maar Joannes is 16 juli aangehouden en opgesloten in Valkenburg. Hij is geconfronteerd met genoemde Pieter Pieters en nadat hij alles ontkend heeft verwezen naar de tortuur. Tijdens dit pijnlijk verhoor op 29 juli heeft hij wel bekend en dit de volgende dag bij de recollectie bevestigd, waarbij hij onder meer Matthijs Stijnen* heeft genoemd als medeplichtige. Maar op 1 sept. geconfronteerd tegen die Matthijs zegt hij hem alleen door de pijn beschuldigd te hebben. Na bij J.C.S. de Limpens ingewonnen juridisch advies is hij ter dood veroordeeld. Joannes Vrusch sterft 43 jaar oud op 23 sept. 1773 aan de galg op de Graetheide onder Beek.
Maria Catharina Nijsten overlijdt bijna veertig jaar na de executie van haar man op 5 juni 1812 in Beek.

ZIE VERDER:

— Documenten: Beschuldigd door Pieter Pieters 10 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........Lees over de overval die nooit gepleegd werd
..........Lijst scherper examen 28 juli 1773
..........Beschuldiging van Matthijs Stijnen
..........Rol in arrestatie Matthijs Stijnen
..........Confrontatie tegen Andries Stijnen 1 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........Nota juridisch advies 7 aug. 1773
..........In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........In: Scherp verhoor van Erke Erkens 'de Hoesaer' 25 jan. 1774
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........In: Beschuldigingen tegen broer Christiaan
..........Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 46 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 30 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 122/3 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 128, 215/6, 331, 348/50 [samenvatting], 368
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 25
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 127/8, 154, 248, 258
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER