DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

GERECHTSKOSTEN

Entree    Documenten    Gerechtskosten Afwikkeling van de liquidatie van het bezit van de veroordeelden

Bokkerijders


EMAILInventaris huisraad Christiaan Kirckhofs Hzn 1743

Verkoop vee van Joannes Arnoldi 1743

Inventaris  Bernard en Hendrik Beckx 1743

Inventaris Hendrik Cleven 1743

Inventaris Joannes Gardenier 1743

Inventaris huisraad van Lans Lenssen 1743

Inbeslagname tegoed van Steven Voncken 1743

Afkondiging veiling goederen veroordeelden Kerkrade 1746

Veiling vastgoed veroordeelden Kerkrade 4 mei 1746

Verkoop vee en fruit van Johannes Raets 1751 

Opbrengst goederen veroordeelden in Geleen 1751-54

Verkoop levende have van aangeklaagden in Heerlen juni-aug. 1773

Proclamatie verkoop goederen Herman Sengen, Dirk Roosboom,
Henricus Kreijten, Willem Vromen 6 okt. 1773

Proclamatie verkoop goederen Peter Jabichs, Nicolaas Creuwen,
Andries Gorné en Matthijs Sengen 3 nov. 1773

Inventaris roerende goederen Emond Smeets 5 nov. 1773

Inventaris onroerende goederen Emond Smeets 12 nov. 1773

Verkoop roerende goederen van Anton Bosch 8 dec. 1773

Verkoop roerende goederen van de voortvluchtige Erke Erkens 13 dec. 1773

Verkoop vee van Mathijs Smeets in Beek 22 dec. 1773

Verkoop roerende goederen van Joannes Pijls 22 dec. 1773

Verkoop vee van Michiel Lemmens 22 dec. 1773

Aanbreng goederen van Peter Claessen 17 febr. 1774

Gichten op naam van Anthoon Bosch 7 juli 1774

Inventaris van Mathijs Crousen 10 aug 1774

Aanbreng goederen van Peter Muylkens 24 jan. 1775 

Huisraad Andries Gorné 28 jan. 1775

Inventaris huisraad Heerlen 30 jan. 1775

Inventaris huisraad Heerlen 31 jan. 1775

 Aanbreng van de goederen van Peter Mengelers 30 jan. 1775

Inventaris huisraad Heerlen 2 feb. 1775

Scheiding en deling van de boedel van Pieter Mingelers
3 maart 1775

Aanbreng goederen van Christiaen Ramakers 3 apr. 1775

Aanbreng goederen Leonard Kunkels 27 juni 1775


Scheiding en deling goederen van Peter Nacken 27 juni 1775


Aanbreng goederen Willem Jongen 28 juni 1775

Aanbreng goederen Joannes Dirckx 29 juni 1775 

Meeting goederen van Anthoon Bosch 15 november 1775

Aanbreng goederen Anthoon Bosch 14 december 1775

Taxatie goederen Hendrik Collaris 1776

 Verkoop goederen door Catharina Kerkherderen, vrouw van Anton Bosch
25 april 1776

Inventaris goederen Nicolaas Lahaije, Gulpen 14 mei 1776

Verkoop roerende goederen Nicolaas Lahaije, Gulpen 17 mei 1776

Scheiding en deling van de boedel  Leonard Hoenen  26 juni 1776

Scheiding en deling goederen Lambert Kunkels 19 juni 1776

Scheiding en deling goederen van Andries Sistermans 4 juli 1776

Verklaring over goederen Leonard Maas 3 aug. 1776

Verklaring over goederen Baltus Frijnts 14 okt. 1776

 Liquidatie van de boedel van Lins Schouteten 19 nov. 1776

Aanbreng vaste goederen Nicolaas Lahaije 23 mei 1777

Aanbreng vaste goederen Johannes Aldendorp 23 mei 1777

Aanbreng vaste goederen Ambrosius Vreuls 23 mei 1777

Scheiding en deling van de boedel van Nicolaas Lahaije 18 okt. 1777

Bezit van de de vrouw van Swelsen na de confiscaties

Huizen
huis
.Huizen


Openbare verkoop vaste goederen  van Peter Muilkens, Gerard Sijben, Stas Pakbier en Lins Schouteten Valkenburg (1 en 26 april en 16 juni 1775)

Confiscabel verklaring goed 18 febr. 1775

Vordering kanunniken OLV Kerk

Lijst andere crediteuren - Veilingvoorwaarden

Openbare verkoop 1 april 1775

Proclamatie confiscatie 12 april 1775

Openbare verkoop 26 april en 16 juni 1775

Nader decreet verificatie andere vorderingen 9 aug. 1775

Slotliquidatie 19 november 1776Huizen
huisINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER