Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSchrouff


508

Marie Catherine Schrouff, jonge vrouw uit Heijden, afloop proces onbekend

...Mar. Cath. SCHROUFFMerten
VroenMaria Catharina Schrouff woont 'in de Boergatze' onder Heijden bij Aken. Volgens de verhalen die de ronde doen is zij een ongehuwde vrouw die gekleed in een blauwe mannenkiel, steeds in gezelschap van Merten Vroen* meedoet aan de overvallen.
Zij is opgesloten in kasteel Heijden en wordt begin sept. 1743 met negen anderen uit Ter Heyden naar Herzogenrath gebracht voor een confrontatie met een vijftal gevangenen uit Ubach en Kerkrade. Maar hoe haar proces verder is verlopen is onbekend.

NB De archieven van de heerlijkheid ter Heijden zijn in Wereldoorlog II verloren gegaan, Maar J.J. Michel pastoor van Kohlscheid heeft ze nog kunnen onderzoeken na 1900 en hij heeft daar geen doodvonnissen aangetroffen.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Caspar ter Konig 19 juli 1743
..........Confrontatie met gevangenen in Herzogenrath 4/5 sept. 1743
..........In: Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 - Recollectie 21 jan. 1744
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743
..........In: Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........In: Recolitie Joannes Rehaen 3 febr. 1744

— LIT. - J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 19
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 47/8, 279 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 184
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 105/6, 138, 140, 'Deel III (2020)' p. 248.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


509

Merten Schrouff, soldaat uit Bank, afloop proces onbekend

...Mart. SCHROUFF (1721-) [zoon van 507]Margaretha Hennes

Merten Schrouff wordt als Joannes Martinus gedoopt op 8 aug. 1721 in Laurensberg als zoon van Leonard en Margaretha Hennes*. Ten tijde van de processen is hij soldaat in Hollandse dienst.
Hij is vermoedelijk wel opgesloten op kasteel Heijden, maar de afloop van zijn proces is niet bekend.

NB De archieven van de heerlijkheid ter Heijden zijn in Wereldoorlog II verloren gegaan, Maar J.J. Michel pastoor van Kohlscheid heeft ze nog kunnen onderzoeken na 1900 en hij heeft daar geen doodvonnissen aangetroffen.

ZIE VERDER:

–– Documenten: in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Recollectie Joannes Moulen 8 juli 1743
..........In: Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743
..........In: Scherper examen Jacob Creuwen 28 nov. 1743

— LIT. - J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 19
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 48, 279 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 256
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 118, 'Deel II (2020)' p. 105, 'Deel III (2020)' p. 248
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER