DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


  GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Gerechtskosten Geconfisceerde Goederen

 Grondbezit van Maria Timmers, weduwe van Mathijs Swelschen
RHCL Maastricht LvO 7196 Legger Schimmert 1776 Fol. 512/5

1776    Maria Timmers huijsvrouw van den fugitive Matthijs Swelsen te Groot Haasdal
   Renvoyen tot Repertorium
   Situatie en Reygenoten
 Titul van Ygendom
   Erflasten

1. Huijsweijde gelegen in Groot Haesdal, rygen. ter sonne opgang de weduwe Jan Ruijters en Mevrouw van Bock, ter andere sijde de Erfgenamen Jan de Bie, een hooft de Dorpstraat, het ander hooft Piter Coox, groot Grote roeden
De 9 Eerste percelen Erfdeel van mijne ouders Lambertus Timmers en Catharina Gosens. De overige ingecogt bij den Gerechte van Valkenborg als geconfisqueerde goederen van haren fugitiven man


2. Een stuk Land gelegen op de Brummecuijl aan het Kersboomke, rygen. ter sonne opgang Jan Willems en Peter Willems en Marten Cuijpers, ten ondergang de weduwe Jan Quijsen , een hooft de Dorpstraat, het ander hooft Nicolaas Haselier, groot 6 Grote roeden 4 Kleine roeden

  Sie Rep. pag. 693
3. Een stuk Land gelegen op de Brummecuijl, genaamt den Knup, rygen. ter sonne opgang Piter Coox, ten ondergang de Pastorij goederen van Houthem , een hooft Piter Coox, het ander Bartel Torens, groot 5 Grote roeden4. Een stuk Land gelegen buijten Gen oort, rygen. ter sonne opgang Nicolaas Muijlkens en Joannes Willems, ten ondergang Matthijs Willems, een hooft den Groot Haasdaler weg, het ander hooft Jacob Aarts, groot 5 Grote roeden 14 Kleine roeden

4. jaarlijks belast aan Haar Hoog Mog. Domijnen met den gewonelijken haverpagt

5. Een stuk Land gelegen op den Ulenstrater weg, rygen. sonnen opgang Jan Smeets, ten ondergang Matthijs Robroek, een hooft den weg, het ander hooft de Erfgenamn Joannes Muijlkens, groot 7 Grote roeden 10 Kleine roeden


  Sie repartorium pag. 157
6. Een stuk Land gelegen in het Kerkeveltje, rygen. ter sonne opgang Peter Schillings, ten ondergang Joannes Muijlkens, een hooft Hendrik Vonken, het ander hooft Erve van Sint Gerlag, groot 5 Grote roeden 9 Kleine roeden


  Sie Repartorium pag. 677
7. Een stuk Land gelegen op het veltje, rygen. ter sonne opgang Willem Willems, ten ondergang Joannes Timmers, een hooft Juffrouw Metsers, het ander hooft Thomas Honds, groot 4 Grote roeden 16 Kleine roeden8. Een stuk Land gelegen in het Raervelt, rygen. ter sonne opgang Willem Duijkers, ter andere sijde de Raerheijde, een hooft de Heer Kerens, het ander hooft Jan Van Can, groot    6 Grote roeden 9 Kleine roeden9. Een stuk Land gelegen op de Brummecuijl genaamt den Blinkberg, rygen. ter sonne opgang Elisabeth Muijlkens, ten ondergang Jan Timmers, een hooft Leonart Willems, het ander hooft den Vloedsgraaf, groot 70 Clein roeden, dog wegens berg en steenland zijn altoos maar 50 Clein roede Schat gegeven = 3 Grote Roede. 10 Kleine roeden
  Sie repertorium pag. 285
10. Een stuk Land gelegen op het Peerenveltje, rygen. ter sonne opgang Piter Martens, ten ondergang Joannes Coumans, een hooft den voetpad, het ander hooft Thomas Honds, groot 5 Grote roeden 9 Kleine roeden


  Sie repertorium pag. 285
11. Een stuk Lang gelegen op den Mot, rygen. ter sonne opgang Matthijs Muijlkens, ten ondergang Nicolaas Haselier, een hooft de straat, het ander hooft Piter Gosens, groot 4 Grote roeden 8 Kleine roeden

11. Jaarlijks belast naar advenant den morgen met 1 vat haver en 5 stuijvers Capuijn gelt aan Hare Hoog Mog. Domeijnen
  Sie repertorium pag. 285
12. Eene weijde gelegen op den Haarcuijl, rygen. sonne opgang den Erfgenamen Gilis Heijnen, ter andere sijde Piter Martens, een hooft de Steeg gaande na den Ravensbosch, het ander hooft Juffrouw Metsers, groot 14 Grote roeden 2 Kleine roeden


Zie repertorium pag. 285 alwaar dit perceel groot is 1 boender 6 grote en 18 kleine roedendus a 1776 te weinig aangebragt Een grote en 12 cleine roeden. Sie het slot van desen post.
13. Een stukLand en weijdje, genoemd den Kleverberg, rygen. ter sonne opgang Stephanus Nuggelmans en Piter Coox, ten ondergang den Katsbeemd, een hooft de weg na de Put, het ander hooft de weduwe Leonard Brouwers, groot 556 Cleine roeden, dog het selve weijdje en eenen halven morgen Land heeft nooit Schat betaald, also berg en steenland is dus groot 1 Bunder 5 Grote roeden 6 Kleine roeden


Sie repertorium pag. 286 alwaar het perceel groot is drie grote roeden dus 6 kleijne roeden a 1776 te wijnig aangegeven
14. Een stuk Land buiten Gen End, rygen. ter sonne opgang Thomas Honds, ten ondergang Peter Bouwens, een hooft Joannes Quis, het ander hooft Steven Willems, groot 2 Grote roeden 14 Kleine roeden


Sie repertorium pag. 286 alwaar dit perceel groot is vier grote en 17 Cleine roeden, dus A 1776 vier Cleine roeden te wijnig aangegeven
15. Een stuk Land gelegen op den Baesberg, rygen. sonne opgang Jan Bemelmans, ten sonne ondergang Jan Wauben, een hooft de Straat, het ander hooft Gerardus Bemelmans, 4 Grote roeden 13 Cleine roeden

15 jaarlijx belast met vat rogge aan de Kerk van Meerssen
Sie repertorium pag. 286
16 Eene weijde gelegen aan Gen Endt, rygen. ter sonne opgang Willem Willems, ter sonne ondergang Mees Heijnen, een hooft de Dorpstraat, 't ander hooft Peter Schillings, groot 5 Grote roeden
Totaal
5 Bunder 18 Grote roeden 4 Cleine roeden
Te weinig aangegeven A1776
 n 13, 14 en 15
2 Grote roeden 4 Cleine  roeden
Totaal 
  6 Bunder  6 Cleine roeden


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER