DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie


Inventaris meubilaire goederen van Emont Smeets — 5 nov 1773
BHIC 's-Hertogenbosch — Raad van Brabant 447.0268

 


Inventaris der Meubilaire
Goederen van Ewoud Smeets
in dato 5 Nov.b. 1773.
_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o
De Procureur Generaal
van Braband en de Landen
van Overmaze, Impetrant
van Mandement Crimineel
met de Clausule van
Apprehensie en Edite
............Contra
Ewout Smeets, gedaagde,
Herdaagde en Defaillant


Pro Fisco

Inventaris Der  Meubilaire Goederen
toe behoorende an Ewoud Smeets Op heden
Den 5/de November 1773 Door Mij Deurwaarder
Van Den Eedelen Rade en Leenhove Van
Brabandt en Landen van Overmaze Geďn-
Ventariseert Uijt Cragte en Inhoude
Van Zeeker Mandement in Cas Crimineel
en apprehensie Met De Clauzule Van
Edicte in Dato 15 Julij 1773 bij Haar
Eedele Moogende Heeren Rade en Leeenhove
van Brabandt en Landen van Overmaze
Geďmpetreert, Door den Procureur Gene-
rael Van Brabandt en Landen Van
Overmaze

Eerstelijk in de keuken bevonden drij houte stoelen
2dens een kist, . 3den een kruijke Bank, 4dens
een Cleen Schotelreksken met 4 of vijf teetaskens op
5 een Roosterken ingekleend om Vuur in te soken
In de kamer agter den heerd bevonden
1/stens een Oud Spinrad, en een Bank
In de kamer ter zijde de keuken, een Bedschraeg, daer
op Stroo Sak Voor op te Slapen, en een banksken
Op de solder bevonden twee Oude Vrugte Caare Van
Stroo gevlogten,        en een Hekselkist
In de Scheur bevonden een Daakladder, en Verder wat
Stroo
in de koestal bevonden een koe Rood Van Coleur
Welke de Huijsvrouw Van Ewoud Smeets gecogt
hadde in Schinveld Maar nog niet heel betaelt
Volgens eijge bekentenis, van Arnoldus Scherpen-
Sels hier bij annex
Aldus geannoteert en geďnventariseert op dato als
boven, bij mij,
Wilh. Wolf Ploum
Deurwder
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER