DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie


Verkoop van de roerende goederen van Anthon Bosch
8 december 1773    RHCL Maastricht   LvO 8183
Conditiens en Voorwaerdens op de welke de navolgende mobiliaire effecten, toebehoort hebbende aen fugitiven Anthon Bosch in de Heek, aende meestbiedende bij executie ter instantie van den wel Edelen Heer Luitenant Drossard deses Lands publiquelijk sullen vercogt worden. Sulxs ten overstaen van de Heeren Gedeputeerde Scheepenen Wateler en van den Heuvel, ten bijweesen van de Heer advocaet van't Officie op heeden den 8. December 1773.
Eerstelijk: niemand sal meugen bieden, hogen of loven ten sij voor de Cooppenningen solvent, ten minsten in staedt om een suffisante Borg te stellen ten genoegen van D'Heer Secretaris.
Tweedens: alles word vercogt op veerthien dagen Crediet en de nalatige sullen sig de parate executie onderworpen weesen.
Derdens: alles sal moeten betaelt worden in handen van den Heer Secretaris in goede en conversabele gelde.
Vierdens: van ieder Gulden moet eenen stuijver Schrijfgeldt betaeldt worden, minder nae Rato.
Vijfdens: wat onder eenen Gulden gaet moet ten eerste betaeld worden.

De Schoonsoon Joannes Bude brengt in dat't verken door hem betaeldt is, ingevolge quit[an]cie overgegeven.
De Dogter Jenne Marie, reclameert 't theevekske met wat daer op staet, de spoel, twee hengelglaesen, een paer flessen, twee bruijne stoelen, vijf schildereijen.
Peter Bosch brengt in pro ut dat scripto
Anthoon Bosch van Waelen brengt in pro ut dat scriptoJan
Een hangende Houte Horologie Bogman
Ses tinne leepelen
twee porcel. scotelen - Pet(?) Heusen
drie dito - Pelt Procureur
drie dito - Cob. Hensen
twee borden, een schotel - dito C. Hensen
twee kannen en een glas - J. Bude Cas.
vier aerde schotelen - ingetrokken C.
twee houte en twee aerde plateelen - C.
Een eijsere ketel - J.M. Bosch  
Een dito - Bogman
Een dito Anna Mar. Bosch
Een Copere dito - An. M. Bosch
Eene Eijsere dito - Jan Jacobs
twee melkemmers - Cob. Steijns  
Een Cuijpje - Maria Bosch
Een dito - Arn. Stassen - Cassa
Een emmer - Cassa
Een steene Kruijk - J.M. Bosch C.
Een lamp en ketting - P. Bosch C.
Een blikke thedoos en vijf Cop. en sch
. - M. Bosch
Een seijbaer - M. Snakkers - Cassa
Een kam tas en spiegel - Pelt
drie houte lepelen vijft... met Bakje - Cas
Boterstang - P. Geelen C.
twee eijsere lampen J.M. Bosch C.
Een Rood thee potje en melkpotje - C.
vijf delfse Borden - Cass.
twee schild. met glas - Joannes Arends C.
vier flessen en twee potten - Cass.
Een blikke lugt - Bogman
Een eijsere Balans A.M. Bosch
Een vogels koij - Pelt
Quaetvl. - Een kleerbeurstel en meelvaetje
twee keesbekken en sesselen - Bosch
Een Groote Stoel Joh. Bude
Drie Houte Stoelen
- J. Mullens uijt Geenhout Cass.
Een Banck - Wilielmus v der Broek Cass.
  2--:--:
,,   --9--2
,,   --5--:
,,   --2--:
,,   --3--:
,,   --6--:
,,   --12--:
,,   --2--2
,,   --8--:
,,  1--13--:
,,   --12--:
,,  1--1--:
,,  1--1--:
,,   --11--:
,,   --7--:
,,  1--3--:
,,  1--3--:
,,   --10--:
,,   --10--:
,,   --13--:

,,   --11--:
,,   --3--:
,,   --12--:
,,   --4--:
,,  2--:--:
,,   --10--:
,,   --4--:
,,   --15--:
,,  1--1--:
,,   --13--:
,,   --13--:
,,   --7--:
,,   --15--:
,,   1--:--:
,,   --6--:
,,   --7--:

,,    --10--:
,,   --8--:


Een eijsere Rooster - Bogman
Een ketting aan Goose(?)
Een tang - A.M. Bosch
Een kistje en polverhoorn - A. Meijs C.
Een mo... korf - J. Quaetvlieg  C.
Twee Banken - G. Houben  C.
twee stoelen - J. Mullens  Cass.
Een eijsere ... Weusten
Een ... kopere ... J. ...
Elf ... ... - ... ...
vier eerde plateelen - ...
Eerde plateelen - Joes Mullens C.
Bedde deken - P. Gielen
Een bed - Bogman
Een .... .... .... - B. ... C.
Een ... ...  .... - A. Stassen
twee stampers- W. van de Br... Ca.
Een M...je - A. M. Bosch
twee ... etc. - J.M. Bosch
Een rond tafeltje - A.M. Bosch
Een eijsere Balans - H. van Eijs Cassa
Haspel en Spoel - J.M. Bosch
Koptet(?) - J. Quaedvlieg
Een ton - Piet. Bosch Hulsberg
Een half ... Meijer
Een ton - Cobus Hensen
Een dito - Meijer
,,   --11--1
,,   --8--:
,,   --9--:
,,   --6--:
,,   --8--:
,,   --12--:
,,  1--2--:
,,   --12--:
,,   --9--:
,,  ?--?--:
,,  0--9--:
,,  1--1--:
,,  1--4--:
,,  4--16--:
,,  1--10--:
,,  :--11--:
,,  --4--:
,,  1--6--:
,,  1--9--:
,,   --15--:
,,   --10--:
,,   --11--:
,,  1--2--:
,,  1--10--:
,,   1--:--:
,,   --13--:
,,  1--1--:

NB Een dito - Joes Mullens Cassa
Sneij kist - Bude schoonzoon
Een seijl - Louis Smeets C
Een dito - den selfden C
twee beije korven - G Schouten Cassa
Ses sito - Bern. Deljeu  Cas
een Partheij ... ... Hulsberg
en ... Quaetvlieg
Eenig glas - Daniel Prevost
Een kraem met Raemen - A. Bosch
Eenige latten en kepers - Geerke
Een verken - W. WintHaegen Voldaan
Een Rindt - Quaetvlieg - melck
Een kalf - Weusten
Een verkenston en teentje - J. Bude
Eenig houten erkel - J. Bude
Een sist en haek - Joes Nijsten Cass
twee beijtelen  C.
Een vuureijser - J.M. Bosch
Een Kast - J. Bude
Een Rek - Idem
Een Kraekebank - Idem
Een werktafel met Gereedschap - Id
Gardijnen van de Bedsteede - Idem
Vold. Een beij? met een ledig kaer - R.Ramekers
Een beije bank  Kruijken
Een Kruijken - P. Starmans
twee flegels etc. P. Starmans
Een ledder - Joes Bude
Een Pers - Herm. Stassen
dertig Gerven Rogge - J. Bude
,,   --11--:
,,  2--4--:
,,   --5--:
,,   1--1--:

,,   --16--:
,,   --5--:
,,   --12--:
,,  2--4--:
,,  3--2--:
,,  1--2--:
,, 32--15--:
,, 40--:--:
,,  14--:--:
,,   --17--:
,,  1--:--:
,,  :--12--:
,,  :--5--:
,,  3--:--:
,,  8--:--:
,,  1--:--:
,,  1--9--:
,,  :--10--:
,,  1--1--:
,,  5--:--:

,,  :--13--:
,,  1--2--:
,,  :--10--:
,,  7--15--:
,,  6--16--:/
,,  28--6--2
geweest 125 gerv. de


dertig Gerst - Idem ,,  7--5--: / ,,  9--13--1
geweest 40 Gerv. de


de vijftig stroeij - Idem
vier gesneede en drie ongesne-
de kupers houtten - Idem
,,  2--11--:/

,,  2--8--:
-------------
173:19:2 /
,,  7--7--3232--13

Aldus ten onsen overstaen aen de meest biedende vercogt op dag en dato als boven

Quod attestamur

J.Wateler ♦ P.VandenHeuvel
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER