DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Proceskosten • Liquidatie


Verkoop roerende goederen van Nicolaas de LaHaije, Gulpen 17 mei 1776
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8707
Slechte staat, transscriptie niet helemaal betrouwbaar


Condities en de Voorwaarden
waar op heeden den 17 maij
1776 door mij Secr. ten overstaen
van gedeputeerde Heeren
Scheepenen deeser Hoofd-
Bancke publickelijck en bij
stockslag sullen werden
Verkogd en sulx ter requisi-
tie van de heer M. de Swart
Schout deeser Heerlijckheijd
Een Rind, 20 stuck Bijen
Eene Parteije Leer en wes
Verders zal worden Voorgebrogd


Niemand zal moogen hoogen ofte
bieden [etc. etc. ] ...1.
2.
3.

2 Tinne schootelen Bausch
2. Tinne Dito Levi
Een dito en de Telleuren
aen Thonus zijnde ... als ad

ƒ 3 – 7 – ,,
ƒ 4 – ,, – ,,

ƒ 2 – 10 – ,,

4.
5.
6.
Een grood Dito Thonus
Drie Telleuren aen Thonus
6 Lepelen en Een Mostard-
podde aen Levi voor
ƒ 3 – 6 – ,,
ƒ 2 – 5 – ,,

ƒ ,, – 15 – ,,

7.

8.

9.
Drie schotels en 2 telleuren
 . M.Peters
Een strick Eijsen en de hang-
lampen beijde aen de vrouw
twee kanne met Tinne
Dexelen Ortmans

ƒ 1 – ,, – ,,

ƒ ,, – 6 – ,,

ƒ ,, – 18 – ,,

10.


11.

12.
13.
14.
Eene Kette En haek Isen
schuijmlepels voule meijd xxx
aen Tinus voor
Elf Isere vorschetten en
Een isere Lats Stevens Anton
Eene Trouffel aen Nijsten
Eene Tin gereclameert
De koeke pan gereclameerd
door Cobus de bije, Bousch


ƒ 1 – 7 – ,,

ƒ ,, – 13 – ,,
ƒ 1 – 6 – ,,


ƒ ,, – 12 – ,,

15.

16.
17.
18.
20.
Een grote en een kleene
stoel aen de vrouw
Een spin rad Joh. Wirts
twee stoelen Brassard
Een Banck aen Nicol. Bindels
Den werckstoel aen de vrouw
Lap Leer p.Pondt ƒ1 –aen dhr Nijssen

ƒ ,, – 16 – ,,
ƒ ,, – 15 – ,,
ƒ 1 – 12 – ,,
ƒ ,, – 6 –
ƒ ,, – 2 –

21.

22.
23.
24.

25.
overleer p.Pond 18 st. aen d'Heer
Nijssen
Een watertinkje aen de Vrouw
Een schaap aen J. Poulussen
Eene slegte of oude Bedstad
aen Joh, Poulussen
Een Pul en Matras aen
de vrouw voor


ƒ ,, – 5 – ,,
ƒ 1 – ,, – ,,

ƒ ,, – 15 – ,,

ƒ ,, – 6 – ,,

26.
27.

28.
29.

30.
Een ketel Gerardus Stegers
Eenen ouden deckstoel
aen de vrouw voor
De leijsten vor de Vrouw
het houd is gereclameerd
door de Heer De Limpens
Eene oude Tafel aen de
vrouw
ƒ ,, – 16 – ,,

ƒ ,, – 8 –
ƒ ,, – 12 – ,,ƒ ,, – 7 – ,,

31.
32.


33.
34.
35.
Houd Pond Lag
Een Jong rind aen d'Heer
Bousch voor en overgelaten
aen de Prokw.
Een schootsvelle aen de vrouw
9 Platteelen aan de vrouw
Een Tafel aen de Vrouw
ƒ ,, – 15 – ,,


ƒ 21 – ,, – ,,
ƒ ,, – 4 – ,,
ƒ ,, – 3 – ,,
ƒ ,, – 3 – ,,

36.

37.
38.


39.

solvit 40.
Een schup aen de Vrouw
Eene Baar en eenen Schotel
aen de Vrouw voor
Een vlesxxx bevonden
stuck van den verkoop uijt
het huijs gehouden
Eene vasse(?) Peers verbleven
aen mij voor
2 Bijen n° 1
ƒ ,, – 2 – ,,

ƒ ,, – 2 – ,,
ƒ 3 – 10 – ,,
ƒ 4 – 2 – ,,

41.
42.
43.
solvit 44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Dito N° 2 voor den Heer Bausch
Dito N° 3 Scheepen Bausch
Dito N° 4 Voor Nijssen
Dito N° 5 Joannes Kreuwels
Dito N° 6 Secretaris
Dito N° 7 Secretaris
Dito N° 8 Scheepen Bausch
Dito N° 9 Scheepen Bausch
Dito N° 10 xx Heere Schout
12 Lege Kaar aen de Heer Schout
Hierbij komd nog het Lap Leer
ƒ 7 – 12 – ,,
ƒ 7 – ,, – ,,
ƒ 4 – 5 – ,,
ƒ 4 – 6 – ,,
ƒ 6 – ,, – ,,
ƒ 10 – ,, – ,,
ƒ 7 – ,, – ,,
ƒ 6 – ,, – ,,
ƒ 8 – 15 – ,,
ƒ 3 – 8 – ,,Lap Leer n° 20 gem. Eevenwel
niet uijtgeworpen zijnde 19½
pond Vercochd aen d'Hr Nijssen
per pond ƒ 1 – 1 – ,, maekt
Item het overleer n° 21 gem.
ook niet uijtgeworpen zijnde
6 pond Verkogd aen gem. Hr
per pond 18 stuijvers doet
ƒ 20 – 9 – 2ƒ 5 – 8 – ,,

Dus dat deese Verkopinge komt te
bedragen de somme van hondert
vijftig Gulden 13 stuijvers 2 oordt.
Aldus Verkogd en Verbleeven Die et
Dato ut supra

-----------------
ƒ 150 – 13 – 2

N° 3 de koekepan
N° 14. Verkogd voor
12 stvs. vordese 12 st.
aen de reclamant
Cobus de Bije gelaeten
dus rest Coopsom
ƒ 150 – 1 – 2


Nobis presentibus
J.A. Justenius
J. TheodvCraen
J.A. Bausch
J.A. van Craen secr.Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER