DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Proceskosten • Liquidatie


Verkoop van de roerende goederen van voortvluchtige Erke Erkens
. 13 december 1773. •••. RHCL Maastricht.. LvO 8183
... Ter instantie van den Weled. gestr. Heer
Lt Hoogdrossard deeses Lands , zullen verkogt
worden
––Ten overstaen van d'Heeren gedeputeerde
Scheepenen van den Hoogen Geregte der stadt en vrijheijd
Valkenburg, in bijweesen van den Heer advocaat
van't Hooge Officie, alsulcke meubilaire goederen
en Effecten, als toebehoord hebben aen den fugitieven
Erke Erkens uijt de Molestraet
Beek 13 Dec. 1773
...
... twee kettingen.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. – . –.. –.. –. cassa.... 14
Een eijsere ladt en haek.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –... . cassa. 1–11
–––. ketel.. Ceulmans.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –... cassa. 1– 1
twee banken.. soon.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. . . –.. –..... – 5
Een hanglamp.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. cassa. – 4
–– Pondel.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –... cassa. –12
aerde Plateelen.. soon.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –. – 2
Bronspot olie maeten en wegter....... –.. –.. –.. –.... cassa. – 4
Moelje.. Bog.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –..... cassa. – 7
seef en ...tje.. Bogman.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –. – 6
...ele Bedt.. Lemmens.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –. 1– 4–
twee lakens en Bedde Deken.. soon.. –.. –.. –.. –.. –.. –... – 15
thee kist.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. – cassa. 1
schraeg en Porcel schotelen.. –.. –.. –.. –.. –.. –..... cassa. –11
Koekepan.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –. – 5
Eerde werk.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.... cassa. – 2
drie borden.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –... cassa. – 4
twee slegels Reek en schut gaffel.. soon.. –.. –.. –.. –.. –.. – 5
Ladder.. Erkens soon.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. cassa. –05
Wan.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. – cassa. –13
Keijel kist.. Piter Claessens Neerbeek.. –.. –.. –.. –.. –.. –. 3– 1
Een groote Kuijp.. Stoffel Raven.. –.. –.. –.. –.. –.... vold. 1– 4
–– dito.. idem. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. – 1–13
––. Brandewijnvaetje.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.... cassa. 10
–– ketel en voergaffel.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. – cassa. 2
copere ketel.. Piter Claessens.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.... 1– 1
sigt en haek.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –... cassa. –14
drie schoppen en haek.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –. cassa. –17
eenig houtewerk.. soon.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –.. –. – 5
theekistje.. Bogman. –.. –.. –.. –. –.. –.. –.. –.. –.. –.. cassa. – 3
kuijp.. soon -............... -.......... -......... –.. –.. –........ -........ –17
boterstang.. vrouw -.... -............ -........... –.. –.......... -........ – 1
Keijel kist -... ................ -. . . . . .. ........... -.............. cassa. –. 2–
Rou...tel.. Joannes Otto -............... -........... –.. –...... cassa. –14–
Kruijkar.. P. Claessens -................ -.......... –.. –.. –.......... 1– 1–
Een sack ..ft.. Lemmens Bode -..... -.................... –.. –..... –. 8–
–– Kist met ontrent een vat Boekwijt.. vrouw.. –.............. –10–
. Verken ..ant.. P. Claessen -.......... -................. –.. –...... 25–16
drie stoelen.. Honι Hond -............. -..... –.. –......... -....... 1– 4

... Continuatio den 14 Dec. 1773

eenige roeijen ....mes en boor -...... -............ –.. –...... cassa – 6–
lat hamer en Boor.. soon -............. -............. -...... –...... –... – 5
tang schup en haersteeg.. Huis Petr Beek .. .... –.. –... -..... 1– 1
vijf bijlen.. Quaetvlieg ... -............. -.......... –.. –........ -..... 1– 3
vier dito idem -............ -............... -.......... –.. –......... -..... 2– 7
Hamer en eijserdraet.. soon Geurt -... -... - . . . . . . . . .. ...... –12
drie wagen thee bus en tregter.. dogter-........ –.. –................ – 3
coffij molen en bus -... -................ -............ –.. –.. . . cassa. –12
eijseren soutvat en maetje... dogter -.......... –.. –....... cassa. – 2
eijsere mortier en gewigt -............... -........ –.. –.. ..... cassa – 8
potje met saedt -... -................ -....... –.. –.. –...... . .... cassa – 8
10 pakjes toebak.. Hr Craen -... -....... –.. –.. –..... . ... -....... –18
Seef en copere lamp.. soon -... -............... -.... –..... –......... – 5
Kruijtdoos.. soon -... -... -..... –.. –.. –................ - . . . .. ..... – 7
boterstang.. soon -... -... -................ –.. – . . . .. . –.............. –13
draegvat met haver.. Joannes van Can Aelbeek.. –.......... 3– 6
een waeg ... -................ -................ -.......... –.......... cassa. – 7–
korf met bakje.. soon -. -........ –.. –.. –.... . .. . . –.. –.......... – 4
ses glaesjes.. Puts......... -................ -........... –.. . .... cassa. –10–
was korfje met 7 plateelen.. dogter. -...... –.......... -.. .. . .... – 7
... en gaffel.. Oortman -.................. -.......... –.... . . .. cassa. – 3
kuijp met beren.. Joannes Puts -... -......... -... . . . . . . . . . . 4– 3
Blaesbalk.. Quaetvlieg -................ -...... –.. –..... . .. cassa 3–14
Kruijk met Genever -. -.................... –.. –.. –........... cassa. – 6
... ... ... ... .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. –––––––––
... ... ... ... ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ƒ 70– 3–

Aldus gedaen en vercogt ten onsen. overstaen
op dag en dato als boven
Nobis prζsentibus
LG Pelt
A.Wilmar
PVanden Heuvel

Email
.INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER