DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

van de Landen van Overmaze

kop

GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie

bok

Inventaris roerende goederen Christian Kirckhofs Hendriksz.
  Kerkrade 5 juni 1743    RHCL Maastricht     Arch.  LvO 2399


Huizen

Inventaris van alsulcke Effeckten
Als weij ondergeschrievene hertoe
beij decret.van dese Justitie gecommeterde
Schepenen ten Huijsse van Christian
Kirckhofs bevonden hebben

Vor erst wordt alhier geinventariseert en hebben ons getransporteert in die Keuken, alwar is bevonden: een Schap, een Schirm, een Feur Eisen, een eisser Deuppen, twee steinne barren, dreij Stoell, een Schottelbret mit neughen eerde
Schotelen, eene woll spoll, eenen Schrobbel Essel.
Van daer hebben wij ons getransportert in die Kammer achter den Hert ende aldaer bevonden: twee woll Spollen, twee haspelen ende een klein Bensken.
Von daer hebben weij ons getransportert tot in de Schmit ende aldaer bevonden: eene nagelvilte Blas Balck, twee Feuer Tahnen, eene Peisch Tahn, een Hoft Valte, eene Vegh Mette, eene Slagh Bort, eene Stamp, eene Naggel Form, eenen Ponger, eene Vihl, twee houtene Trogh,eenen houtene Emmer, eene Ferckens Tinne ende dan enighe Kleinigkeiten van oudt Eisser.
Van dannen hebben wij ons getransportert tot op de Denne ende aldaer bevonden: eene Meest Gaffele, een ledder, twee Broet Dellen, eenen Top von Heut ende twee stein Manghelen.
Van daer ons getransporterttot in den Stall ende aldaer bevonden een Fercken ende een Rendtbeest.
Von daer ons getranportert tot op den Suller van het vooschreven Huijsse ende aldaer bevonden eene Bethlade, dreij Kisthen ledigh bevonden ende dreij hondert Schoff.

Aldus geinventariseert ten overstaen als boven hedden den 5
ten Junij 1743 ende des t'Orconde soo hebben wij desse eigenhandigh onderteckent op dagh dato ende ten overstaen als boven
D. Delaheije  Schepen
A. Souren  Schepen

Huizen


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER