Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailVromen


598

Willem Vromen, dagloner in Schrijversheide, gefolterd, galg 1773

•...Wil. VROMEN (1734-73) x Heerlen 1760 An. Mecht. VRUSCH
|----•...Mar. Elis. VROMEN (1766-1828) x 1° Wil. GOBBELS
|----|....x 2° Afden 1798 Petr. Jos. PENNINGSHans Peter Vrusch


Willem (Mz) Vromen wordt 11 aug. 1734 gedoopt in Heerlen als zoon van Mathijs en Elisabeth Vleugels. Genoemd Willem Vroomen Thijskenzoon, Willem aan de Haanbeuk of 'op gen straat boven de gijte', woont in de Schrijverheide onder Heerlen, verdient de kost als dagloner, is arm.
Hij trouwt als 36-jarige 11 okt. 1760 met de zestien jaar jongere Anna Maria Vrusch, gedoopt aldaar 12 mei 1740, dochter van Petrus en Maria Mercken. Uit dit huwelijk worden van 1762 tot 1769 vier kinderen geboren.
Willem is beschuldigd door gevangenen tijdens pijnlijke verhoren en 1 juni 1773 is zijn arrestatie goedgekeurd. Opgesloten in het Landshuis in Valkenburg en daar 5 juni verhoord en na ontkenning van de beschuldigingen 8 juni scherp verhoord. Daarbij is hij tot bekentenissen gedwongen en 12 juni geconfronteerd tegen Hans Peter Vrusch* om die te beschuldigen. Daarna is hij ter dood veroordeeld.
Willem sterft 48 jaar oud, op 19 juli 1773 aan de galg op de Heesberg bij Heerlen.
Na de dood van haar man gaat Anna Maria met de kinderen bedelen.

Opmerking: In het vonnis staat dat Willem 29 jaar oud is en geboortig van Swier en de ouders hebben inderdaad rond 1737 gewoond in de parochie Wijnandsrade, waartoe Swier behoort. Maar hun zoon Willem is op bovenstaande datum én in Heerlen gedoopt.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst scherper examen 8 juni 1773
..........Bericht in krant van die tijd
..........In: Scherp verhoor Frans Bouwman 30 juni 1773
..........In: Scherp verhoor Mathijs Crousen 13 juli 1774
..........In: Scherp examen van Peter Gerrits 2 aug. 1773
..........In: Scherp examen van Peter Gerrits 3 aug. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Inventaris huisraad 31 jan. 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LINK Stamboom van Laurentius Vromen (in nieuw venster) hier

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 46 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 30 [kopie Sleinada]
...-46 Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 134? *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 378 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 96
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

599

Willem Vromen, strodekker uit Heerlerheide, gefolterd, galg 1773

•...Frans Wil. VROMEN (1729-73) x Heerlen 1752 An. Marg. SPORCK (1724-1808)
|
|----•...An. Gert. VROMEN (1753-) x Heerlen 1777 Joh. Ger. CROUSEN (1754-) [zie 102]
|
|----•...Mat. VROMEN (1761-1836) x Heerlen 1786 Joan. Mar. REUMKENS (1761-1837) [zie 468]
|----|
|----|----•...Mar. Jos. VROMEN (1789-1872) x Heerlen 1812 Rein Jos. BOUR (1789-1859)
|----|----|
|----|----|----•...Math. Jos BOUR (BOER) (1813-) x Heerlen 1836 Cath. Elis. SEVERENS
|----|----|----|----•...Wilh. BOUR x Heerlen 1870 Johan STIJFS (1844-1918) [zie 304]
|----|----|
|----|----|----•...Joan. Mar. BOUR (1815-) x Heerlen 1841 Joh. Bart. BEAUJEAN (1801-)
|----|----|----|----•...Mar. Jos. BEAUJEAN (1841-1916) x Schaesberg 1870 Wil. RAMAKERS (1846-)
|----|----|----|----•...Hub.BEAUJEAN (1843-1906) x 1° Klaas Gijs VAN DER GRAAF
|----|----|----|----|....x 2° Joh. JONGENEEL
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Sib. BOUR (1816-83) x 1° Heerlen 1840 Andr. HOUTVAST (1813-45) [zie 357]
|----|----|----|....x 2° Heerlen 1849 Joh. Jos. VROLINGS (1823-72) [zie 529]
|----|----|
|----|----|----•...Joh. BOUR (1819-65) x Heerlen 1849 An. Jos. HARST (1827-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Hel. BOUR (1825-1902) rel. m. N.N.
|----|----|----|----•...Rein. C.J. BOUR (1850-1921) x Hoensbroek 1886 Mar. Hub. BOOSTEN (1843-1925) [zie 117]
|----|----|----|----•...Mar. Elis. BOUR (1861-) x Heerlen 1879 Petr. Jos. HABETS (1846-)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Casp. BOUR (1826-73) x Heerlen 1855 Mar. C.J. MOONEN (-1858) [zie 357]
|----|----|
|----|----|----•...An. Barb. BOUR (1830-) x Luik 1852 Jean A.H. PARREN (1826-)
|----|----|
|----|----|----•...Joan. Cath. BOUR (1833-1907) x Heerlen 1854 Johan VROLINGS (1829-1906) [zie 529]
|----|
|----|----•...Joh. Jos. VROMEN (1795-1863) x Heerlen 1824 Mar. Aleid WEUSTEN (1796-1864)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Sib. VROMEN (1826-1909) x Heerlen 1852 Joh. Ger. EIJMAEL (1822-97)
|----|----|----|----•...Joh. Jos. EIJMAEL (1853-1924) x Heerlen 1877 Mar. Elis. ROSENBOOM
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Jos. VROMEN (1831-90) x Heerlen 1858 Mar. Jos. BOOST (1840-1914)
|----|----|----|----•...Petr. Leon. VROMEN (1862-1935) x Heerlen 1888 Mar. G.F.H. MERTENS (1868-1912)
|----|----|----|----•...Joh. W.H. VROMEN (1864-1943) x Heerlen 1891 Mar. C.J. MERKELBACH (1862-1948)
|----|----|----|----•...Ant. W.H. VROMEN (1866-1925) x Heerlen 1899 Mar. Elis. RITZEN (1876-1958)
|----|----|----|----•...An. Mar. VROMEN (1869-1952) x Helmond 1893 Theod. LAMMERS
|----|----|
|----|----|----•...Aleid VROMEN (1836-93) x Heerlen 1865 S.J.H. SPITZ (1826-)
|----|----|----|----•...An. M.S. SPITZ (1866-1937) x Utrecht 1895 Petr. Joh. UITERWAAL
|----|----|
|----|----|----•...acob VROMEN (1838-) x Heerlen 1866 M.A.B. SPIERTS
|----|
|----|----•...Joan. Mar. VROMEN (1803-48) x Heerlen 1831 Seb. Joh. BEAUJEAN (1807-48)
|----|----|----•...Bart. BEAUJEAN (1838-) x Ubach over Worms 1867 M.C.J. KUNKELS (1838-)
|----|
|----|----•...Hend. Jos. VROMEN (1806-69) x Heerlen 1830 Joan. Cath. ROOX (1807-57)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Wil. VROMEN (1834-1906) x 1) Heerlen 1860 An. Hub. QUAEDVLIEG (1837-)
|----|----|----|----•...Hend. Hub. VROMEN (1861-1926) x Aken 1887 Ros.M.A.CREUWEN (1863-1932) [zie 311]
|----|----|----|----•...Mar. An. VROMEN (1864-) x Heerlen 1899 Hub. Ferd. COUMANS (1867-1933)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. VROMEN (1866-1955) x Heerlen 1894 Joh. H.Th. BRUST (1860-1935)
|----|----|----|----•...Hub. Jos. VROMEN (1869-1931) x Heerlen 1895 Mar. Lou. HEUTS
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Hend. VROMEN (1837-1916) x Hoensbroek 1861 Mar. Hub. KRAPELS (FERTS) (1839-1909)
|----|----|----|----•...Alf. Jos. VROMEN (1871-1903) x Heerlen 1894 Hend. SEVERENS (1867-1942)
|----|----|----|----•...Joh. Wil. VROMEN (1873-) x Hoensbroek 1897 Mar. Cath. BISSCHOPS (1874-1933)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. An. VROMEN (1840-65) x Hoensbroek 1861 Jac. OFFERMANS (1838-86) [zie 382]
|----|----|
|----|----|----•...Huberta VROMEN (1842-74) x Heerlen 1871 Johan PENNERS (1840-)
|
|----•...Petr. (Mat.) Jos. VROMEN (1765-1848) x Heerlen 1788 Mar. Cath. BULKENS(1763-1822)
|----|
|----|----•...Mat. Jos. VROMEN (1789-1862) x Wijnandsrade 1823 Joan. Marg. CUSTERS (1796-1880)
|----|----|----•...Mar. Elis. VROMEN (1824-1901) x Wijnandsrade 1844 Joh. Jac. ERENS (1816-94)
|----|----|----|----•...An. Marg. ERENS (1845-) x Wijnandsrade 1889 Petr. J.H. JANSSEN (1852-)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. ERENS (1849-) x Hulsberg 1882 Mar. Elis. SIJBEN (1852-)
|----|----|----|----•...Joh. Herm. ERENS (1856-1941) x Wittem 1886 Mar. C.H. HAEREN (1859-1936) [zie 210]
|----|----|----|----•...Hub. Jos. ERENS (1858-) x 1º Wijnandsrade 1897 Mar. Hel. BELTGENS
|----|----|----•...Joh. Herm. VROMEN (1841-1923) x Nuth 1880 An. Hub. A CAMPO (1847-85)
|----|
|----|----•...Joan. Mar. VROMEN (1798-1847) x Voerendaal 1827 Joh. Wil. HAENEN (1795-1870)
|----|----|----•...Joh.Jos. HAENEN (1828-78) x Oud Valkenburg 1868 An. Cath. CREUWELS (1834-1905) [zie 311]
|----|----|----•...Math. Jos. HAENEN (1830-95) x Wijlre 1859 Joan. C.H. PIETERS (-1897)
|----|----|----•...Petr. Hub. HAENEN (1833-) x Voerendaal 1859 Mar. Sib. STIJNEN (1827-)
|----|----|----•...Mar. An. HAENEN (1839-) x Voerendaal 1867 Petr. Jac. LUYTEN (-1922)
|----|
|----|----•...Lamb. VROMEN (1804-68) x Voerendaal 1837 Mar. Elis. SNACKERS (1812-77)
|----|----|----•...Joh. Jos. VROMEN (1849-94) x Heerelen 1874 Corn. Hub. DEUMENS (1844-1920)
|
|----•...Mar. Jos. VROMEN (1767-1847) x Heerlen Herm. SENGEN (1761-1811) [zie 517]
Mathijs Crousen

Willem Vromen (Linszen) is geboren op de Heerlerheide en wordt 14 maart 1729 gedoopt in Heerlen als zoon van Laurentius en Anna Cotters. Woont in de Heerlerheide en verdient de kost als dakdekker (strodekker), bezit (de helft van) een huis, een koe en een paar stukken land die samen 230 gulden opbrengen
Hij trouwt 23 sept. 1752 in Heerlen Anna Margaretha Sporck, geboren aldaar op 8 juli 1724 als dochter van Lambert Sporck en Maria Bisschops. Uit dit huwelijk worden van 1753 tot 1767 zes kinderen geboren.
Van het procesdossier zijn maar enkelen stukken bewaard gebleven. Willem is na de verklaringen van gevangenen, onder meer Mathijs Crousen* op 13 juli 1773, aangehouden en overgebracht naar het Landshuis in Valkenburg. Daar is 17 juli 1773 het verhoor afgenomen, waarbij hij alles ontkend. Vervolgens op 4 aug. in een scherper examen met folteringen tot een bekentenis gedwongen en 13 aug. ter dood veroordeeld.
Willem sterft 44 jaar oud op 18 aug. 1773 aan de galg op de Heesberg bij Heerlen.
Anna Margaretha Sporck overleeft haar man 35 jaar en overlijdt 12 jan. 1808 in Heerlen; zij is dan 83 jaar oud.

Opmerking: Vaak staat in de stukken alleen Willem Vromen zonder nadere aanduiding, waardoor het ongewis is welke van de twee Willem Vromens bedoelt wordt.


ZIE VERDER:

— LINK: Kwartierstaat van Frans Joseph (Frans) Vroomen (in nieuw venster) hier
..........Parenteel van Laurentius Vromen (in nieuw venster) hier

— Kwartierstaat H.W.E. Luijten. Info via email op Homepage van H.W.E. Luijten (in nieuw venster) hier

— Documenten: in Scherp verhoor Mathijs Crousen 13 juli 1774
..........Vragen voor het verhoor
..........Ondervraging 17 juli 1773
..........Verkoop van zijn koe 17 juli 1773
..........In: Scherp examen van Peter Gerrits 2 aug. 1773
..........In: Scherp examen van Peter Gerrits 3 aug. 1773
..........Vonnis tot Scherp Examen 4 aug. 1773
..........Lijst scherper examen 4 aug. 1773
..........Vonnis 13 aug. 1773
..........Proclamatie verkoop goederen op 20 okt. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Notarieel onderzoek naar bezit
..........Inventaris huisraad 2 febr. 1775
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 46 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 30 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 134? *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 378 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 102, 246
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

— Bij het College Heraldiek, Amsterdam, 23 september 2009, is een wapen geregistreerd ten behoeve van de
..........naamdragende nakomelingen van Franciscus Wilhelmus (Willem) Vroomen door R.J.P.M. Vroomen.

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER