DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie

Verklaring in plaats van inventarisatie van de roerende goederen van Baltus Frijnts
Gulpen 14 okt. 1776 RHCL Maastricht LvO 8707Declaratie Loco inventarisa-
tie over de Meubilaire
effecten van den Geap-
prehendeerden Baltus
Frijnts den Speelman
in dato den 14 okt. 1776


De ondergeschr. Scheepenen bij Decret
gecommitteert tot de inventarisatie der
Meubiliaire effecten van den gesteren
naer de Middag geapprehendeerden Baltus
Frijnts, hun deesen Morgen tussen 8 a 9 uren
Vervoegd hebbende ten Woonhuijse van
Voorz. B. Frijnts geleegen aen de Trap en
aldaer het huijs met ses gerecommandeerde
Wachters beset gevonden. Als meede daer
inne gevonden de Vrouwe en Jongsten
soon van den Gedetineerden voornoemt.
Verklaeren de onderges. naer alles Wes
in de keuken en kaemer aen Meubels Was,
in ogenschijn genomen te hebben, het Selve
geene twee guldens waerdig te sijn,
hieromme dan niets geinventariseert.
Aldus bevonden en verklaert
heeden den 14e october 1775
bij ons


J. Theod. van Craen
Joh. Alb. BauschNaar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER