DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie


Provisionele verkoop bij Mathijs Smeets in Beek
  22 december 1773    RHCL Maastricht   LvO 8183
... op Heeden
den 22 December 1773 publi. en aan den meest biedende
door de onderget. Gedeputeerde Scheepenen en Secretaris
van t Hooge gericht der Stad en vrijheijd Valckenburg
naar voorgaende Publicatie op de Kerckdeure gedaan,
ter instantie van den welEed. Gest. Heer Drossard Farjon
provisioneel sullen vercoopen de terende panden
toebehoorende aan den Gedetineerd. Mathijs Smeets

...
De coopers sullen gehouden weesen van ieder gulden te betae-
len eenen Stuijver schrijfgeld sonder aan den coopprijs te korten
...
Een koeij Will. Lemmens
- - - - - - - - - - - - - -  42: : :
Een verken Dhr. Pelt burg Lambremont
- - -  16: : :


  58:-

    Aldus gedaen end provisioneel vercogt op dato quo supra
Quod attestamur
LG Pelt
PVanden Heuvel

Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER