DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie


Inventaris huisraad van Hendrik Cleven 12-nov. 1743
Heemkunde Landgraaf - GSG-103 Verzameling Speckens

 


Inventaris der mobilaire effecten
bevonden ten huijse van Hendrik Cleven
gedaen ingevolgh decret van den Gerichte
tot Nieuwstadt op den 12 novembris 1743

  In de keuken aldaer,
drij parseleine schootelen, drij bouteilken, een coopere schaele, 12 tinne lepels, 9 fourschaitten, twee tinne schootelen, vijf eerde schootelen, drij olie potteken, een spaa kan, drij kannen waer onder een parselaine met eenen thinnen dexel, twee krucksken ende een spaakan, een laterne, eenen handoek, een kopere sie, een coper ketelken, vijf isere, eenen tob, drij houte telleren, een saut romp, eenen coperen luchter, een striekiser, een meel seef, een merten korfken, eenen platten korf, een bierglas, een brandewijns-boubbel, een inckoker, eenen booden vet, een eetens schaep, een lamp, twee stoelen met eenen seetel, een banck ende eenige rommelreij, noch een koke pan, een lamp, eenen pundert, noch eenen eennen(?) lepel ende een forschait.
  Van welcke mobilien eenige aen de voorkinderen souden toegehoorigh sijn naer het seggen van de vrouwe van Hend. Cleven.

  In de kamer
een quaede kiste met wat quaedt leijnewart, een veere bedt met het toebehoor ende wolle decke ende een paer lakens, noch een bedde dat aen de voorkinder soude toebehooren, eene kist van de voorkinder met oude fosten, een ketel, een spoel, een moiel ende stoof met piepen die oock van de voorkinder, eenen riethoorn ende trens, een boterstang oock van de voorkinder

  Int voorhuijs  .  .  . van de voork.
een oude lege kist, eenen iseren ketel en mastvercken, een out schaep, twee wippe vlas, een gaffel, enen quaden wan, eenen mest haen(?)

  Op den solder
enig hoij ende pertsboonen met het stroij
 Item een kar met sijn toebehoor
 ploegh ende echk
 een peert met het getuijgh
 een jaarigh veulen
 een koij
 een kalf
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER