DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie


Verkoop van de roerende goederen van voortvluchtige Joannes Pijls
  22 december 1773    RHCL Maastricht   LvO 8183...Heeden den 22 December 1773
door de onderget. Gedeputeerde Scheepenen en Secretaris
van t Hooge gerechte der Stad en vrijheijd Valckenburg
ter instantie van den welEed. Gest. Heer L.drossard Farjon
binnen de Bancke Beeck aan den meestbiedende
naar voorgaende publicatie op de Kerck deure gedaan,
Sullen vercoopen soodanige meubilaire goederen
als sijn toe behoorende aan den Fugitive Joannes Pijls

...
De coopers sullen gehouden weesen van ieder gulden te betae-
len eenen Stuijver schrijfgeld sonder aan den coopprijs te korten
...
Eijsere Ketel
twee dito
houte stoel en kinderstoel

Bank
Spinraed
Kruijk

drie aerde schotelen
bord etc.
Boterpot

Bed laeken beddeken
Lampe gek. en lamp en haspel
vier plateelen

spinraed
boterstang
twee meeltintje
een Boterstang

Een schop

Een koeij niet vercogd nadien niet geboden
is en meer ingebragt wierd als deselve
weerdt was
Een tafel en drie stoelen
: 6 :
: 3 :
: 2 :

: 3 :
: 6 :
 6  : 7 :

: 2 :
: 1 :
: 6 :

: 8 :
Cassa : 10 :
: 3 :

: 4 :
: 6 :
: 1 :

: 1 :
: 1 :
: 8 :

318:

Aldus gedaen ende vercogt op dato als boven
Quod attestamur
LG Pelt
PVanden Heuvel

Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER