DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Proceskosten • Liquidatie


Verkoop levende have van aangeklaagden in Heerlen juni-aug. 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

























































5 mei 1773

Conditiens in gevolge welke
op Heeden den vijfden Meij
1773 Ter instantie van den
welEdelen gestrenge Heer
J.G. Farjon Lt.-Drossard
s'Lands van Valkenborg
nom. officii sullen worden ver-
kogt de naevolgende Besti-
alien en Bijnen toebehoorende
aan de gedetineerde Persoon
hier naar te noemen
...

van Matthijs Senden

+
betaalt
Een koeije verbleeven aan Servais Jorissen voor vier en vijftig guldens
Borge Joannes Kuijpers

ƒ 54 –,–


betaalt
Een koeije verbleeven aan Matthijs Weelen voor
Borge Gerardus Weelen

ƒ 45 –,–


betaalt
Een koeije verbleeven aan Willem Senden voor
Borge Eurling Senden
ƒ 56 –,–


solvit ƒ5
solvit
Een Rund Gerardus Weelen
Borge Matthijs Weelen
ƒ 30 –,–


betaalt
Een kalf Frederik Smeets

ƒ 5 –,–



van Harmanus Senden



Een Koeije Joannes Otten
Borge d'Hr. Scheepen VCraen
ƒ 49 –,–

betaalt
Een Rund Lambertus van de Berg
Borge Jacobus Stijfs
ƒ 17 –,–



Betaalt aan de vrouw van
Hermanus Sengenƒ 5 –,–





Nicolaes Hersseler


betaalt
Een Koeije N. Picard
ƒ 51 –,–

betaalt
Een koeije Joannes Spijkers
Borge D'Hr. adv. Lamberts
ƒ 58 –,–


Een rund verbleeven aan D'Hr.
Drossard voor

ƒ 10 –,–


Een kreem met ses baggen
verbleeven aan Joannes Spijkers
Borge adv. Lamberts

ƒ 41 –,–

solvit
Een kreem Gerardus Schils
ƒ 35 –,–

solvit ƒ 9 –
betaalt in't geheel
Een veulen Hermanus Vijgen
ƒ 27 –,–



Matthijs van den Berg


solvit
Een kleen Rintje Dion. Schils
Borge Joannes Schils

ƒ 14 –,–

betaalt
Een Rintje wed. Bisschops
ƒ 23 –,–




Dirk Rosenboom


betaalt
Een koeijken Daniel Celissen
Een Rindje Daniel Celissen

ƒ 28 –,–
ƒ 5 –,–




Joannes Steins, alias Stein Hens


solvit
Een koeije Servaes Steins
ƒ 36 –,–




Bijen van Nicolaas Hersseler


betaalt
Twee Bijen N°1 J.J. Stroijk
ƒ 6 –,–

betaalt
Twee Bijen N°2 Francus Severen
ƒ 9 –10–

betaalt
Twee Bijen N°3 P.J. Groeneschild
ƒ 5 –,–

betaalt
Twee Bijen N°4 Willem Custers
ƒ 9 –,–

betaalt
Twee Bijen N°5 N. Roebroek
ƒ 12 –,–


Twee Bijen N°6 C.P.C. Wetzels
ƒ 9 –10–

betaalt
Twee Bijen N°7 Mar. Petit
ƒ 9 –,–

betaalt
Twee Bijen N°8 L. Merkelbag
ƒ 12 –,–

betaalt
Twee Bijen N°9 S.M. Schapen
ƒ 11 –,–

betaalt
Twee Bijen N°10 Francois Severin
ƒ 12 –,–


Twee Bijen N°11 Joannes Otten
ƒ 10 –,–


Twee Bijen N°12 Joannes Otten
ƒ 13 –,–

betaalt
Twee Beijen N°13 Mar. Petit
ƒ 12 –10–

betaalt
Twee Beijen N°14 Frans Severin
ƒ 13 –,–

betaalt
Twee Bijen N°15 Anth. Hoene
ƒ 10 –,–

betaalt
Twee Bijen N°16 Paul Eusschen
ƒ 10 –,–

solvit
Drie beijen Gerardus Schils
ƒ 16 –,–


5 Beijen koppen P.C. Wetzels
ƒ 10 –,–

betaalt
5 Bijen koppen N. Meens
ƒ 7 –,–




Peter Hertzog



Een koeije Joannes Spijkers
Borge adv. Lamberts

ƒ 55 –,–

betaalt
T'swart Rind aan de Hr. Drossard ver-
bleeven op nieuws verkogt ad


ƒ 11 –,–




--------------
ƒ 888 –10–
































24 mei 1773





Leonard Hoenen


betaalt
Een Peerd door d'officier ingestelt ad
sestig guldens en verbleeven aan Andries
Quaedvlieg voor
Borge Joannes Hoenen



ƒ 62 –,–

betaalt
Een koeije ingestelt ad ƒ43
verbleeven aan Andries Quaedvlieg


ƒ 44 –,–

betaalt
Een koeije ingestelt ad ƒ40
En verbleeven aan Andries Quaedvlieg


ƒ 41 –,–
---------------




ƒ 147 –,–


De helfte ad ƒ 73 –10– gerestitueert
volgens resolutie






Matthijs van den Berg



2 Bijen N° 1 Anthon Haeken
ƒ 9 –10–


2 Beijen N° 2 Nic. Scheepers
ƒ 9 –10–


2 Beijen N° 3 Claes Scheepers
ƒ 12 –,–
































17 juli 1773






Joannes Heuts



betaalt
ingestelt een kalf, verbleeven
Aan Gerardus Schils ad


ƒ 8 –,–

betaalt
Een kalf idem
ƒ 12 –15–

betaalt
Een kalf Peter Papperts
ƒ 10 –15–

betaalt
Een kalf D'Heer Pelt
ƒ 17 –10–

betaalt
Een kalf Peter Papperts
ƒ 15 –5–

betaalt
Een kalf Peter Papperts
ƒ 18 –15–

betaalt
Een kalf Joannes Bloem
ƒ 19 –,–

betaalt
Een kalf Gerardus Penners
ƒ 17 –15–

betaalt
Een dito Peter Papperts
ƒ 19 –15–

betaalt
Een dito Dionijs Bloem

ƒ 24 –15–


Willem Vroomen


betaalt
Een koeije Theod. Stevens

ƒ 46 –5–



Matthijs van den Berg



Een karre ingetrocken


Aan Bloem betaalt wegens
verteer van de kalveren






ƒ 16 –10–



























9 aug. 1773





Lambert Kunkels



En word vervolgens hier geveijlt



betaalt
Een Peerd ingeset ad 22 guldens
en verbleeven aan wed. Scheepers
voor de somme




ƒ 33 –10–
ƒ 16 –15–
------------


Uijtgekeert aan desselfs huijsvrouw

ƒ 16 –15–



Pieter Rietraa


betaalt
Een koeije van Pieter Rietraa
ingeset ad veertig guldens
en verbleeven aan Gerardus
Weelen voor


uitgekeert aan de vrouwe



ƒ 44 –,–
ƒ 22 –,–
___________
ƒ 22 –,–




Emond Smeets


betaalt
Een koeije van Emons Smeets
ingeset ad ƒ 37 –,–
en verbleeven Caspar Wetzels

uijtgekeert aan de vrouw ƒ 23 –15–



ƒ 47 –10–

betaalt
Een karre verbleeven aan Cornelia
van de Berg ad


ƒ 27 –,–








Email




 







INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER