DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Proceskosten LiquidatieInventaris van het huis van Joannes Gardenier op 13 november 1743
RHCL Maastricht - Nieuwstadt 14

         Inventaris der mobiliaire effecten bevonden

        ten huijze van Joannes Gardenier ingevolgh

        Decreet verleent den .. november 1743 ten

        overstaen van de Schepenen Gosen Fijen en

        Gabriel Jessen op den 13 novembris 1743


In de keuken 3(?) stuelkens, een banck, een laterne, twee porsoleijne

        schootels, ein porsoleijne teijlloir, 6 schoetelen, twee isere potten,

        twee tobben, twee bouteillen, een sie schootel, een hack mets, een

        glase boubeltien, eenige kleijne olie pottiens en kannen, een koke 

        pan, een Lamp, een heep, vijf tinne Lepels, een forschett, een hard

        getouw, een strieck iser.

In de kamer een tarvat, een meel seef, eenen haspel, een sighze, een back

        moiel, een swickel boor, noch een meel seef, eene kist waer in eenen

        mans laeken bruynachtige rock, een boterstangh.

        In den Stal drij koij beesten, welcke naer de vrouw haer seggen aen

        andere souden toe behooren.

       In de Schuijre noch seer wenige vruchten

       Op den solder eenen Cop koren

       een verekockenEmail
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER