DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie


Extract uit Leggerboek Heerlen: bezit Emond Smeets 12 nov. 1773
BHIC 's-Hertogenbosch Raad van Brabant 447.0268

Extract Authenticq uit
het Leggerboek van Heerle
continerende een Lijst der
vaste goederen, gedeelte-
lijk aan Ewoud Smeets
toebehorende, geauthen-
tiseert den 12 nov. 1773
-------------
De Procureur Generaal
van Braband en  de
Landen van Overmaze,
Impetrant van Mandement
Crimineel met de Clausule
van Apprehensie en
Edicte
.....Contra
Ewoud Smeets, Gedaagde,
Herdaagde en Defaillant.

.....L. 5 L

.....Fiscus
 Pro Fisco

Extract uijt het Leggerboek der
vrijheijd ende Hoofdbanke Heerlen

.......................................
Fol. 289 verso
Helena Celissen
 B.      R.       voeten


 37 Hend. Creijten
 37 Emond Smeets

Een stuck land aan de Heerler heijde, eene
sijde D'Heer Schull, d'andere Matth. Schull,
een hoofd de Straat. Vijf en seventig roede


 
     75   


 37 Emond Smeets
 37 Hendr. Kreijten

Een stuck land in't Heijveld, eene
sijde d'Heer Schull, d'andere Hend. Schils,
een hoofd de Straat. Vijf en seventig roede     75   

 37 Hend. Creijten
 37 Emond Smeets

Een stuck land in't Heijveld, eene sijde
Daniel van den Esschen. Een hoofd Christ.
Jongen. Vijf en seventig roede


     75   


 24 Hend. Creijten
 24 Emond Smeets

Een stuck land in't selve veld, een sijde
Daniel van den Esschen. Een hoofd Christ.
Jongen, een hoofd den voetpad. Groot
neegen en veertig roede agt voeten     49    8 Emondis Smeets

Een stuk land gelegen aan den langen
berg. Eene sijde Hendr. van de Berg
d'andere Hendr. Sistermans, een hoofd
den weg. Groot sestig roeden     60   


 Emondis Smeets

Een stuk land in't Heijveld, eene sijde
Hendr. Sistermans, d'ander Peter Cuijpers,
een hoofd de heijde. Vijftig roeden     50   


 100 Emons Smeets
 100 Hend. Kreijten

Eene weijde aan de Heerlerheijde, eene
sijde Erfgen. Urling Deegens. Een hoofd
de straat. Groot twee [hondert] roede   200  


 50 Dirk Kreijten
 50 Emond Smeets

Bouagie en weijde in de Ganzeweijde, eene
sijde Hend. Stijfs, d'ander Hendr. van de Berg,
een hoofd de straat. Groot hondert roeden


Deze goederen sijn aan Emond Smeets uxore nomine toegevallen

Volgen de acquesten

Fol. 260
Christiaan Jongen, nu Henricus Jongen


   100  


 Emondis Smeets
Een stuk land aan Versiellie Bosch
Eene sijde Matthijs Heuvels, d'andere
Willem Cordewener. Groot tachentig roede     80   Fol. 255
Anthon Tewissen


 Emondis Smeets
Een stuck land gelegen aan
den langenberg, eene sijde Matth.
van den Berg, d'andere Nicolaes
Hersseler. Groot sestig roeden
     60   Fol. 252
wed. Peter Deegens Emondis Smeets
Een stuck land gelegen op den
Camp, eene lange sijde Geurd Deegens
d'andere wed. Kreijten. Groot sestig roed.     60   
Fol. 271
Dirk Kreijten Emondis Smeets
Een stuck land aan den braiswinkel,
eene sijde Jacob Stijfs, d'andere de wed.
Hendr. Kreijten, een hoofd de heijde.
Groot vijtig roeden
     50   Dan besit Emond Smeets
vijftig roeden lande ex
Joannes La HaijeColl. et auth. quoad Clausulas
Concernentes in Heerlen den
12 november 1773
Pro Extractu

J.B.V. Cotzhuijsen
   Secretaris


Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER