DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Interrogatorien voor Leonard Göbbels, Willem Vroomen en Peter Gerrits - juli 1773
Rijckheyt Archief Heerlen •=• Schepenbank Heerlen 1168

 
 
Interrogatorien
...........Voor
Den Luitenantt-HoogDrossard deses
Lands nomine officii Informant
..........omme
in persoon te verhooren Leonard
Göppels, Willem Vroomen en
Peter Geerits gedetineerdens

Uwe Eerentfeste worden gebeeden de bovengenoemde
gedetineerden over de naervolgende artikelen in persoon
te verhooren en deselver responsiven in geschrifte te
redigeeren, quo facto copije omme etc.

 

1.
Aan de gedetineerden hunne naamen, toenaamen,
ouderdommen, geboorteplaatzen, kostwinningen
af te vragen.


2.
Of zij gedetineerdens niet benevens veele anderen
plichtig ende handdaadig sijn aan verscheijden
huijsbraaken en diefstallen


3.
En signantelijk of niet gecoöpereert hebben aan
den geweldigen diefstall begaan bij Martinus
Schröders


4.
Item bij Ritzen in het panhuijs tot Wijnandsraede


5.
Item tot Wurm


6. Soo als ook bij Mathijs Benders


7.
Item in de herberge tot den Eschen.


8.
En te Heugen bij Millen


9.
Item bij de weduwe Janssen tot Immendorf


10.
Soo als ook bij den Pastor tot Hunshoven


11.
Bij de Juffrouwe Steijntjes tot Haevert


12.
Item bij den Pastor tot Heugen


13.
En bij de moolen tot Baalsbruggen


14
Wie daarbij geassisteert en de aanslagen gegeeven
hebben. Hoe gewaapent en de omstandigheeden
waarin. En wat sij gedetineerdens uijt ijder diefstall
voor haar aandelen geprofiteert hebben


15.
Aan welke diefstallen sij gedetineerden nog meer
pligtig staan


16.
Soo als ook of niet meede uijtgeswooren hebben
den Eed, bij hunnen bende gebruijkelijck, waar
gedaan, en waarin bestond

Cetera Suppliat suppleat æquissimus judex in en
op alles te letten


Imploreerende
L.G. Pelt
Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER