DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten                 Proceskosten              Liquidatie


Inventaris meubilaire goederen van Emont Smeets — 5 nov 1773
BHIC 's-Hertogenbosch — Raad van Brabant 447.0268

 


                                                            Inventaris der Meubilaire
                                                            Goederen van Ewoud Smeets
                                                                 in dato 5 Nov.b. 1773.
                                                            _o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o
                                                            De Procureur Generaal
                                                            van Braband en de Landen
                                                            van Overmaze, Impetrant
                                                            van Mandement Crimineel
                                                            met de Clausule van                         
                                                            Apprehensie en Edite
                                                                          Contra
                                                            Ewout Smeets, gedaagde,
                                                            Herdaagde en DefaillantPro Fisco
                    Inventaris Der  Meubilaire Goederen
                    toe behoorende an Ewoud Smeets Op heden
                    Den 5/de November 1773 Door Mij Deurwaarder
                    Van Den Eedelen Rade en Leenhove Van
                    Brabandt en Landen van Overmaze Geïn-
                    Ventariseert Uijt Cragte en Inhoude
                    Van Zeeker Mandement in Cas Crimineel
                    en apprehensie Met De Clauzule Van
                    Edicte in Dato 15 Julij 1773 bij Haar
                    Eedele Moogende Heeren Rade en Leeenhove
                    van Brabandt en Landen van Overmaze
                    Geïmpetreert, Door den Procureur Gene-
                    rael Van Brabandt en Landen Van
                    Overmaze
Eerstelijk in de keuken bevonden drij houte stoelen
2dens een kist, . 3den een kruijke Bank, 4dens
een Cleen Schotelreksken met 4 of vijf teetaskens op
5 een Roosterken ingekleend om Vuur in te soken
In de kamer agter den heerd bevonden
1/stens een Oud Spinrad, en een Bank
In de kamer ter zijde de keuken, een Bedschraeg, daer
op Stroo Sak Voor op te Slapen, en een banksken
Op de solder bevonden twee Oude Vrugte Caare Van
Stroo gevlogten,        en een Hekselkist
In de Scheur bevonden een Daakladder, en Verder wat
Stroo
in de koestal bevonden een koe Rood Van Coleur
Welke de Huijsvrouw Van Ewoud Smeets gecogt
hadde in Schinveld Maar nog niet heel betaelt
Volgens eijge bekentenis, van Arnoldus Scherpen-
Sels hier bij annex
Aldus geannoteert en geïnventariseert op dato als
boven, bij mij,                  Wilh. Wolf Ploum
                                                Deurwder
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER