DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

bok

GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie

Bok

Decreten betreffende de verdere verkoop van percelen van
Peter Muijlkens, Gerard Sijben, Stas Pakbier en Lins Schouteten  op 26 april 1775
   •••   RHCL Maastricht   •••   Landen van Overmaas 8194   •••  

© Maaike van Eekelen© Maaike van Eekelen© Maaike van Eekelen


Extract uijt de Crimineele
Rolle van het Hoog gerechte
der Stad en Vrijheijt Valcken-
borg

Verbalen en decreten

..........In Saeke

Den welEed.gestr. Heer en Mr.
W.D. Vignon Lt. Hoogdrossard
deses Lants nom. off. Executant
en Proclamant
..........Tegens

Peter Muijlkens, Gerard Sijben,
Stass Bakbier en Lins Schoute-
ten geëxecuteerdens.


..........Extraordinarie den 12 april 1775

Den welEed.gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt. Hoogdrossard deses Lants nom. off. Executant en Proclamant   tegens Peter Muijlkens, Gerard Sijben, Stass Bakbier en Lins Schouteten
Alsoo er bij het houden der proclamatie eenige perceelen voor den inset vebleeven sijn, soo versoeckt daer van klene brieven Proclamatoriael, ten Eijnde de selve de novo heeden over viertien daegen te verkoopen met depesch en affictie ut moris.......Decretum

Worden de versochte brie-
ven Proclamatotiael ghe-
accordeert met depesch en
affictie ut moris


..........Extraordinarie den 26 april 1775

Den welEed.gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt. Hoogdrossard deses Lants nom. off. Executant en Proclamant   tegens Peter Muijlkens, Gerard Sijben, Stass Bakbier en Lins Schouteten geëxecuteerdens
Alsoo de cleene brieven Proclamatoriael behoorlijck sijn worden gedepecheert, gepubliceert en geaffigeert, gelijck den Boode Relateert, sooversoeckt celebratie des Sitdags met aensteekinge der keersse ten fine van absoluijt verkoop op voorige conditiens.......Decretum

Word den Sitdag gehouden
voor gecelebreert en het
aensteeken der keersse ten
fine van absoluijt verkoop
op voorige Conditiens ge-
accordeert


Naar boven.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER