Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailVroen


597

De Generael van Seckendorf, ex-soldaat uit Heijden, afloop proces onbekend

...Mart. VROENPeter Caspar Ter Konig

Anna Rutten

Marie Cath.
Schrouff
Merten Vroen woont in het Land van Ter Heyden en is soldaat geweest en ook kamerdienaar. Hij wordt 'de generael van Seckendorf' genoemd. De echte graaf von Seckendorf was een Duitse generaal die 1735 in de regio tegen de Fransen optrok. Misschien heeft Merten onder hem gediend. Verder is er niets bekend over afkomst beroep of bezit.
Merten wordt genoemd door gevangenen uit Kerkrade en Schaesberg genoemd als lid van de bende, door Peter Caspar Ter Konig* aangeduid als 'den langen groeten kerl vuijt t' Lant van der Heijden, aenhebbende eenen greunen roeck en draegende eenen hirtzvanger'. Hij wordt doorgaans vergezeld door 'eene jonge dochter verkleet met eenen mans kedel'. Volgens Anna Rutten* is dat Marie Catharine Schrouff* 'uuijt die Boergatze'.
Hij is opgesloten in kasteel Heijden en wordt begin sept. 1743 met negen anderen uit Ter Heijden naar Herzogenrath gebracht voor een confrontatie met een vijftal gevangenen uit Ubach en Kerkrade. Maar hoe zijn proces verder is verlopen is onbekend.

NB De archieven van de heerlijkheid ter Heijden zijn in Wereldoorlog II verloren gegaan, Maar J.J. Michel pastoor van Kohlscheid heeft ze nog kunnen onderzoeken na 1900 en hij heeft daar geen doodvonnissen aangetroffen.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Recollectie Joannes Moulen 8 juli 1743
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743 - Continuatie 19 juli - Recollectie 23 juli
..........In: Scherp examen van Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........Confrontatie tegen gevangenen in Herzogenrath 4/5 sept. 1743
..........In: Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
..........In: Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 - Recollectie 21 jan. 1744
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743
..........In: Scherper examen Jacob Creuwen 28 nov. 1743
..........In: Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........In: Recollitie Joannes Rehaen 3 febr. 1744

— LIT. - J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 36, 39 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 19, 22, 25, 29
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 34 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 47, 54, 186, 188/9, 279 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 184.
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 117/8, 180/1, 'Deel II (2020)' p. 105/6, 138/40, 142
..........'Deel III (2020)' p. 123/4, 248.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER