DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie


Inventaris huisraad van Lens Lenssen 13 nov. 1743
Heemkunde Landgraaf - GSG-103 Verzameling Speckens

 


Inventaris der mobilaire effecten
bevonden ten huijse van Lens Lenssen
inghevolgh Decreet verleent den ..
november 1743 ende geinventariseert
ten overstaen van de schepenen Gosen,
Fijen en Gabriel Jessen op den 13
november 1743

In de keuken
eenige suijlen, een swickelboor, twee houte schootelen, twee keesbeekers, 5 eerde schootelen, een houte koke schootel, 16 tinne lepels, een strieck iser, noch twee suijlen, een isere vleesch gaffel, eenen iseren pott ende schuijm lepel, een Crucifix, ses eerde soo kannen als kruijken, twee tobben, een roodt kopere ketelken, drij furschetten, een tinne kompken, een hackmets, een houte sie schotel, een blecke sie, twee korven, een rasp, een balans voor te waagen, een isere hingelken, eenen borstel, een kokepan, 5 houte telleren, twee isere hamels, pitstange, eenen boter pot, een lamp, een tange, een brandtiserken, drij stoelkens.

Int voorhuijs binnen
eenen iseren seuijpketel, een moiel, een boterstangh, eenen haspel, haer getouw, een tineken, een isere gewight van 50 pont, een vloeijtien, een stootsaeghsken, een hekel, een waschmande

In de kamer,
een geerste seef, een geslooten kistien hetgene aen een van de dochters gehorig sou sijn, een spool

In de groote kamer,
eenigh grauw garen, een ront taeffelken, een quade lamp, eenen snaphaen, eenen houten setel, een kist, niet daer in dan vier vrouwe hembden, item 9 hemden soo vrouwe als mans, een bereijdt vel voor peerts getuijgh, eenen quaeden rijthoom, een kist daer in een swart scheupken, eenen swarten rouw mantel, een onder mans kamisool, een liene broek, een qaede koke pan, ontrent drij vat hout assen, drij bedt laaken, een isere deck stange, een isere smock scheer

In de kelder
twee biervaeten, een bucktiene

Int voor huijs,
eenen witssen haeck, aughst gaffel, een houweel, twee quaede graefschuppen, een heep, een tarvat, een verckxken

Op den achtersten solder,
twee busselkens bodde gaaren, eenen wan, een kaar met ontrent 1 vat floor salt, 1 vat terve ontrent, noch ontrent 3 cop somer wicken, ontrent twee malder haver, ontrent 8 vat boket, ontrent een vat somer gerst, een hoopken leset bollen,

Op den middel solder
ontrent 3 vat winter gerst, ontrent 9 vat spelt, eenen hoop boket ongewant, eenige gesnede wieen plancken sighten

Op den voorsten solder,
die koij kalf, een oude kiste sonder dexel met scheijdt kooren, 6 wippen vlasch, twee sacken, een oust gaffel, een ledderken, eenige schouff, een graefschup, twee mehe sesens, vier sighte haecken
In de vereij een knie kiste met het mes
vier vlegels ende reeck, een burgh

Boven de port
noch eenigh ongedorste koren, waer van eenigh voor de halve scheijdt te dorsschen is, waer af de vrouwe de schepenen geen licht heeft geven konnen

Noch daer bevonden, een koij ende een rendt
een peert met het getuijgh
item eene karre met sijn toebehoren
ploegh ende Eegh ende het gene eenen ackerman nodigh heeft tot ackeren
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER