DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

bok

GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie

Bok

Decreten in augustus 1775 betreffende verificatie vorderingen op
Peter Muijlkens, Gerard Sijben, Stas Pakbier en Lins Schouteten
   RHCL Maastricht      Landen van Overmaas 8194  

 Maaike van Eekelen Maaike van Eekelen Maaike van Eekelen

.......Extraordinarie den 2. agusti 1775

Den welEed.gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt. Hoogdrossard deses Lants nom. off. Executant en Proclamant   tegens Peter Muijlkens, Gerard Sijben, Stass Bakbier en Lins Schouteten versoeckt dat aen alle inbrengers mag worden gelast tusschen dit en acht daegen hun inbrengen te verificeeren op poene van seclusie.......Decretum

Word aen alle inbrengers
gelast hun inbrengen te
verificeeren idque in fra
cito op poene van seclusie

.......Extraodinarie den 9. augusti 1775

Den WelEdele Heer Lt. Hoogdrossard deses Lants nom. off. Executant Tegens Peter Muijlkens, Gerard Sieben, Stass Bakbier en Lins Schouteten, geExecuteerdens
alsoo aan alle inbrengers is worden gelast hun inbrengen te Verificeeren op poene van seclusie, soo versoeckt dat alle inbren (?) non verificanten moegen worden gesecludeert en dat getreeden magh worden tot het maeken van Liquidatie

De heer schout Frank, inbrenger op panden van Gerard Sieben, Exhibeert verificatie Cum Annexo doende als daerbij, met versoek van adjudicatie Cum Expensis.

Idem inbrenger op panden van Stass Bakbier c.s. Exhibeert verificatie Cum Annexo doende als daerbij, met versoek van adjudicatie Cum Expensis.

De Eerwaerde Religieusen van den Calvarienberg inbrengers op panden van Peter Muijlkens Exhibeert verificatie Cum Annexo doende als daerbij, met versoek als voor

Den Eerwaerde heer van Hees inbrenger op panden van Lins Schouteten, Exhibeert verificatie Cum Annexo doende als daerbij, met versoek als voor Cum Expensis.

Naar boven.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER