DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontatie van Abraham Nathan en Joannes Vrusch tegen Andries Stijnen
1 sept. 1773 • RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8166

© Maaike
       van Eekelen© Maaike
       van EekelenConfrontatie gehouden
op den Landshuijse van
Valkenburg
.....Ter Instantie
van den Luit.-Hoogdrossard
.....Tusschen
Abraham Nathan
Joannes Vrusch ter eenre
.....ende
Andries Steijnen ter andere
alle gedetineerdens


..... den 1. september 1773
Sijn van weegens den Heer Informant gesisteerdt den Gedetineerde Abraham Nathan en den Gedetineerde Andries Steijnen om teegens elkanderen geconfronteerd te worden, en gevraegd over de Art. van Confrontatie heeden ter rolle overgegeeven, over en weer geantwoordt hebben:

Abraham Nathan

Andries Steijnen


Art. 1.


Verclaart dat hij den tegens hem geconfronteerde persoon wel kendt, dat hij sig noemt Andries Steijnen en noijt vijandtschap tegens hem gehad te hebben.

Abraham Nathan zedert twee jaeren dat hij te Beek woont te kennen en noeijt vijandtschap tegens hem gehad te hebben.


Art. 2.


Dat sij Gedetineerdens met malkanderen plichtig staen aen diefstallen en Huijsbraeken

Dat liegt hij


Art. 4.


En signantelijk bij den diefstal gepleegt bij Martinus Schroeders aen de hand

  Weet niet waer sulxs geleegen is


Art. 5.


Soo als ook tbij Henricus Ritsen in't panhuijs tot Wijnandsraede

  Weet den weg niet der nae toe


Art. 7.


Gelijk ook tot Houttem bij Susteren geleegen

  Noeijt daar omstreeks geweest te sijn


Art. 8.


Dat Andries Steijnen met hem nog geassisteerdt bij Campo aen het Nieuwhuijs en verders geene

Noeijt bij geene diefstallen geweest te sijn


Quibus prælectis persisterunt et signaverunt

eijgen merk
[naam in hebreuws schrift]
van Abr. Nathan

Merk van + Andr.
Steijnen schrijvens onkundig


Verders is gesisteerd den Gedetineerde Joannes Vrusch om geconfronteerdt te worden teegens Andries Steijnen en de welke gevraegt over voors. art. van Confrontatie geantwoordt heeft


Art. 1.


Joannes Vrusch

Dat den tegens hem geconfronteerde Persoon sig noemt Andries Steijnen, woonagtig te Beek aen 't Wolfendt en dat 't deselfde persoon is dewelke hij bij sijne responsiven onder Scherper examen genoemt heeft

Andries Steijnen

Joannes Vrusch te kennen, dat hij te Beek woondt onder Lambermont af en Slotemaker van professie is


En nadien Joannes Vrusch recanterende segde Andries Steijnen bij geene diefstallen gesien te hebben en dat alles wat hij gesegt hadde sukxs door de pijn geschiedt was en onwaerachtig, is met verder Confronteeren opgehouden.

quibus prælectis persiterunt et signaverunt
crucibus schrijvens onervaren

merk + van
Joannes Vrusch

merk + van
Andr. Steijnen

Nobis præsentibus
J.Theod vCraen
PVandenHeuvel
JL Wintgens
J Wateler
LG Pelt

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER