DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie


Proclamatie verkoop goederen Peter Jabichs, Nicolaas Creuwen, Andries Gorne en Matthijs Sengen
Heerlen 3 nov 1773 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168a
PROCLAMATIE


De Heeren Schouth en Scheepenen der Vryheid ende Hooftbancke Heerle Lande van Valkenborg overmase partage van HAAR HOOG MOGENDE doen konde, en laaten aan een yegelyk mits deesen bekend maaken, dat sij ter instantie van D'Heer en Mr. W.H. van Panhuijs rentmeester van Haar Hoog  Mogende Domeinen sullen vergaadert syn tot Heerle in de ordinaire gerigtskaamer op woensdag den derden November aanstaande den Tweeden om aldaar te houden den tweeden sitdag tot verkoopinge der naarvolgende parceelen van Erven en Landerijen toebehoort hebbende aan de nae genoemde Geëxecuteerdens als

  Peter Jabigs
•  Eene weijde gelegen agter Heerlen genoemt het Moorsbroek reijgen.Norbert Prickarts, d'andere Diverse Erven, groot – 96 Roeden

  Nicolaes Creuwen.
Een stuck Land agter gen Everet, reijgen. ten osten Joannes Zogele, ten suijden Jacob Brull, nord wed. Joannes Bosch, groot – 136 roeden
•   Item een stuck land op den Vossepatt, reijgen. ten westen en norden d'Erfgen. Wetzels, suyd den weg, groot – 198 R.
•   Item eene weijde geleegen in de Colver, reijgen. ten suijden Joannes Zogele, noord wed. Eijmaal, ost den weg, groot – 90 R.
•   Item een weijde geleegen in de Colver, reijgen. suijd de wed. Spierts, noord de weijde van Micolaas Creuwen, west den weg, groot – 100 roeden

   Andries Gorne.
Een stuck land tot Heerle op't Linde veltje agter de Coolhoven, reijgen. Reijnier Senden, d'andere Henricus Schepers, Een hoofd de Coolhoven, groot – 57 roeden
  •  Item nog een stuck land op het Linde veltjen, reijg. Joannes Bekkers, d'andere Peter Meijers, een hooft de wed. Matthijs Voratzen, groot – 52 roeden

   Matthijs Sengen.
Een stuck Land aan de Schrijversheijde, reijg. Joseph Palland, de andere Matth. van de Berg, een hooft 't wegsken, groot – 99½ roede
•   Item een stuck land boven dit voors. stuck, genoemt de Wolf, beijde sijden Joseph Palland, een hooft 't voorsz. stuck, groot – 114½ roeden
Item een stuk land uijtschietende op de Coulbaan, opgank Matthijs Werden, ondergang Andries Sistermans, een hooft de Coulbaan, groot – 118¾ roeden

•   Item een stuck land neffens dit voorsz. stuck, reijgen. Andries Sistermans, groot – 74½
   Item een weijde aen de Schrijversheijde, opgank den Bouw en weijde van Dirk Kreijten, d'andere Leonard Spierts, een hoofd den weg, groot – 94 roeden

  Indien yemand eenig regt actie of pretensie tot laste der voorszgde Erven en Landerijen vermeent te hebben die addresseere sig ter behoorlyke tyd en plaatse op poene van een eeuwig geswyg. Actum in Tudicio binnen Heerle den Twintigste October 1773

Ter Ordonnantie
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER