DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatieInventaris roerende goederen van Mathijs Crousen 10 aug. 1774
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

 Inventaris der mobilaire
Effecten en Bestialien de-
welke sig bevonden hebben
ten huijse van Matthijs
Crousen op heeden den
10den augusti 1774, door
ons onderges. Schepenen
en Secretaris ingevolge
Decreet op gesteren ter
instantie van d'heer Lt.-
HoogDrossard deeses Lands
gegeeven, gefourneert

Op den neeren of voorhuijs
Een rintje, seggende de dogter 't selve toe
te behooren aan Joannes Kreekels uijt den
Fraak, hebbende sij 't selve soo lang nat als
droog
Een gaffel
Een distelschup en hack
.....In de keuken
Een vuurijsen, een ketten, een oud schaap
Drie houte stoelen, een axt, twee wolspoelen
segt de dogter aan haar toe te behooren en voor
haar geld gekogt te hebben, 't welk sij verdient hadde
Een schottelrack met een schottel en seeven te kleuren
grove porcelaine
Een kleen reck met een kan en een teepotjen
Eenen Sroebel eesel gehoorende bij de wolspoelen
Een hangende lamp met twee siften
Eenen ouden ijzeren keetel, een slecht kroek, een
kan en eenen aerden pot
.....In de kaemer
Een kist waerinne eenig brooden, booter
Een ouden haspel, en eenige geseumerde
vrugten van de kinder
.....In den kelder niets
Boven den neeren eenig stroo
.....Op de solder
Niets als eenig loveren
.....Op den din
Een fleegel en wan

Aldus geďnventariseert aan den Graef
in de Banke Heerlen den 10 augusti 1774

J.B.VCotzhuijsen
J.L.Wintgens
N.NeijsenEmail
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER